Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-11-07

Tobii AB: Tobii beslutar om företrädesemission om cirka 450 miljoner för en storskalig satsning på eyetracking i virtual reality och smartphones

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER
INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND,
HONGKONG, JAPAN, SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR
OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER DISTRIBUTIONEN AV DETTA
PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER SKULLE KRÄVA REGISTRERING
ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Tobii AB (publ) ("Bolaget" eller "Tobii") avser att förstärka
organisationen och göra betydande investeringar i teknik- och
marknadsutveckling för att ta till vara på det snabbt ökande
intresset för eyetracking i virtual reality och smartphones.
Ambitionen är att Tobii skall ta samma världsledande position med
eyetracking för konsumentelektronik som Tobii Dynavox och Tobii Pro
redan har inom sina respektive områden. För att finansiera den nya
utökade affärsplanen har styrelsen beslutat om en företrädesemission
av aktier om cirka 450 miljoner kronor med efterföljande godkännande
från en extra bolagsstämma.

"Intresset för eyetracking i olika konsumentapplikationer har
utvecklats väsentligt snabbare än vad vi förutsåg vid
börsintroduktionen i april 2015. Vår bedömning då var att det skulle
ta lägre tid för eyetracking att bli aktuellt i smartphones och
headsets för VR än vad vi ser idag. Den kapitalanskaffning om drygt
400 miljoner kronor som gjordes i samband med noteringen räcker för
att fullfölja den affärsplan vi beslutade om då, men för att skapa
förutsättningar för att ta en ledande position även inom dessa nya
områden behöver vi nu lägga ännu större resurser på marknads- och
teknikutveckling. Vi är övertygade om att det är rätt att göra dessa
utökade satsningar nu och att det har god potential att skapa stora
värden för våra aktieägare," säger Tobiis VD, Henrik Eskilsson.

Sammanfattning

· Företrädesemissionen genomförs i syfte att förstärka
organisationen och investera i teknik- och marknadsutveckling i de
nya volymmarknaderna virtual reality ("VR") och smartphones samt att
ge Tobii en ökad finansiell flexibilitet för att snabbt kunna
genomföra förvärv.

· Tobii har tidigare idag offentliggjort sin första design win med
en stor smartphone-tillverkare, vilket bedöms vara ett viktigt första
steg mot att i förlängningen integrera eyetracking i smartphones i
bred omfattning.

· De fullständiga emissionsvillkoren, inklusive ökningen av
aktiekapitalet och antal aktier som emitteras samt teckningskurs,
förväntas offentliggöras senast den 24 november 2016. Förutsatt att
företrädesemissonen godkänns av den extra bolagsstämman, kommer
avstämningsdagen för företrädesemissionen att vara den 2 december
2016 och teckningsperioden att löpa från och med den 6 december 2016
till och med den 20 december 2016.

· Aktieägare som tillsammans innehar cirka 40 procent av rösterna i
Bolaget har aviserat att de är positiva till företrädesemissionen.

· Styrelsen offentliggör idag en kallelse till extra bolagsstämma
att hållas den 30 november 2016.

Bakgrund

I samband med Tobiis börsnotering på Nasdaq Stockholm i april 2015
presenterades de två lönsamma affärsområdena Tobii Dynavox och Tobii
Pro samt affärsområdet Tobii Tech där Tobii investerade kraftigt för
att etablera eyetracking på marknaden för speldatorer.

Sedan noteringen har Tobii Dynavox och Tobii Pro utvecklats väl, med
lönsamhet och ökad försäljning inom båda affärsområdena och god
potential för fortsatt positiv utveckling.

Även satsningen på speldatorer inom Tobii Tech har varit framgångsrik
och affärsområdet har på kort tid nått flera viktiga milstolpar.
Dell, Acer och MSI har alla lanserat datorer med Tobiis
eyetracking-sensorer inbyggda. Acer har därutöver lanserat tre
monitorer med inbyggd eyetracking. Ett 40-tal spel med stöd för Tobii
eyetracking har lanserats, inklusive flera av årets största
speltitlar, som Tom Clancy's The Division, Assassin's Creed
Syndicate, Deus Ex: Mankind Divided och Watch Dogs 2. Affärsområdets
försäljning till externa kunder ökar i snabb takt om än från låga
nivåer. Marknaden för eyetracking i speldatorer befinner sig
fortfarande i ett tidigt skede.

Nya planerade satsningar finansierade via företrädesemissionen

Utvecklingen och intresset för eyetracking har accelererat kraftigt
under senare tid, särskilt inom områdena virtual reality och
smartphones. Detta illustreras bland annat av Tobiis nyligen
offentliggjorda design win med en stor smartphone-tillverkare och
Googles förvärv av eyetracking-bolaget Eyefluence.

Under de senaste 12 månaderna har det blivit allt mer uppenbart att
eyetracking kommer att vara en central komponent i framtidens
VR-headsets och smartphones. Tobii avser nu att kraftigt öka
investeringstakten inom dessa områden för att kunna ta en ledande
marknadsposition. Precis som inom Tobii Dynavox, Tobii Pro och
speldatorområdet i Tobii Tech så avser Tobii att bli den ledande
leverantören av eyetracking-teknologi även inom VR och smartphones.

För att nå en långsiktigt attraktiv affärsmodell är Tobiis strategi
att utöver eyetracking-algoritmer även utveckla och leverera
hårdvarukomponenter så som ASICs och specialdesignade bildsensorer
samt applikationsmjukvaror, understödda av Tobiis världsledande
patentportfölj inom eyetracking.

VR: Tobii och andra marknadsaktörer, som Facebook-ägda Oculus, anser
att eyetracking kommer bli en standardkomponent i framtida
generationer av VR-headsets på grund av de många fördelarna som
teknologin möjliggör för såväl användarupplevelsen som VR-produkters
prestanda och utformning. Inom ramen för Bolagets befintliga
finansiering har Tobii investerat i att utveckla grundläggande
teknologi för eyetracking inom VR samt har inlett dialoger med flera
tillverkare av headsets. Då VR-marknaden utvecklats i mycket snabb
takt finns ett behov av att ytterligare stärka Tobiis organisation
för att öka teknikutvecklingstakten och ha kapacitet att hantera ett
större antal samtidiga kund- och tekniksamarbeten.

Förutsatt den föreslagna företrädesemissionen avser Tobii att under en
treårsperiod (2017-2019) investera ca 150 miljoner kronor
(nettokassaflöde) inom VR.

Smartphones: Tobii presenterade nyligen sin första design win med en
stor smartphone-tillverkare. Marknaden för eyetracking i smartphones
är ännu i ett tidigt skede men Tobii bedömer att det på längre sikt
finns möjlighet att eyetracking integreras i smartphones i bred
omfattning. Tobii avser att ytterligare stärka organisationen för att
utveckla eyetracking-teknologi särskilt anpassat för smartphones och
för att tillsammans med kunder utveckla tillämpningar inom detta
område.

Förutsatt företrädesemissionens genomförande avser Tobii att under en
treårsperiod (2017-2019) investera ca 150 miljoner kronor
(nettokassaflöde) inom smartphone-området.

Förvärv och ytterligare möjligheter: Utöver ovanstående satsningar har
Tobii identifierat flera potentiellt intressanta förvärvsobjekt inom
de tre affärsområdena Tobii Dynavox, Tobii Pro och Tobii Tech. En
starkare kassa ger Bolaget en större flexibilitet och förmåga att
snabbt kunna genomföra förvärv av företag, teknologier och
immaterialrättigheter.

Tobii Tech avser även att göra initiala investeringar i teknik- och
marknadsbearbetning inom fordonsindustrin, vilket inom några år kan
utvecklas till ytterligare en stor möjlighet för Tobii.

Investeringsplan

Tobii har idag en investeringsplan som beslutades av styrelsen i
september i år och sträcker sig fram till 2019. Denna plan inkluderar
omfattande satsningar inom speldatorområdet men inte de större
satsningarna inom VR och smartphones som beskrivs ovan. Den planen är
fullt finansierad dels genom de positiva kassaflödena genererade av
Tobii Dynavox och Tobii Pro och dels genom Bolagets befintliga kassa
vilket bedöms täcka affärsområdets investeringar fram till att det
levererar ett positivt rörelseresultat.

Den förväntade bruttolikviden om cirka 450 miljoner kronor före
transaktionskostnader från företrädesemission kommer att användas för
att accelerera Bolagets investeringsplan för att snabbt och
kraftfullt kunna exekvera på ovanstående initiativ. Tobii bedömer att
de tillkommande investeringarna kommer att skapa betydande framtida
mervärden för aktieägarna.

Företrädesemissionen

Tobiis styrelse beslutade den 5 november 2016, förutsatt godkännande
av extra bolagsstämma den 30 november 2016, att genomföra en
företrädesemission av aktier. Den som är införd som aktieägare i den
av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen den 2
december 2016 äger företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande
till det antal aktier innehavaren förut äger. Anmälan om teckning av
aktier kan även ske utan stöd av teckningsrätter.

Fullständiga villkor för företrädesemissionen inklusive ökningen av
aktiekapitalet, antal aktier som emitteras samt teckningskurs
förväntas offentliggöras senast den 24 november 2016.

Teckningsperioden förväntas löpa från och med den 6 december 2016 till
och med den 20 december 2016 eller den senare dag som bestäms av
styrelsen.

Styrelsen offentliggör idag en kallelse till extra bolagsstämma att
hållas den 30 november 2016.

Aktieägare som tillsammans innehar cirka 40 procent av rösterna i
Bolaget har aviserat att de är positiva till företrädesemissionen.

Prospekt

Fullständig information avseende företrädesemissionen kommer att
inkluderas i ett prospekt som förväntas offentliggöras den 2 december
2016.

Tidsplan

Nedanstående tidsplan är preliminär och kan komma att ändras.

24 november Beräknad dag för offentliggörande av fullständiga
2016 emissionsvillkor, inklusive teckningskurs, antal nya aktier
som emitteras och teckningsrelationen
30 november Extra bolagsstämma för godkännande av styrelsens beslut om
2016 företrädesemissionen
30 november Sista handelsdag i Tobii med rätt att delta i
2016 företrädesemissionen
2 december Avstämningsdag för företrädesemissionen, det vill säga
2016 aktieägare som är registrerade i aktieboken denna dag kommer
att erhålla teckningsrätter som medför rätt att delta i
företrädesemissionen
2 december Beräknad dag för offentliggörande av prospektet
2016
6 december - Handel i teckningsrätter
16 december
2016
6 december - Teckningsperiod
20 december
2016
23 december Beräknad dag för offentliggörande av utfall i
2016 företrädesemissionen

Rådgivare vid företrädesemissionen

Carnegie Investment Bank AB är finansiell rådgivare till Tobii och
Baker McKenzie är legal rådgivare i samband med företrädesemissionen.

Denna information är sådan som Tobii AB (publ) ska offentliggöra
enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades,
genom nedanstående kontaktpersons ...

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.