Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-04-27

Thule ser fortsatt stort friluftsintresse även efter pandemin

Thule Group höll poststämma den 26 april 2022 med anledning av att bolaget anser att Covid-19 fortfarande utgör ett hinder för en fysisk stämma. Aktiespararnas representant Victor Johansson bevakade stämman och hade även skickat in frågor till bolaget och valberedningen innan stämman.

I USA erbjöd den ledande konkurrenten inom joggingvagnar stora rabatter vilket gjorde att Thule tappade volymer 2019-2020. Hur har utvecklingen och konkurrenssituationen i USA varit sedan dess undrade Victor Johansson. Thule svarade att när deras främsta konkurrent inom joggingvagnar i USA slutade att ge kraftiga rabatter till sina återförsäljare och återigen sålde till sina ordinariepriser återtog bolaget snabbt marknadsandelar inom detta segment.

Victor Johansson undrade om Thule har kunnat genomföra prishöjningar i takt med ökade kostnader för material m.m. Thule svarade att kostnadsökningarna var exceptionella under förra året och har fortsatt öka under 2022. För att möta kostnadsökningarna genomfördes en extra prishöjning under 2021 vilket inte var tillräckligt. Den 1 januari 2022 höjdes priserna ytterligare men efter detta har kostnaderna på ingående komponenter fortsatt att öka, bland annat som en följd av Rysslands invasion av Ukraina, varför priserna kommer justeras igen.

Victor Johansson frågade hur Thule bedömer att intresset för friluftsliv och deras produkter påverkas med anledning att Covid-19 klingar av och fler kommer resa mer utomlands. Thule svarade att de inte ser något som tyder på att den rådande trenden skulle förändras. De förväntar sig kunna upprätthålla samma tillväxttakt som innan pandemin. Bolagets husbilstillbehör är dock att anse som en cykliska och kan påverkas av ett försämrat konjunkturläge.

Victor Johansson frågade även om Thule ser en återhämtning i väsksegmentet. Thule svarade att produktkategorin inte till fullo har återhämtat sig till 2019 års försäljningsnivå. Sport- och fritidsväskor, som även omfattar cykelväskor, fortsatte växa snabbt och försäljningen av vardagsryggsäckar för användning till och från jobb och skola var högre än 2019. Däremot har försäljningen av kabin- och resväskor långt kvar till att nå prepandeminivåer.

Vid stämman skedde nyval av Sarah McPhee och Johan Westman till styrelseledamöter. McPhee är idag styrelseordförande i Houdini Sportswear AB och styrelseledamot i Bure Equity AB, ACQ Bure AB, Atle AB, och Axel Johnson Inc i USA. Westman är idag VD för AAK samt styrelseordförande i Absolent Air Care Group. Aktiespararna framförde att en VD för ett börsbolag samtidigt inte bör vara styrelseordförande och bad valberedningen motivera sitt förslag. Valberedningen svarade att den har haft ett flertal diskussioner med Johan Westman om uppdragets tidsåtgång och hans möjlighet att prioritera detta jämte sina övriga uppdrag. Johan kommer att prioritera sitt uppdrag i Thule och är övertygad om att detta, på ett välfungerade sätt kan kombineras med hans övriga uppdrag.

Andra viktiga beslut vid stämman var utdelning om 13 kr (8 kr) och beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Aktiespararna framförde slutligen att Thule bör möjliggöra stämmodeltagande i hybridform.

Bevakare: Victor Johansson

Författare Bolagsbevakningen