Bli medlem
Bli medlem
lakareutangranser

Du är här

2021-10-26

TietoEVRY:n osavuosikatsaus 3/2021: Kannattavuus vakaa - vahvaa kehitystä ohjelmistoliiketoiminnassa

TietoEVRY Oyj OSAVUOSIKATSAUS 26.10.2021, klo 8.00

  • Oikaistu liikevoittomarginaali 14,5 % - orgaaninen kasvu 1 %
  • Vahva kasvu ja kannattavuus ohjelmistoliiketoiminnassa - kasvu 10 % Industry Software -alueella ja 7 % Financial Services Solutions -alueella
  • Yli 1 600 uutta työntekijää globaalisti
  • Uusi strategia julkaistu - erikoistuminen kasvun ja laajentumisen ajurina

 Laaja osavuosikatsaus taulukoineen on ladattavissa tämän tiedotteen lopussa.

7-9/2021 7-9/2020
Liikevaihto, milj. euroa 648,1 643,8
    Muutos, % 0,7 69,6
    Orgaaninen1) kasvu, % 0,6 -4,3
Liikevoitto (EBIT), milj. euroa 72,2 28,6
Liikevoitto (EBIT), % liikevaihdosta 11,1 4,4
Liikevoitto (EBITA3)), milj. euroa 84,0 40,0
Liikevoitto (EBITA3)), % liikevaihdosta 13,0 6,2
Oikaistu2) liikevoitto (EBITA3)), milj. euroa 94,0 90,2
Oikaistu2) liikevoitto (EBITA3)), % liikevaihdosta 14,5 14,0
Oikaisuerät2), milj. euroa 10,1 50,1
Tilauskanta 3153 3197
Nettovelka/EBITDA 1,4 2,9

1) Oikaistu valuuttakurssien sekä yrityshankintojen ja -myyntien vaikutuksilla.

2) Oikaisuerät sisältää uudelleenjärjestelykulut, myyntivoitot/-tappiot, arvonalentumiset ja muut vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät.

3) Voitto ennen rahoituseriä, veroja ja yrityshankintoihin liittyvien aineettomien hyödykkeiden poistoja.

Koko vuoden 2021 näkymät ennallaan

TietoEVRY arvioi yhtiön orgaanisen1) kasvun olevan -1 % - +2 %2) (vuoden 2020 liikevaihto 2 786,4 milj. euroa). Yhtiö arvioi, että sen koko vuoden oikaistu liikevoittomarginaali (oikaistu EBITA)3) nousee 13-14 %:iin (12,7 % vuonna 2020).

1) Oikaistu valuuttakurssien sekä yrityshankintojen ja -myyntien vaikutuksilla

2) Riippuu merkittävästi Covid-19-pandemian kehityksestä. Oletuksena normaali liiketoimintaympäristö vuoden 2021 kolmannesta neljänneksestä alkaen.

3) Oikaistu liikevoitto (EBITA) on täysin vertailukelpoinen aiemmin raportoidun oikaistun liikevoiton (EBIT) kanssa. Kummankin määritelmän mukaan liikevoitto on oikaistu seuraavilla erillä: yrityshankintoihin liittyvien aineettomien hyödykkeiden poistot, uudelleenjärjestelykulut, myyntivoitot/-tappiot, arvonalentumiset ja muut vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät - muiden aineettomien hyödykkeiden poistot sisältyvät liikevoittoon.

Toimitusjohtajan kommentti

Toimitusjohtaja Kimmo Alkio kommentoi osavuosikatsausta:

"Kolmas vuosineljänneksemme oli hyvin dynaaminen ja mielenkiintoinen - tulosparannuksemme jatkui ja kerroimme uudesta strategisesta suunnasta. Kannattavuutemme oli vahvaa, yli 14 %, ja liikevaihto kasvoi orgaanisesti 1 %. Ohjelmistoliiketoimintamme kehitys oli hyvällä tasolla, etenkin Industry Software -liiketoiminta-alueella, jonka orgaaninen kasvu oli 10 % ja liikevoittomarginaali 28 %. Kasvu oli myös vahvaa konsultointipalveluihin pohjautuvissa kansainvälisessä liiketoiminnassa sekä tuotekehityspalveluissa, joissa orgaaninen kasvu oli 22 % ja 7 %. Cloud & Infra -alueella toimet tuloksen parantamiseksi jatkuivat ja oikaistu liikevoittomarginaali kasvoi 9 %:ään toisen neljänneksen 6 %:sta. Digital Consulting -alueen liikevaihto laski 1 % johtuen kehityksestä perinteisissä sovelluspalveluissa sekä alalla korkeana jatkuneesta henkilöstövaihtuvuudesta.

Olemme tyytyväisiä saatuamme joukkoomme neljänneksen aikana yli 1 600 uutta osaajaa tukemaan kasvutavoitteitamme. Tarjoamme houkuttelevia ja merkityksellisiä urapolkuja ja panostamme jatkuvasti vetovoimaamme kansainvälisenä työnantajana. 

Uskon vahvasti, että hiljattain julkaistu strategiamme vastaa tehokkaasti nopeasti muuttuvan globaalin toimialamme tarjoamiin mahdollisuuksiin. Olemme saamassa yhtiön integraatiovaiheen päätökseen, joka osaltaan mahdollistaa uudistamisen. Tavoittelemme kasvu- ja laajentumisstrategiallamme kilpailukykyisempiä pilviteknologioiden ja datan mahdollistamia palveluja. Uskomme, että voimme proaktiivisesti edistää nykyisten ja tulevien asiakkaidemme uudistumista nopeammin. Uusi strategia ja uusi yhtiörakenne tarjoavat pitkälle erikoistuneille liiketoiminnoillemme mahdollisuuden löytää vaihtoehtoisia tapoja kasvuun ja laajentumiseen. Uskomme, että valitsemiemme investointiprioriteettien pohjalta voimme edistää kasvua ja tulosparannusta pitkän aikavälin taloudellisten tavoitteidemme mukaisesti. Jatkuva suorituskyvyn parantaminen yhdistettynä hyvään osinkotasoon tarjoaa vakaan perustan parantaa tuottoa osakkeenomistajillemme.

Olen vakuuttunut siitä, että yhtiön uusi aikakausi tarjoaa inspiroivia mahdollisuuksia työntekijöillemme osaamisen kasvattamiseen ja uusien kokemusten luomiseen. Lisäksi ammattilaisemme voivat kokea tuovansa henkilökohtaisen panoksensa sekä asiakkaidemme menestykseen että yhteiskunnan kestävään kehittämiseen. Henkilöstömme sitoutuminen yhtiöön on kehittynyt edelleen myönteisesti syksyn aikana. Globaalin 24 000 ammattilaisemme ja heidän edistyksellisen osaamisensa ja luovuutensa ansiosta voimme katsoa tulevaisuuteen luottavaisesti ja pyrkiä tuottamaan enemmän lisäarvoa ihmisille, yrityksille ja yhteiskunnalle."
  

Taloudellinen tulos segmenteittäin

Liikevaihto, Liikevaihto, Muutos, Orgaaninen Oikaistu1)  Oikaistu1) Oikaistu1) Oikaistu1)
milj. euroa milj. euroa % kasvu, %3) liikevoitto2), liikevoitto2), liikevoitto2),
liikevoitto2), milj. euroa % liike % liike
-vaihdosta -vaihdosta
milj. euroa
7-9/2021 7-9/2020 7-9/2021 7-9/2020 7-9/20 7-9/2
21 020
Digital 144,0 143,0 1 -1 18,7 21,1 13,0 14,7
Consulting
Cloud & Infra 201,3 219,3 -8 -10 18,5 24,0 9,2 10,9
Industry 116,1 115,1 1 10 32,2 25,0 27,8 21,7
Software
Financial 111,2 101,2 10 7 18,1 15,4 16,3 15,2
Services
Solutions
Product 36,4 33,3 9 7 4,1 4,1 11,3 12,3
Development
Services
Muut 39,1 31,9 23 22 2,2 0,6 - -
Yhteensä 648,1 643,8 1 1 94,0 90,2 14,5 14,0

 

1) Oikaisuerät sisältää uudelleenjärjestelykulut, myyntivoitot/-tappiot, arvonalentumiset sekä muut vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät.

2) Voitto ennen rahoituseriä, veroja ja yrityshankintoihin liittyvien aineettomien hyödykkeiden poistoja

3) Oikaistu valuuttakurssien sekä yrityshankintojen ja -myyntien vaikutuksilla

4) "Muut" koostuu International Operations -segmentistä sisältäen digitaaliset konsultointipalvelut markkinoille Pohjoismaiden ulkopuolella. "Muut" sisältää myös kohdistamattomat konsernin kustannukset.

Lisätietoja:

Tomi Hyryläinen, talousjohtaja, puh. 050 555 0363, tomi.hyrylainen (at) tietoevry.com (tomi.hyrylainen@tietoevry.com)

Kjell Arne Hansen, sijoittajasuhdejohtaja, puh. +47 9504 0372, kjell.hansen (at) tietoevry.com (kjell.hansen@tietoevry.com)

Puhelinkonferenssi analyytikoille ja toimittajille järjestetään tiistaina 26. lokakuuta 2021 klo 10.00 Suomen aikaa. Tuloksen esittelevät toimitusjohtaja Kimmo Alkio ja talousjohtaja Tomi Hyryläinen. Esittelyä (https://tieto.videosync.fi/2021-q3-results) voi seurata TietoEVRYn  (https://www.tietoevry.com/fi/Sijoittajille/)internetsivui (https://www.tietoevry.com/fi/Sijoittajille/)ll (https://www.tietoevry.com/fi/Sijoittajille/)a (https://www.tietoevry.com/fi/Sijoittajille/).

Puhelinkonferenssin numerot

Suomi: +358 981 710 310

Ruotsi: +46 856 642 651

Norja: +47 235 002 43

Iso-Britannia: +44 333 300 0804

Yhdysvallat: +1 631 913 1422

Osallistujakoodi: 62840414#

Varmistaaksenne yhteyden puhelinneuvotteluun pyydämme ystävällisesti soittamaan muutamaa minuuttia ennen tiedotustilaisuuden alkua. Tallenne tilaisuudesta on katsottavissa kokouksen jälkeen.

Konsernin tulostiedotteet julkaistaan suomeksi ja englanniksi.

TIETOEVRY OYJ

JAKELU

NASDAQ Helsinki

Oslo Børs

Media

TietoEVRY luo digitaalista etumatkaa yrityksille ja yhteiskunnalle. Olemme digitaalisiin palveluihin ja ohjelmistoihin keskittynyt yhtiö, joka yhdistää paikallisen osaamisen sekä globaalit kyvykkyydet asiakkaidemme eduksi. Pohjoismaiset arvot luovat perustan onnistumisellemme.

Noin 24 000 asiantuntijaamme ympäri maailmaa palvelevat tuhansia yksityisen ja julkisen sektorin asiakkaita yli 90:ssä maassa. TietoEVRY:n liikevaihto on noin 3 miljardia euroa ja yhtiön pääkonttori sijaitsee Suomessa. Yhtiö on listattu NASDAQissa Helsingissä ja Tukholmassa sekä Oslo Børsissä. https://www.tietoevry.com

Författare Cision