Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-13

Three Gates AB: Three Gates förvärvar aktiemajoriteten i Tivola Games

[image]

Three Gates förvärvar 65 % av Tivola Games. Aktierna förvärvas dels
genom en kapitalinjektion i Tivola på initialt 0,5 MEUR (ytterligare
0,25 MEUR + 0,25 MEUR ska betalas senast 30 nov, 2020 respektive 15
feb, 2021) och dels genom en köpeskilling på 0,857 MEUR som ska
betalas senast 30 nov. 2020. Transaktionen är villkorad av, bland
annat, att Three Gates sedan tidigare kommunicerade
företrädesemission tillför Bolaget en kontantlikvid som efter
emissionskostnader minst motsvarar kontantdelen för den initiala
kapitalinjektionen.

Som ett led i Bolagets tillväxtplan förvärvar Three Gates
aktiemajoriteten i Tivola Games, den tyska utvecklaren och
förläggaren av mobilspel. Tivola är världsledande inom spel med
hästar och husdjur. Tillsammans med det tidigare annonserade
partneravtalet med SuperScale är detta ett viktigt steg på vägen mot
att skapa en finansiellt stark och lönsam företagsgrupp för spel.

Genom affären förvärvar Three Gates initialt 65,7 % av aktierna i det
nystartade bolaget Tivola Games, som tar över Tivola Publishings
spelportfölj. Resten av Tivola Games kommer att ägas av Christopher
R. Koeppler, tidigare vd för Tivola Publishing, och Deutsche Druck-
und Verlagsgesellschaft mbH via Tivola Publishing GmbH. Aktierna
förvärvas dels genom en kapitalinjektion i Tivola Games från Three
Gates och dels genom aktieköp från Tivola Publishing. Ambitionen från
parterna är att Three Gates så småningom ska ta över hela Tivola
Games. Den initiala kapitalinjektionen i Tivola Games är 0,5 MEUR.
Three Gates förbinder sig genom avtalet att genomföra ytterligare
kapitalinjektioner på 0,25 MEUR senast den 30 nov, 2020 och 0,25 MEUR
senast den 15 feb, 2021. Köpeskillingen för aktierna från Tivola
Publishing uppgår till 0,857 MEUR och ska betalas senast den 30 nov,
2020. Transaktionen är villkorad av, bland annat, att Three Gates
sedan tidigare kommunicerade företrädesemission tillför Bolaget en
kontantlikvid som efter emissionskostnader minst motsvarar
kontantdelen för den initiala kapitalinjektionen samt slutligt
godkännande av parterna. Transaktionen förväntas slutföras före
utgången av första kvartalet 2020.

"Med förvärvet tar vi ett stort och viktigt steg mot att skapa
finansiell stabilitet och förutsättningar för lönsam tillväxt på den
globala spelmarknaden. Tivola har i sin befintliga spelportfölj byggt
upp en stor och lönsam användarbas och de har dessutom två mycket
intressanta nya spel på gång (ett under utveckling och ett i
konceptfasen), som jag ser fram emot att kunna berätta mer om längre
fram. Vi ser starka synergier mellan Tivolas produkter och användare
och Three Gates kommande lanseringar, och inte minst i vårt
partneravtal med SuperScale, där vi ser stor potential både i att
förbättra monetariseringen av Tivolas nuvarande spelportfölj och att
bidra i de kommande lanseringarna. Vi får dessutom duktiga och
engagerade nya medarbetare med starkt track record när det gäller
utveckling av spel, som på ett utmärkt sätt kompletterar den
kompetens som finns i Three Gates organisation och hos våra
samarbetspartners" säger Don Geyer, VD Three Gates AB.

"Jag är väldigt stolt och glad över att kunna presentera ett så
offensivt och positivt förvärv till våra aktieägare. Tillsammans med
Tivolas grundare och team, samt SuperScale har vi utmärkta
förutsättningar att skapa betydande värden för våra ägare framöver"
fortsätter Don Geyer.

"Genom affären med Three Gates får Tivola in det kapital som företaget
behöver för att ta nästa steg. Verksamheten har byggt upp en enorm
räckvidd dom senaste åren, och tillsammans med Three Gates kommer vi
att utveckla den nya generationen av Tivola mobilspel med förbättrad
monetarisering. Synergierna inom målgrupperna och möjligheten att
bygga framtida spel med Three Gates motor och Tivolas grafik kommer
att driva tillväxt och lönsamhet." säger Hendrik Peeters, VD Tivola
Publishing och Tivola Games.

"Vi är entusiastiska över Three Gates förvärv av majoriteten av Tivola
Games. Vi ser stora möjligheter att skala upp så väl befintliga
titlar som kommande lanseringar i Tivola-portföljen. SuperScale och
Three Gates strategiska partnerskap kommer också att stärkas genom
tillförseln av Tivolas stora publik som till stor del motsvarar
målgruppen för Project Blue Book: The Game och andra kommande
produkter i vår gemensamma hidden object-portfölj" säger Miikka
Luotio, VP Partnerships SuperScale.

Kort om den förvärvade verksamheten

Den förvärvade verksamheten genererade en omsättning på ca 1,36 MEUR
och ett nettoresultat på ca 0,119 MEUR under 2018. Per sista juli
2019 var omsättningen ca 0,717 MEUR och nettoresultatet -0.088 MEUR.
Spelportföljen har totalt över 100 miljoner nerladdningar från främst
kvinnor 18-26 år, med begränsat nedlagda marknadsföringskostnader.
Portföljen genererar ca 15 miljoner nedladdningar per år. Tivola
Games kommer att vara skuldfritt vid tillträdesdagen.

Tivola är baserat i Hamburg i Tyskland och bolaget omfattar 14
medarbetare. För ytterligare information, se www.tivola.de.

Bakgrund och motiv till transaktionen

Som tidigare har kommunicerats har Three Gates under en tid utvärderat
olika strukturella lösningar för att stärka Bolagets finansiella
ställning. Vid sidan av potentialen i Three Gates egen
produktportfölj tillför transaktionen betydande intäktsströmmar med
avsevärd förbättringspotential, en stor och lönsam användarbas samt
ytterligare kommande spellanseringar som breddar och minskar risken i
spelportföljen.

Transaktionen förväntas medföra ett flertal synergier. Parterna har
kompatibla målgrupper för sina produkter, då Three Gates och
SuperScales gemensamma satsning på Hidden Object-spel och Tivolas
nuvarande användarbas med ca 70 % kvinnliga användare passar väl
samman, vilket medför att produkterna kan marknadsföras korsvis.
Monetariseringen av Tivolas portfölj ligger långt under det
genomsnittliga för en så omfattande användarbas. SuperScale och Three
Gates har utvecklat analysmetoder och system för att engagera
spelarna, som kommer att vara till stor nytta för så väl Tivolas
nuvarande spelportfölj som kommande produkter. Dessutom har
kostnadssynergier identifierats som förväntas sänka den gemensamma
kostnadsmassan.

Genom förvärvet väntas Three Gates öka koncernens omsättning för 2020
väsentligt jämfört med 2019, samtidigt som lönsamhet på koncernnivå
förväntas att uppnås under 2020.

För ytterligare information

Don Geyer VD, Three Gates AB Telefon: 0705 - 54 73 33 E-post:
don@threegates.se

Om bolaget

Three Gates AB är ett oberoende spelutvecklingsbolag som grundades
2011. Bolaget producerar såväl egna spel som utvecklar spel och andra
digitala produkter på uppdrag av externa företag. Bolaget har
etablerade samarbeten med starka industripartners och en spännande
produktportfölj med stor potential. Three Gates verkar på den globala
marknaden och distribuerar sina spel världen över och har ett stort
internationellt nätverk. För mer information se: www.threegates.se

Denna information är sådan information som Three Gates AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning
(MAR). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons
försorg, för offentliggörande den 13 november 2019 klockan 14:45
CEST.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/three-gates-ab/r/three-gates-forvarvar-aktiem...
https://mb.cision.com/Main/14835/2960727/1140728.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.