Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-02-02

Tilinpäätöstiedote 2016: SATOlla ennätykselliset asuntoinvestoinnit

SATO Oyj, Tilinpäätöstiedote, 2.2.2017 klo 9.00

SATO Oyj:n tilinpäätöstiedote 2016

Yhteenveto ajalta 1.1.-31.12.2016 (1.1.-31.12.2015)

* Asuntoinvestoinnit olivat 572,6 (250,5) milj. €.
* Asuntoja hankittiin ja valmistui yhteensä 3 381 (1 184) asuntoa.
Rakenteilla oli 1 232 (1 278) uutta asuntoa. Realisointien jälkeen
asuntomäärä kasvoi 1 793 asunnolla.
* Strategian keskiöön nostettu asiakasvetoisuus näkyi vuokrausasteessa, joka
vahvistui jokaisella vuosineljänneksellä, ensimmäisen kvartaalin 94,8
prosentista viimeisen kvartaalin 96,3 prosenttiin. Koko vuoden vuokrausaste
Suomessa oli 95,6 (96,4) %.
* Sijoitettu pääoma oli 3 196 (2 669) milj. €.
* Liiketoiminnan kannattavuutta arvioitaessa merkittävä mittari on sijoitetun
pääoman tuotto, joka oli 9,1 (7,6) %.
* Tulos ennen veroja oli 219,4 (159,4) milj. €. Tulosparannus perustui
pääosin asuntojen positiiviseen arvonmuutokseen, joka oli 124,3 (62,4)
milj. €. Arvonmuutoksen taustalla on keskittyminen kasvavien
kaupunkiseutujen pienempiin asuntoihin.
* Omavaraisuus vahvistui arvonnousun ja omistajien pääomasijoituksen tukemana
ja omavaraisuusaste oli 35,2 (33,3) %.
* Liikevaihto oli 318,0 (323,4) milj. €, josta vuokratuotot olivat 262,7
(249,4) milj. €.
* Osakekohtainen tulos oli 3,22 (2,49) euroa.

Yhteenveto ajalta 1.10.-31.12.2016 (1.10.-31.12.2015)

* Tulos ennen veroja oli 46,5 (57,0) milj. €.
* Tulokseen sisältyvä asuntojen käyvän arvon muutos oli 22,7 (36,1) milj. €.
* Vuokratuotot olivat 67,9 (61,6) milj. €.
* Asuntoinvestoinnit olivat 63,8 (55,5) milj. €.
* Vuokrausaste Suomessa oli 96,3 (96,0) %.
* Sijoitetun pääoman tuotto oli 7,4 (9,8) %.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat
SATO Oyj:n hallitus vahvisti kokouksessaan 1. helmikuuta 2017 yhtiön
päivitetyt taloudelliset tavoitteet. Päivitetyt taloudelliset tavoitteet
ovat:

* Omavaraisuusaste yli 35 prosenttia (aikaisempi tavoite yli 30 prosenttia)
* Luototusaste alle 70 prosenttia
* Korkokate yli 1,8-kertainen
* Reaalivakuuksista vapaan omaisuuden aste 60 prosenttia tai enemmän
(aikaisempi noin 50 prosenttia vuoden 2020 loppuun mennessä)

Toimitusjohtaja Saku Sipola:

"Vuosi 2016 oli SATOlle menestyksekäs ja positiivisella tavalla mullistava.
Kestävän menestyksemme ytimeen nostamamme asiakasvetoisuus vauhditti meitä
parempaan asiakaspalveluun, mikä näkyy useissa tuloksissa. Ennätyssuurilla
investoinneilla rakennamme kaupungistuvaa Suomea ja nostamme
vuokra-asuntotarjontamme määrää ja laatua.

Koko henkilöstömme osallistui SATOn uuden strategian valmisteluun. Haimme
työhön kimmokkeita ja ymmärrystä isoista yhteiskunnallisista trendeistä ja
muista toimintaympäristöömme vaikuttavista tekijöistä. Kaupungistumiskehitys
on Suomen kansainvälisen menestyksen avaintekijä. Uskomme, että tulevaisuuden
Suomen kehittyvissä kaupungeissa asuu hyvinvoivia ihmisiä. Omassa
strategiassamme kohdistamme investointimme nopeimmin kasvaville
kaupunkialueille.

Käynnissä oleva ennätysvilkas asuntorakentaminen vahvistaa kaupungistuvaa ja
siten kansainvälisesti menestyvää Suomea. Hyvän kehityksen takana on suurien
kaupunkien riittävä kaavoitustyö sekä päätökset tulevista
raideliikenneratkaisuista.

Vauhti on siis hyvä, mutta pääkaupunkiseudun arvioitua 20 000 asunnon ja
Tampereen 3 000 asunnon vajetta (VTT) on nykyiselläkin rakentamistahdilla
kirittävä kiinni useamman vuoden ajan. Tämän lisäksi on rakennettava
vuosittain vähintään 25 000 asuntoa vastataksemme väestörakenteen kehitykseen
(VTT). Nyt tulee välttää kaikkia säädöksiä ja toimenpiteitä, jotka
rikkoisivat positiivisen kehityksen rakentamisen vauhdissa ja asuntotarjonnan
lisäämisessä.

On ollut iso ilo nähdä, kuinka henkilöstömme on laajalla rintamalla innostunut
asiakasvetoisen palvelumme kehittämisessä. Suorituksemme parani monella
osa-alueella edellisvuodesta. Seurauksena asukkaidemme suositteluhalukkuus
eli NPS parani ja vuokrausasteemme nousi jokaisena vuosineljänneksenä.

Uudistimme asuntokantaamme ennätyksellisen suurilla investointi- ja
realisointimäärillä. Asuntokanta kasvoi noin 1 800 asunnolla. Aktiivisen
asuntokannan kehitystyön myötä olemme luopuneet väestöltään pienempien
paikkakuntien asuntokannasta ja keskittyneet kasvavien kaupunkiseutujen
pienikokoisiin asuntoihin kaupungistumiskehityksen tukemiseksi. Tämä
nopeuttaa kiinteistöomaisuutemme arvonkehitystä, mikä edelleen mahdollistaa
tulevia investointejamme.

Investointien rahoitusta vahvistettiin SATOn osakkaiden noin 113 miljoonan
euron sijoituksilla yhtiöön sekä uusilla rahoituslähteillä.
Rahoitusrakenteemme muutoksessa merkittävimpiä askelia olivat
järjestyksessään toinen 300 miljoonan euron joukkovelkakirjalainan
liikkeeseenlasku maaliskuussa sekä syksyyn sijoittuvat yhteensä 200 miljoonan
euron kiinteistövakuudettomat lainajärjestelyt Aktian ja Euroopan
investointipankin (EIP) kanssa.

Kiitän SATOn omistajia, jotka investoivat yhtiöön ja suomalaiseen
kaupungistumiseen merkittävästi vuonna 2017 sekä hallituksen jäseniä,
yhteistyötahojamme, henkilöstöä sekä muita sidosryhmiä hedelmällisestä
yhteistyöstä. Ennen kaikkea kiitän asiakkaitamme, joiden ansiosta SATO-kodit
ovat täynnä elämää."

Tunnusluvut, konserni

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Tunnusluvut Q4 2016 Q4 2015 2016 2015 |
| Liikevaihto, milj. € 87,2 78,6 318,0 323,4 |
| josta vuokratuotot, milj. € 67,9 61,6 262,7 249,4 |
| Liikevoitto, milj. € 59,3 65,9 267,2 196,5 |
| Voitot ja tappiot käypään arvoon arvostamisesta 22,7 36,1 124,3 62,4 |
| Nettorahoituskulut, milj. € -12,7 -9,0 -47,8 -37,0 |
| Tulos ennen veroja, milj. € 46,5 57,0 219,4 159,4 |
| Tulos / osake (€) 0,66 0,90 3,22 2,49 |
| Oma pääoma / osake (€)**** 22,12 19,53 |
| Osakkeiden painotettu keskiarvo, milj.kpl* 56,6 50,8 54,3 50,8 |
| Omavaraisuusaste (%) 35,2 % 33,3 % |
| Bruttoinvestoinnit, milj.€ 63,8 55,5 572,6 250,5 |
| prosentteina liikevaihdosta 73,2 % 70,5 % 180,1 % 77,4 % |
| Realisoinnit, milj. € 35,5 43,4 67,7 95,9 |
| Realisoidut asunnot, kpl 605 665 1267 1743 |
| Taloudellinen vuokrausaste, % 96,3 % 96,0 % 95,6 % 96,4 % |
| Vuokra-asuntojen vaihtuvuus, % 35,8 % 42,6 % 40,5 % 41,1 % |
| Hankitut tontit, milj. € 1,4 5,7 13,5 13,2 |
| Valmistuneet asunnot, kpl 338 291 759 861 |
| josta vuokra-asuntoja, kpl: 281 237 702 708 |
| josta myytäväksi tarkoitettuja asuntoja: 57 54 57 153 |
| Myydyt asunnot, kpl 6 33 93 130 |
| Nettovuokratuotto, milj. € 40,7 33,5 166,2 151,8 |
| Nettovuokratuotto, % 5,1 % 5,1 % 5,6 % 6,0 % |
| Sijoitetun pääoman tuotto, % 7,4 % 9,8 % 9,1 % 7,6 % |
| Oman pääoman tuotto, % 12,0 % 18,8 % 15,6 % 13,5 % |
| Taseen loppusumma, milj. € 3 562,2 2 979,6 |
| Oma pääoma, milj. € 1 252,6 993,2 |
| Vieras pääoma, milj. € 2 309,6 1 986,5 |
| Korollinen vieras pääoma, milj. € 1 943,0 1 676,2 |
| Sijoitusomaisuus, milj.€ 3 383,2 2 752,9 |
| Henkilöstö keskimäärin*** 171 171 170 172 |
| Henkilöstö kauden lopussa 175 170 |
| |
| EPRA tunnusluvut ja operatiivinen kassavirta |
| Operatiivinen tulos (EPRA Earnings), milj. € 16,3 14,7 69,5 64,5 |
| Operatiivinen tulos (EPRA Earnings) / osake (€) 0,29 0,29 1,28 1,27 |
| Nettovarallisuus (EPRA Net Asset Value), milj. €***** 1 517,46 1 227,85 |
| Nettovarallisuus (EPRA Net Asset Value) / osake (€)***** 26,80 24,15 |
| Operatiivinen kassavirta (CE), milj. € 27,7 23,3 86,2 78,1 |
| Operatiivinen kassavirta (CEPS) / osake (€) 0,49 0,46 1,59 1,54 |
| |
| *Osakkeista vähennetty konsernin omassa omistuksessa olevat 160 000 osaketta |
| |
| *** Sisältää kesätyöntekijät |
| **** Oma pääoma ilman määräysvallattomien osuutta |
| ***** Sisältää tasearvoon arvostetut kohteet |
----------------------------------------------------------------------------------------...

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.