Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-02-13

Thule Group: Thule Group (publ) - Bokslutskommuniké fjärde kvartalet, oktober-december 2018

Fjärde kvartalet

· Nettoomsättning för fjärde kvartalet uppgick till 1 157 Mkr (1
006) vilket motsvarar en ökning om 15,0 procent. Justerat för
valutakursförändringar ökade försäljningen med 8,0 procent.

· Rörelseresultatet uppgick till 64 Mkr (65), vilket motsvarar en
minskning med 1,9 procent och en marginal om 5,5 procent (6,5).
Justerat för valutakursförändringar minskade rörelseresultatet med
1,6 procent.

· Nettoresultat uppgick till 44 Mkr (-40).

· Kassaflöde från den löpande verksamheten var 16 Mkr (209).

· Resultat per aktie före utspädning uppgick till 0,42 kr (-0,39).

· Förvärvet av den ledande nordamerikanska tillverkaren av taktält,
Tepui Outdoors Inc., slutfördes den 18 december. Tepui omsatte cirka
6,1 miljoner USD under 2018 och förvärvet förväntas inte ha någon
väsentlig inverkan på Thule Groups totala försäljning och resultat.

Helåret

· Nettoomsättning för helåret uppgick till 6 484 Mkr (5 872) vilket
motsvarar en ökning om 10,4 procent. Justerat för
valutakursförändringar ökade försäljningen med 6,0 procent.

· Rörelseresultatet uppgick till 1 163 Mkr (1 067). Underliggande
EBIT uppgick till 1 164 Mkr (1 069), vilket motsvarar en ökning med
8,9 procent och en marginal om 18,0 procent (18,2). Justerat för
valutakursförändringar ökade resultatet med 4,2 procent.

· Nettoresultat uppgick till 837 Mkr (690).

· Kassaflöde från den löpande verksamheten var 606 Mkr (972).

· Resultat per aktie före utspädning uppgick till 8,13 kr (6,77).

· Styrelsen föreslår en ordinarie utdelning om 7,0 kr per aktie,
vilket motsvarar en utdelning om 722 Mkr, beräknat på antalet
utestående aktier den 13 februari, 2019.

Den fullständiga rapporten finns tillgänglig på www.thulegroup.com
Telefonkonferens
En kombinerad press- och analytikerkonferens med Magnus Welander, vd
och koncernchef, samt Lennart Mauritzson, CFO, hålls idag onsdagen
den 13 februari, 2019, kl 10:00 (CET).

Telefonkonferensen hålls på engelska.
Information om telefonkonferensen finns tillgänglig på
www.thulegroup.com

---
Denna information är sådan information som Thule Group AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 13 februari 2019 kl. 07.45 CET.

---
---
Vid frågor vänligen kontakta
Fredrik Erlandsson
SVP Communications och Investor Relations
Tel: 070 309 00 21
E-mail: fredrik.erlandsson@thule.com

---
Om Thule Group
Thule Group är världsledande på produkter som gör det enkelt att lätt,
säkert och snyggt ta med sig det man behöver och bryr sig om när man
lever ett aktivt liv. Under mottot Active Life, Simplified. erbjuder
bolaget produkter inom produkt-kategorierna Sport&Cargo Carriers
(t.ex. takräcken, takboxar, hållare för cykel-, vatten- och
vintersporter, taktält som monteras på bil), Active with Kids (t.ex.
cykelkärror, barnvagnar, cykelbarnstolar), RV Products (t.ex.
markiser, cykelhållare och tält för husbilar och husvagnar) och
Packs, Bags & Luggage (t.ex. vandringsryggsäckar, resväskor och
kameraväskor).

Thule Group har cirka 2 300 anställda vid 9 produktionsanläggningar
och 35 försäljningskontor över hela världen.

Produkterna säljs på 140 marknader och försäljningen under 2018
uppgick till 6,5 miljarder kronor.

www.thulegroup.com
-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/thule-group/r/thule-group--publ----bokslutskom...
https://mb.cision.com/Main/1701/2739778/990141.pdf
https://mb.cision.com/Public/1701/2739778/88f2d4cb00855e30.pdf

Författare Cision