Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-13

TiksPac: Valberedning utsedd inför årsstämman 2020 i TiksPac AB

I enlighet med den arbetsordning för Valberedning som antogs vid
årsstämman 2019-05-06 har bolagets röstmässigt starkaste ägare eller
ägargrupper kontaktats och erbjudits att var och en utse en
representant att utgöra valberedning i TiksPac AB.

De tre största kända aktieägarna eller ägargrupperna har utsett var
sin representant så att valberedningen inför årsstämman 2020 nu
består av följande ledamöter:

· Lars Åke Södergren
· Christer Jönsson
· Jan Karlander, (Extrico AB)

I valberedningen ingår även bolagets styrelseordförande Pelle
Hjortblad. Valberedningen representerar tillsammans över 46 % av
aktierna och rösterna i bolaget per den 30 september 2019.

Valberedningens huvudsakliga uppgifter är att inför årsstämman 2020
lämna förslag till val av styrelseordförande och övriga ledamöter i
styrelsen samt arvode och annan ersättning till var och en av
styrelseledamöterna. Vidare skall valberedningen lämna förslag till
arbetsordning för att utse valberedning inför årsstämman 2021 eller
alternativt uppdatera befintlig arbetsordning. Årsstämma 2020
planeras att hållas i Falkenberg torsdagen den 14 maj 2020.

För ytterligare information:

Pelle Hjortblad, styrelsens ordförande

Tel. +46 (0) 701 810 110 eller e-post: pelle.hjortblad@moonlight.se

Kort om TiksPac

Genom TiksPacs olika miljökoncept tillhandahålls stationer med
miljövänliga påsar som är kostnadsfria för användarna. Inom det
ursprungliga konceptet med hundpåsar finansieras verksamheten av
företag som köper en mediaplats på stationerna och därmed visar sitt
engagemang för sin lokala närmiljö (CSR). Konceptet är kostnadsfritt
för kommunerna, som dock svarar för utplacering, skötsel och drift av
stationerna. Under de senaste åren har konceptet kompletterats med
möjlighet att hyra stationer för hundpåsar, hyra eller köpa
hundlatriner "TiksCan" och under hösten 2019 lanseras
Skräpplockarstationer som kan köpas av alla som vill ha en renare
närmiljö. Bolagets aktie är listad för handel på Spotlight Stock
Market, för ytterligare information besök www.tikspac.com.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/tikspac/r/valberedning-utsedd-infor-arsstamma...
https://mb.cision.com/Main/11660/2960504/1140600.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.