Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-02-01

Tieto: Tiedon osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset 23.3.2017 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle

Tieto Oyj PÖRSSITIEDOTE 1.2.2017 klo 14.00

Tieto Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta esittää varsinaiselle
yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättäisi seuraavasti:

1 Hallituksen jäsenten lukumäärä ja kokoonpano

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle yhtiön
hallituksen jäsenten lukumääräksi kahdeksan ja nykyisten hallituksen
jäsenten Kurt Jofsin, Harri-Pekka Kaukosen, Johanna Lammisen, Sari
Pajarin, Endre Rangnesin ja Jonas Synnergrenin valitsemista uudelle
toimikaudelle. Lisäksi uusiksi jäseniksi nimitystoimikunta ehdottaa
Timo Ahopeltoa ja Jonas Wiströmiä. Nykyisistä hallituksen jäsenistä
Markku Pohjola ja Lars Wollung ovat ilmoittaneet, etteivät he ole
käytettävissä. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa Kurt
Jofsin valintaa hallituksen puheenjohtajaksi.

Jäsenten toimikausi jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen
loppuun. Kaikki ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa
valintaan.

Timo Ahopelto (s. 1975) on perustajaosakkaita Lifeline Venturesissa,
joka on suomalainen terveys-, peli- ja teknologia-alan
kasvuyrityksiin keskittynyt pääomasijoitusrahasto. Hän oli
perustajaosakas ja toimitusjohtaja CRF Healthissa, joka on
lääketeollisuuden alalla sähköisiä potilaslähtöisiä
ilmoitusmenettelyjä (electronic Patient Reported Outcomes) tarjoava
yritys. Hän on myös toiminut Euroopan ensimmäisen mainosrahoitteisen
mobiilioperaattori Blykin strategiajohtajana. Hän on lisäksi aiemmin
työskennellyt konsulttina McKinseyllä ja tutkijana Nokian
tutkimuskeskuksessa ja Helsingin teknillisessä korkeakoulussa. Timo
on hallituksen jäsen useissa yhtiöissä ja yhteisöissä, kuten
Elinkeinoelämän valtuuskunnassa (EVA), Tekesissä ja teknologia- ja
kasvuyritystapahtuma Slushissa. Timo on valmistunut tekniikan
maisteriksi Helsingin teknillisestä korkeakoulusta.

Jonas Wiström (s. 1960) työskentelee toimitusjohtajana ÅF
Ångpanneföreningenissä, joka on energia-, teollisuus- ja
infrastruktuurisektoreita palveleva insinööri- ja konsulttiyritys.
Hän on aiemmin toiminut vastaavissa johtotehtävissä muun muassa
Prevas AB:ssä, Silicon Graphics AB:ssä ja Sun Microsystemsissä, missä
hän oli Ruotsin maajohtaja. Hän on hallituksen puheenjohtaja Ratos
AB:ssä, joka on pohjoismaisiin keskikokoisiin yrityksiin sijoittava
ruotsalainen kehitysyhtiö. Hän on myös Teknikföretagenin ja IVA
Business Executives Councilin hallituksen varapuheenjohtaja ja
Business Sweden and ICC'n hallituksen jäsen. Jonaksella on
diplomi-insinöörin tutkinto Royal Institute of Technologystä.

Ehdotettujen henkilötiedot ja osakeomistukset yhtiössä tulevat
nähtäviksi myös Tiedon internet-sivulle www.tieto.fi/cv.

Edellä olevan lisäksi yhtiön henkilöstö valitsee kaksi varsinaista
hallituksen jäsentä ja kummallekin henkilökohtaisen varajäsenen.
Henkilöstön edustajien toimikausi on kahden vuoden mittainen. Esa
Koskinen (varajäsen Ilpo Waljus) ja Anders Palklint (varajäsen Robert
Spinelli) on valittu hallitukseen varsinaiseen yhtiökokoukseen 2018
saakka.

2 Hallituksen jäsenten palkkiot

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa hallituksen jäsenille
seuraavia vuosipalkkioita: puheenjohtaja 91 000 euroa,
varapuheenjohtaja 55 000 euroa ja hallituksen jäsen 36 000 euroa.
Hallituksen valiokunnan puheenjohtajalle maksetaan sama palkkio kuin
hallituksen varapuheenjohtajalle, paitsi jos sama henkilö on
hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Lisäksi ehdotetaan,
että hallituksen jäsenelle maksetaan 800 euron kokouspalkkio
jokaiselta hallituksen kokoukselta sekä hallituksen pysyvän tai
tilapäisesti asetetun komitean kokoukselta. Tieto-konsernin
palveluksessa oleville hallituksen jäsenille ei yhtiön käytännön
mukaan makseta palkkiota.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että 40 % kiinteästä
vuosipalkkiosta maksetaan markkinoilta hankittavina Tieto Oyj:n
osakkeina. Osakkeet hankitaan kahden viikon kuluessa Tieto Oyj:n
osavuosikatsauksen 1.1.-31.3.2017 julkistuksesta. Ehdotuksen mukaan
varsinainen yhtiökokous päättäisi osakkeiden hankkimisesta suoraan
hallituksen jäsenten lukuun, mikä katsotaan asianmukaiseksi tavaksi
hankkia osakkeita sisäpiirisäännöksiä noudattaen. Toimikunnan
näkemyksen mukaan hallituksen jäsenten pitkäaikaisen osakeomistuksen
lisääminen yhtiössä edistää kaikkien osakkeenomistajien etua.

3 Osakkeenomistajien nimitystoimikunta

Tieto Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2010 päätti perustaa
osakkeenomistajien nimitystoimikunnan, jonka tehtävänä on valmistella
hallituksen jäsenten valintaan ja palkitsemiseen liittyvät ehdotukset
varsinaiselle yhtiökokoukselle.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta koostuu neljästä suurimpien
osakkeenomistajien nimeämästä jäsenestä sekä yhtiön hallituksen
puheenjohtajasta. Suurimmat osakkeenomistajat määriteltiin
suomalaiseen ja ruotsalaiseen arvo-osuusjärjestelmään 31.8.2016
rekisteröityjen omistustietojen perusteella.

Varsinaiselle yhtiökokoukselle 2017 ehdotukset valmistelleen
osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokoonpano on seuraava:

Martin Oliw, osakas, Cevian Capital AB,

Kari Järvinen, toimitusjohtaja, Solidium Oy,

Timo Ritakallio, toimitusjohtaja, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö
Ilmarinen,

Satu Huber, toimitusjohtaja, Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo ja

Markku Pohjola, hallituksen puheenjohtaja, Tieto Oyj.

Nimitystoimikunta raportoi varsinaiselle yhtiökokoukselle toimikunnan
työskentelystä.

Lisätietoja:

Esa Hyttinen, apulaislakiasiainhoitaja, puh. +358 40 766 6196,
esa.hyttinen (at) tieto.com

TIETO OYJ

JAKELU
NASDAQ Helsinki
NASDAQ Stockholm
Keskeiset tiedotusvälineet

Tieto hyödyntää datakeskeisen maailman mahdollisuudet ja tuottaa
niiden avulla arvoa yksilöille, organisaatioille ja yhteiskunnalle.
Tavoitteemme on olla asiakkaillemme paras kumppani liiketoiminnan
uudistamisessa. Ohjelmisto- ja palveluosaamisemme lisäksi hyödynnämme
vahvasti yhdessä innovoinnin ja ekosysteemien mahdollisuudet.

Tiedon pääkonttori sijaitsee Espoossa. Yrityksen palveluksessa
työskentelee yli 13 000 ammattilaista lähes 20 maassa. Tiedon
liikevaihto on noin 1,5 miljardia euroa. Yhtiön osakkeet on listattu
NASDAQ:ssa Helsingissä ja Tukholmassa. www.tieto.fi

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/fi/tieto/r/tiedon-osakkeenomistajien-nimitystoimi...

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.