Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-04-18

Tillväxt och marknadsledarskap i fokus på välbesökt stämma i Jönköping

wysiwyg_image

I sitt vd-tal på årsstämman framhöll Kai Wärn att förra året blev det bästa året i Husqvarnas historia. Framstegen bekräftar riktningen mot marknadsledarskap 2020.

Genom betydande, tillväxtorienterade investeringar, samt en förbättrad effektivitet i kärnverksamheten, bygger Husqvarna för framtiden.

I fjol växte Husqvarna snabbare än marknaden, förbättrade rörelsemarginalerna och ökade kapitaleffektiviteten. Kai Wärn var mycket stolt över att Husqvarna under de senaste två åren genomfört ett skifte från lönsamhetsfokus till fokus på lönsam tillväxt.

Aktiespararnas bolagsbevakare, Jan-Åke Karlsson, tackade vd för ett innehållsrikt stämmotal, och för att aktieägarna inbjudits delta i en guidning på Husqvarnamuséet. Mer än 400 aktieägare var närvarande på årsstämman som hölls i Elmias mässlokaler.

Jan-Åke Karlsson tackade även styrelse, ledning och de 13 000 anställda för ett väl genomfört år med god försäljnings- och resultattillväxt.

Karlsson konstaterade att batteridrivna produkter ökar mer än 20 procent och är det snabbast växande segmentet, varpå han frågade: Hur gör Husqvarna för att säkra leveranser av batterier? Bedriver Husqvarna forskning och utveckling av batteriteknologi? 

Vd svarade att Husqvarna har leverans-säkrat behovet av batterier, men att forskning och utveckling av batteriteknologin inte sker i egen regi.

Då Nordamerika och Europa står för 88 procent av Husqvarnas försäljning så är i första hand Sydamerika och Asien de intressanta tillväxtmarknaderna, berättade Kai Wärn. En anpassning av produkterna till dessa marknader krävs, var hans slutsats.

Husqvarnas CFO, Jan Ytterberg, förklarade varför investeringarna i finansiella tillgångar har ökat med hela 358 miljoner kronor. ”Det är effekter av försäljning i USA där viss del av försäljningen binds på försäkringskonto. Detta följer den finanspolicy som Husqvarna-styrelsen har antagit”, sade Ytterberg.

Aktiespararna lyfte på stämman fram Husqvarnas valberednings ställningstagande med innebörd "att styrelseledamöterna förväntas engagera sig ekonomiskt genom att inom en femårsperiod förvärva aktier för ett värde motsvarande ett årsarvode".

”Vad gör valberedningen för att styrelsens ledamöter skall leva upp till valberedningens förväntan?”, frågade Aktiespararnas Jan-Åke Karlsson.

Valberedningens talesman på stämman, Henrik Didner, sade i replik att det åligger styrelseordföranden Tom Johnstone som ingår i valberedningen att verka för att denna förväntan efterlevs.

Författare och bevakare: Jan-Åke Karlsson

wysiwyg_image
Bild från Husqvarnas fabrik
Författare Bolagsbevakningen