Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-04-26

Tobii AB: Tobiis delårsrapport för första kvartalet 2019

Tobii AB redovisade idag resultatet för första kvartalet 2019.

Kommentar från Tobiis VD Henrik Eskilsson:

"Tobii har fått en bra start på året med försäljningsökningar inom
samtliga affärsområden. Sammantaget ökade försäljningen med 34
procent, och 20 procent valutajusterat, jämfört med första kvartalet
2018. Försäljningen växte även sekventiellt trots ett starkt fjärde
kvartal 2018. Rörelsemarginalen inom Tobii Pro var dessutom höga 20
procent även i detta kvartal. Fortsatta inbrytningar inom nya segment
och marknader samt en utplaning av rörelsekostnaderna gör att jag ser
positivt på fortsättningen av året."

Kvartalet januari-mars

· Koncernens nettoomsättning ökade med 34 % till 393 MSEK (294)
jämfört med första kvartalet 2018. Justerat för valutaeffekter var
ökningen 20 %.

· Bruttomarginalen uppgick till 68 % (70 %).
· Koncernens rörelseresultat uppgick till -37 MSEK (-37).
Tobii Dynavox bidrog till resultatet med 19 MSEK (14), Tobii Pro
bidrog med 23 MSEK (15) och investeringarna i Tobii Tech påverkade
koncernens rörelseresultat med -80 MSEK (-66).

· Resultatet per aktie var -0,33 SEK (-0,33).
· Koncernen tillämpar IFRS 16 Leasing för första gången. Detta
påverkar koncernens EBITDA positivt med 7 MSEK och EBIT med 1 MSEK.
Se tabeller sidan 16 för mera information

Viktiga händelser

· I samband med teknikmässan CES i januari presenterade Tobii sin
nya eyetrackingplattform IS5 och Dell lanserade speldatorn Alienware
Area 51-m som första produkt med IS5 integrerad.

· Tobii offentliggjorde avtal med HTC angående leverans av
eyetrackingteknologi för VR-headsetet HTC Vive Pro Eye.

· Tobii emitterade obligationer om 300 miljoner kronor för
förvärvsfinansiering.

· Den brittiska konkurrensmyndigheten CMA meddelade att man
fortsätter granskningen av förvärvet av brittiska Smartbox Assistive
Technology
(https://www.tobii.com/sv/group/media/pressmeddelanden/2018/8/tobii-dynav...)
i en så kallad Fas II-utredning. På grund av detta har integrationen
inte kunnat påbörjats.

· Efter kvartalets slut lanserades nästa generation av Tobii Aware
(https://aware.tobii.com/), en mjukvarulösning som möjliggör mera
intuitiva datorer. Leveranser av datorer med Tobii Aware förväntas
starta under det andra kvartalet.

Händelser efter periodens slut

· Tobiis medgrundare Mårten Skogö lämnade sin tjänst som
forskningschef på Tobii och sin plats i koncernledningen. Mårten
föreslås samtidigt som ny ledamot i Tobiis styrelse.

VD-kommentar

Tobii har fått en bra start på året med försäljningsökningar inom
samtliga affärsområden. Sammantaget ökade försäljningen med 34
procent, och 20 procent valutajusterat, jämfört med första kvartalet
2018. Försäljningen växte även sekventiellt trots ett starkt fjärde
kvartal 2018. Rörelsemarginalen inom Tobii Pro var dessutom höga 20
procent även i detta kvartal. Fortsatta inbrytningar inom nya segment
och marknader samt en utplaning av rörelsekostnaderna gör att jag ser
positivt på fortsättningen av året.

Tobii Dynavox ökade försäljningen med hela 40% jämfört med första
kvartalet 2018. Den kraftiga ökningen förklaras delvis av förvärvet
av Smartbox och gynnsamma valutor. Justerat för dessa var
försäljningstillväxten 10 procent. Den organiska försäljningen ökade
både för våra nya pekskärmsprodukter och för våra
ögonstyrningsprodukter. Vi ser en god tillväxt både på etablerade
marknader som USA, Sverige och Norge och på mindre utvecklade
marknader som Östeuropa. Detta visar på den fortsatt stora
tillväxtpotentialen i marknaden och för Tobii Dynavox som
marknadsledare. För att ta tillvara på möjligheten fortsätter vi att
investera i produkt- och marknadsutveckling och under kvartalet
utbildade vi cirka 7000 förskrivare, terapeuter och andra
nyckelpersoner över hela världen.

Den brittiska konkurrensmyndigheten CMA:s granskning av
Smartboxförvärvet pågår fortfarande och har nu gått in i en andra
fas. Till följd av detta har kvartalets resultat belastats med
kostnader av engångskaraktär och integrationsarbetet fortfarande inte
kunnat påbörjas. Vi samarbetar med CMA och anser fortsatt inte att
förvärvet är konkurrenshämmande utan tvärtom bra för våra kunder
såväl som för Smartbox och oss. Vi ser fram emot att få ett slutligt
besked från CMA i slutet av juli så att vi kan komma vidare i
processen.

Tobii Pro levererade återigen ett starkt kvartal med en
rörelsemarginal på hela 20 procent och en försäljningsökning på 7 %
justerat för valuta. Detta trots ett mycket starkt jämförelsekvartal.
I enlighet med vår strategi för verksamheten har vi under kvartalet
organiserat oss i de tre segmenten "Scientific Research", "Market
Research and User Experience" och "Professional Performance". Vi ser
goda tillväxtmöjligheter inom alla tre segment, och förändringen gör
det möjligt för oss att mer effektivt möta segmentens olika behov och
skapa skräddarsydda erbjudanden med både tjänster och produkter. Vi
fortsätter att investera i att bredda och förfina vår produktportfölj
och har under kvartalet bland annat lanserat en ny version av vår
programvara Tobii Pro Lab. Under kvartalet har vi haft viktiga
inbrytningar i Kina inom "Market Research" samt i Nordamerika inom
"Professional Performance" och har även öppnat ett nytt
försäljningskontor i Singapore. Tobii Pro fortsätter sammantaget sin
höga affärsutvecklingstakt.

Inom Tobii Tech ökade den valutajusterade försäljningen med 36 procent
mot externa kunder och 21 procent totalt sett. Huvudfokus är de tre
segmenten PC, VR och Nischapplikationer.

Under kvartalet var det säljstart för Dells Alienware Area 51-m, den
första datorn med vår nya eyetrackingplattform IS5. Vi ser tydligt
att designen hos IS5 har ökat intresset för eyetracking i
persondatorer och vi har idag dialog med många stora OEM-tillverkare.
Efter kvartalets slut lanserade vi en helt ny generation av Tobii
Aware, en mjukvarulösning som gör det möjligt att utveckla mera
intuitiva datorer med bland annat förbättrad personlig integritet och
säkerhet. De första leveranserna till kund av datorer med Tobii Aware
förväntas under det andra kvartalet.

Inom Nischapplikationer fick vi flera nya kunder under kvartalet.
Segmentet står redan för en substantiell del av Tobii Techs
omsättning och jag ser fortsatt goda tillväxtmöjligheter.

Analysinstitutet IDC har uppdaterat sin prognos för VR- och
AR-marknaden och förväntar sig att den i år skall växa med drygt 50
procent, till ca 9 miljoner sålda enheter, och nå 70 miljoner enheter
2023. De absolut första enheterna med eyetracking lanseras på
marknaden i år men vi ser flera tydliga tecken på att eyetracking
under de kommande åren kommer att utvecklas till standard i VR- och
AR-produkter, bland annat HTC:s och Microsofts lanseringar under
kvartalet. Vår målsättning är att vara den ledande leverantören av
eyetrackingteknologi inom detta område. HTC är en viktig tidig kund
för oss och vi jobbar intensivt tillsammans dem, andra kunder och
ekosystemet i stort för att driva adoption av eyetracking. Som en del
i detta lanserade vi i mars också flera nya verktyg för utveckling av
mjukvaror med eyetracking.

Sammantaget har vi fått en bra start på året med omsättningsökningar i
alla tre affärsområden och, som planerat, utplanade
rörelsekostnaderna. Vi ser fortsatt optimistiskt på att nå våra
finansiella målsättningar

Telefonkonferens och presentation

Klockan 13.00 idag håller Tobii en telefonkonferens och
webbpresentation för investerare, analytiker och finanspress.
Information för deltagare finns på Tobiis hemsida under Kalendern
(https://www.tobii.com/sv/group/investerare/kalender/2019/delarsrapport--...).

Denna information är sådan information som Tobii AB (publ) är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen
om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 april kl. 07:30
CET.

Kontakt

Ola Elmeland, Investor Relations, Tobii AB, tel: 0734 409 862, e-post:
ola.elmeland@tobii.com

Om Tobii

Tobii är världsledande inom eyetracking. Vår vision är en värld där
all teknik fungerar i total harmoni med naturligt mänskligt beteende.
Tobii bedriver verksamhet inom tre affärsområden: Tobii Dynavox gör
specialutvecklade datorer som styrs med ögonrörelser eller pekskärm
som används av människor med särskilda behov. Tobii Pro utvecklar och
säljer eyetracking-lösningar och tjänster för att studera mänskligt
beteende som idag används av mer än 3 500 företag och 2 500
forskningsinstitutioner, däribland samtliga av världens 50 mest
välansedda universitet. Tobii Tech vidareutvecklar Tobiis teknologi
för volymmarknader såsom datorspel, vanliga datorer, virtual reality,
augmented reality och smartphones. Tobii har sitt huvudkontor i
Stockholm och är noterat på Nasdaq Stockholm (TOBII). Koncernen har
cirka 1 000 anställda. Läs mer på www.tobii.com.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/tobii-ab/r/tobiis-delarsrapport-for-forsta-kv...
https://mb.cision.com/Main/2874/2797455/1032378.pdf
https://mb.cision.com/Public/2874/2797455/8bc4fe5983efce52.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.