Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-02-04

Tieto Oyj: Tiedon hallitus kutsuu koolle varsinaisen yhtiökokouksen 2016

Tieto Oyj PÖRSSITIEDOTE 4.2.2016 klo 8.30

Tieto Oyj:n hallitus on päättänyt kutsua koolle varsinaisen
yhtiökokouksen 22.3.2016. Yhtiön hallitus ja sen tarkastus- ja
riskivaliokunta ehdottavat, että varsinainen yhtiökokous tekisi alla
olevien ehdotusten mukaiset päätökset:

1 Voitonjako

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2015 yhtiön
voitonjakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa 1,10 euroa
osakkeelta sekä lisäosinkoa 0,25 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan
osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 24.3.2016
merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon tai
Euroclear Sweden AB:n rekisteriin. Osinko maksetaan 8.4.2016 alkaen.

2 Hallituksen valtuuttaminen päättämään yhtiön omien osakkeiden
hankkimisesta

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitus
valtuutettaisiin päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
seuraavasti:

Osakkeita voidaan hankkia enintään 7 200 000 kappaletta, mikä määrä
vastaa noin 10 % yhtiön kaikkien osakkeiden tämänhetkisestä
lukumäärästä. Osakkeita voidaan hankkia vain vapaalla omalla
pääomalla.

Omia osakkeita voidaan hankkia niille hankintapäivänä julkisessa
kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai markkinoilla muutoin
muodostuvaan hintaan.

Hallitus päättää, miten omien osakkeiden hankinta toteutetaan, ja
niitä voidaan hankkia käyttäen muun ohella johdannaisia. Omia
osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien
osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).

Valtuutus kumoaa aikaisemmat käyttämättömät valtuutukset omien
osakkeiden hankkimiseen. Valtuutus on voimassa seuraavaan
varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.4.2017
saakka.

3 Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä
optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten
oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitus
valtuutettaisiin päättämään osakeannista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1
§:ssä tarkoitettujen optio-oikeuksien ja muiden osakkeeseen
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa
erässä seuraavasti:

Valtuutuksen perusteella voidaan antaa enintään 7 200 000 osaketta
(mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella annettavat
osakkeet), mikä määrä vastaa noin 10 % yhtiön kaikkien osakkeiden
tämänhetkisestä lukumäärästä. Kuitenkin edellä mainitusta
enimmäismäärästä enintään 700 000 osaketta voidaan antaa
käytettäväksi yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelyiden osana,
mikä määrä vastaa alle 1 %:a yhtiön kaikkien osakkeiden
tämänhetkisestä lukumäärästä.

Hallitus päättää osakeannin ja erityisten oikeuksien antamisen
ehdoista. Valtuutuksen nojalla voidaan antaa sekä uusia osakkeita
että yhtiön hallussa olevia osakkeita. Osakkeiden sekä
optio-oikeuksien ja muiden erityisten oikeuksien antamisessa voidaan
poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta (suunnattu anti).

Valtuutus kumoaa aikaisemmat käyttämättömät osakeantia ja erityisten
oikeuksien antamista koskevat valtuutukset. Valtuutus on voimassa
seuraavaan varsi-naiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään
30.4.2017 saakka.

4 Tilintarkastajan palkkio ja valitseminen

Hallituksen tarkastus- ja riskivaliokunta ehdottaa, että valittavalle
tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan laskun mukaan
valiokunnan hyväksymien hankintaperiaatteiden mukaisesti.

Tarkastus- ja riskivaliokunta ehdottaa, että tilikaudelle 2016
tilintarkastajaksi valitaan uudelleen tilintarkastusyhteisö
PricewaterhouseCoopers Oy.

Varsinainen yhtiökokouskutsu, joka sisältää hallituksen, sen
tarkastus- ja riskivaliokunnan sekä osakkeenomistajien
nimitystoimikunnan ehdotukset, on määrä julkaista myöhemmin tänään.

Helsingissä 3.2.2016

TIETO OYJ
Hallitus

Lisätietoja:
Jouko Lonka, lakiasiainjohtaja, puh. 020 727 8182, 0400 424 451,
etunimi.sukunimi(at)tieto.com

JAKELU
NASDAQ Helsinki
NASDAQ Stockholm
Keskeiset tiedotusvälineet

Tieto on Pohjoismaiden suurin tietotekniikan palveluyritys, joka
tarjoaa täyden elinkaaren IT-palveluita. Tarjoamme myös
tuotekehityspalveluita viestinnän ja sulautettujen teknologioiden
alalla maailmanlaajuisesti. Vahvan toimialatuntemuksen,
teknologiavision ja innovatiivisen ajattelun kautta Tieto innostaa ja
haastaa asiakkaitaan löytämään uusia tapoja liiketoimintansa
vauhdittamiseksi.

Tiedolla on vahva pohjoismainen perintö. Yhdistämme maailmanlaajuisen
osaamisen paikalliseen läsnäoloon. Tiedon pääkonttori sijaitsee
Helsingissä. Yrityksen palveluksessa työskentelee yli 13 000
ammattilaista yli 20 maassa. Tiedon liikevaihto on noin 1,5 miljardia
euroa. Yhtiön osakkeet on listattu NASDAQ:ssa Helsingissä ja
Tukholmassa. www.tieto.fi

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/fi/tieto-oyj/r/tiedon-hallitus-kutsuu-koolle-vars...

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.