Bli medlem
Bli medlem
lakareutangranser

Du är här

2021-10-25

TiksPac: Bästa Q3 resultatet i bolagets historia

Tredje kvartalet är verksamhetens bästa jämförbara tredje kvartal i bolagets historia både vad gäller omsättning och resultat. Resultatet är en funktion av insatser den operativa ledningen genomgående arbetat med under året i fråga. Förbättrade rutiner genomförs kontinuerligt samtidigt som kostnadskontrollen är rigorös.

KVARTALSRAPPORT, JULI - SEPTEMBER 2021

 • Bästa Q3 resultatet i bolagets historia
 • Periodresultat (juli-september) 2,9 MSEK bättre än föregående år
 • Omsättning, (jan-september) 23,2 MSEK (7,2 MSEK bättre än föregående år)   
 • 1 471 mediaplatser sålda
 • Fortsatt stark orderingång

Finansiell utveckling

Tredje kvartalet, juli - september 2019

 • Nettoomsättning: 6 853 (2 549) TSEK
 • Resultat innan finansiella poster: 1 165 (-1 749) TSEK
 • Resultat per aktie: 0,11 (-0,16) kronor
 • Likviditet: 17 300 TSEK

9 månader, januari - september 2021

 • Nettoomsättning: 23 200 (16 000) TSEK
 • Resultat efter finansiella poster: 7 917 (12,8) TSEK
 • Resultat per aktie: 0,72 (0,001) kronor

Dejan Shabacker

VD
Dejan.Shabacker@tikspac.com

Författare Cision