Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-03-25

Tikkurila Oyj: Tikkurilan varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätökset

Tikkurila Oyj

Pörssitiedote
25.3.2015 klo 15.35 (CET+1)

Varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat

Tikkurila Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti tänään tilikauden 2014
tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja
toimitusjohtajalle. Yhtiökokous vahvisti tilikaudelta 2014 osingoksi 0,80
euroa osakkeelta. Jäljelle jäävät voittovarat jätetään vapaaseen omaan
pääomaan. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun
täsmäytyspäivänä 27.3.2015 merkitty Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään
yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 9.4.2015.

Hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettiin kuusi ja hallitukseen valittiin
uudelleen seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka Eeva
Ahdekivi, Harri Kerminen, Jari Paasikivi, Riitta Mynttinen, Pia Rudengren ja
Petteri Walldén.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksettavia vuosipalkkioita
korotetaan hieman. Vuosipalkkiot ovat: puheenjohtaja 64 000 euroa,
varapuheenjohtaja ja jäsen, joka toimii tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana
40 000 euroa sekä muut hallituksen jäsenet 32 000 euroa vuodessa.
Vuosipalkkiosta noin 40 prosenttia maksetaan markkinoilta hankittavina
Tikkurila Oyj:n osakkeina ja loput käteisenä. Osakkeet hankitaan suoraan
hallituksen jäsenten lukuun kahden viikon kuluessa siitä, kun osavuosikatsaus
ajalta 1.1.-31.3.2015 on julkistettu. Lisäksi hallituksen jäsenille maksetaan
kultakin hallituksen ja sen valiokuntien varsinaiselta kokoukselta (pois
lukien päätökset ilman kokousta) palkkiona: jäsenen kotimaassa pidettävät
kokoukset 600 euroa sekä jäsenen kotimaan ulkopuolella pidettävät kokoukset 1
200 euroa. Jäsenen osallistuessa kokoukseen puhelin- tai videoyhteyden
välityksellä maksetaan 600 euron kokouspalkkio. Matkustuskustannukset
korvataan yhtiön matkustussäännön mukaan.

Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön
hyväksymän tilintarkastajan laskun mukaan. Yhtiökokous valitsi uudelleen
tilintarkastajaksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka
KPMG Oy Ab:n. Päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Toni Aaltonen.

Valtuutus omien osakkeiden hankkimiseen ja osakeantiin

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 4 400 000 yhtiön oman
osakkeen hankkimisesta. Osakkeita hankitaan käytettäväksi mahdollisten
yrityskauppojen tai -järjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi,
yhtiön oman pääoman rakenteen kehittämiseksi, osakkeen likviditeetin
parantamiseksi, käytettäväksi yhtiön hallituksen jäsenten vuosipalkkioiden
maksamiseen tai yhtiön osakeperusteisten palkkiojärjestelmien toteuttamiseen.
Hankkimisvaltuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen
päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2016 saakka.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 4 400 000 yhtiön
hallussa olevan yhtiön oman osakkeen luovuttamisesta tai uuden osakkeen
antamisesta. Yhtiön hallussa olevat oman osakkeet voidaan luovuttaa ja uudet
osakkeet voidaan antaa joko maksua vastaan tai maksutta. Uudet osakkeet
voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön
osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön
osakkeita tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla
osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten
yrityskauppojen tai -järjestelyjen rahoittaminen tai toteuttaminen, yhtiön
oman pääoman rakenteen kehittäminen, osakkeen likviditeetin parantaminen tai
yhtiön hallituksen vuosipalkkioiden maksaminen. Valtuutus on voimassa
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään
30.6.2016 saakka.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä Tikkurilan internetsivuilla
viimeistään 8.4.2015.

Tikkurilan hallituksen päätökset

Tikkurilan hallitus on valinnut tänään kokouksessaan keskuudestaan hallituksen
puheenjohtajaksi Jari Paasikiven ja varapuheenjohtajaksi Petteri Walldénin.

Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana jatkaa Eeva Ahdekivi ja jäseninä Riitta
Mynttinen ja Pia Rudengren. Palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajana jatkaa
Jari Paasikivi ja jäseninä Harri Kerminen ja Petteri Walldén.

Tikkurila Oyj
Antti Kiuru, lakiasiainjohtaja

Lisätietoja:
Antti Kiuru, lakiasiainjohtaja, puh. 0400 686 488,antti.kiuru@tikkurila.com

Tikkurila on johtava maalialan ammattilainen Pohjoismaissa ja Venäjällä.
Olemme perinteikäs suomalainen yritys, joka toimii nykyään 16 maassa.
Laadukkaiden tuotteiden ja kattavien palvelujen avulla varmistamme
markkinoiden parhaan käyttäjäkokemuksen. Kestävää kauneutta vuodesta 1862.

www.tikkurilagroup.fi

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Tikkurila Oyj via Globenewswire

HUG#1906146

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.