Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-10-24

Tobii AB: Tobiis delårsrapport för tredje kvartalet 2019

Tobii AB (publ) redovisade idag sin delårsrapport för tredje kvartalet
2019.

Kommentar från Tobiis VD Henrik Eskilsson:

"Kraftiga lönsamhetsförbättringar i Tobii Dynavox och Tobii Pro.
Försäljningen i kvartalet ökade med 15 procent, eller 8 procent
valutajusterat, jämfört med tredje kvartalet 2018.
Rörelsemarginalerna i Tobii Dynavox och Tobii Pro ökade kraftigt till
14 respektive 13 procent samtidigt som den externa försäljningen i
Tobii Tech fördubblades. Dessutom har vi lanserat två nya viktiga
produkter som lägger grunden för fortsatt lönsam tillväxt under lång
tid."

Kvartalet juli-september

· Koncernens nettoomsättning ökade med 15 % till 359 MSEK (313)
jämfört med tredje kvartalet 2018. Justerat för valutaeffekter var
ökningen 8 %.

· Bruttomarginalen uppgick till 69 % (71 %).
· Koncernens rörelseresultat uppgick till -32 MSEK (-60).
Tobii Dynavox bidrog till resultatet med 30 MSEK (18), Tobii Pro
bidrog med 13 MSEK (4) och investeringarna i Tobii Tech påverkade
koncernens rörelseresultat med -73 MSEK (-82).

· Resultatet per aktie var -0,32 SEK (-0,70).
· Resultat relaterat till Smartbox redovisas som "Periodens resultat
från avvecklad verksamhet" från om med denna rapport och påverkar
inte rörelseresultat på koncern- och affärsområdesnivå.
Jämförelseperioder redovisas på motsvarande sätt. Samtliga
Smartbox-relaterade poster i balansräkningen redovisas från
2019-09-30 som "Tillgångar som innehas för försäljning" respektive
"Skulder knutna till tillgångar som innehas för försäljning".

Viktiga händelser

· Dells eyetracking-försedda speldatorer Alienware m15 och m17
började säljas i volym i kvartalet och var drivande för den
fördubblade externa försäljningen inom Tobii Tech.

· På branschmässan Siggraph presenterade Tobii Tech sin
Spotlight-teknologi som optimerar möjligheten att endast behandla
grafik på hög detaljnivå där användaren fokuserar sin blick.

· Den brittiska konkurrensmyndigheten begärde att Tobii avyttrar
Smartbox som Tobii förvärvade hösten 2018. Tobii överklagade
beslutet.

Viktiga händelser efter periodens slut

· Tobii Dynavox lanserade nya I-Serien, affärsområdets
medicinklassade och ögonstyrda flaggskeppsprodukt.

· Tobii Pro lanserade Tobii Pro Fusion, en ny portabel och
högpresterande eyetracker för forskning.

VD-kommentar

Försäljningen i kvartalet ökade med 15 procent, eller 8 procent
valutajusterat, jämfört med tredje kvartalet 2018.
Rörelsemarginalerna i Tobii Dynavox och Tobii Pro ökade kraftigt till
14 respektive 13 procent samtidigt som den externa försäljningen i
Tobii Tech fördubblades. Dessutom har vi lanserat två nya viktiga
produkter som lägger grunden för fortsatt lönsam tillväxt under lång
tid.

Tobii Dynavox levererade en starkt förbättrad EBIT-marginal på 14
procent i det tredje kvartalet. För ett par dagar sedan lanserade vi
en helt ny generation av I-Serien, affärsområdets medicinklassade och
ögonstyrda flaggskeppsprodukt. I-Serien står för hälften av Tobii
Dynavox totala försäljning och lanseringen av nya I-Serien är därför
mycket viktig både för affärsområdet och för koncernen som helhet.
Nya I-Serien är omgjord från grunden och innehåller en rad
innovationer som gör den till den mest lättanvända, stryktåliga och
avancerade produkten i sitt slag på marknaden. Lanseringen lägger
grunden för fortsatt stark och lönsam tillväxt i affärsområdet under
lång tid framåt.

Försäljningstillväxten i kvartalet blev 6 procent. Justerat för valuta
var dock försäljningen i linje med föregående år vilket främst
förklaras av en lägre försäljning av den tidigare I-Serien i samband
med växlingen till den nya produkten.

Den brittiska konkurrensmyndigheten CMA har begärt att vi avyttrar
Smartbox och vi har därför initierat en försäljningsprocess av
verksamheten men även överklagat beslutet. Från och med detta kvartal
har Smartbox separatredovisats och påverkar inte koncernens eller
Tobii Dynavox rörelseresultat. Även jämförelsekvartalen har justerats
på motsvarande sätt.

Även Tobii Pro står för en stark förbättring av rörelseresultat i
kvartalet. EBIT-marginalen blev 13 procent och försäljningen ökade
med 18 procent eller 10 procent efter valutajustering. Efter
kvartalets slut lanserades Tobii Pro sin nya portabla och kraftfulla
eyetracker för forskning, Tobii Pro Fusion. Produkten gör det enklare
för forskare att lämna labbet för att genomföra studier i normala
miljöer inom exempelvis beteendevetenskap, psykologi, neurovetenskap
och medicin. Analysmjukvaran Tobii Pro Lab, den nyligen lanserade
instegsmodellen Tobii Pro Nano, nya Tobii Pro Fusion, toppmodellen
Tobii Pro Spectrum och Tobii Pro Glasses 2 utgör tillsammans en bred
och industriledande portfölj av portabla, stationära och mobila
eyetracking-lösningar för beteendestudier.

Inom Tobii Tech ökade försäljningen till externa kunder med 101
procent eller 86 procent efter justering för valuta. Motsvarande
ökningar för den totala försäljningen var 44 respektive 33 procent. I
det här kvartalet var det framförallt PC-segmentet och försäljningen
av Dells Alienware m15- och m17-datorer som bidrog till
försäljningstillväxten medan försäljningen inom
Nischapplikations-segmentet och de projektrelaterade intäkterna inom
VR var lägre än de brukar vara. Den interna försäljningen minskade,
huvudsakligen på grund av den pågående produktväxlingen till den nya
I-Serien.

Tobii Tech presenterade sin Spotlight-teknologi på branschmässan
Siggraph i slutet av juli, där vi bland annat genomförde en
paneldiskussion kring teknologin tillsammans med nVidia och HTC.
Spotlight optimerar möjligheten att endast behandla grafik på hög
detaljnivå där användaren fokuserar sin blick, vilket till exempel
gör det möjligt att maximera grafikprestandan inom Virtual Reality.
Detta kallas för "Foveated Rendering" och är en av huvudanledningarna
till att eyetracking är på väg att bli standard inom området. Vi har
som tidigare kommunicerats pågående integrationsprojekt med en
handfull kunder inom VR och tog under kvartalet viktiga steg framåt
både inom pågående projekt och nya samarbeten.

Sammantaget har vi en starkt förbättrad lönsamhet i både Tobii Pro och
Tobii Dynavox i kombination med en kraftigt ökad extern försäljning
inom Tobii Tech. Vi har också genomfört två viktiga
produktlanseringar som lägger grunden för fortsatt stark och lönsam
tillväxt under flera år framåt.

Telefonkonferens och presentation
Klockan 13.00 idag håller Tobii en telefonkonferens och
webbpresentation för investerare, analytiker och finanspress.
Information för deltagare finns på Tobiis hemsida under Kalendern
(https://www.tobii.com/sv/group/investerare/kalender/2019/delarsrapport-q...).

Rapporten har varit föremål för översiktlig granskning av bolagets
revisorer.

Denna information är insiderinformation som Tobii AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg,
för offentliggörande den 24 okt 2019 kl. 07.30 CEST.

Kontakt
Ola Elmeland, Investor Relations, Tobii AB, tel: 0734 409 862, e-post:
investor.relations@tobii.com

Om Tobii
Tobii är världsledande inom eyetracking. Vår vision är en värld där
all teknik fungerar i total harmoni med naturligt mänskligt beteende.
Tobii bedriver verksamhet inom tre affärsområden: Tobii Dynavox gör
specialutvecklade datorer som styrs med ögonrörelser eller pekskärm
som används av människor med särskilda behov. Tobii Pro utvecklar och
säljer eyetracking-lösningar och tjänster för att studera mänskligt
beteende som idag används av mer än 3 500 företag och 2 500
forskningsinstitutioner, däribland samtliga av världens 50 mest
välansedda universitet. Tobii Tech vidareutvecklar Tobiis teknologi
för nya volymmarknader såsom datorspel, vanliga datorer, virtual
reality, augmented reality och smartphones. Tobii har sitt
huvudkontor i Stockholm och är noterat på Nasdaq Stockholm (TOBII).
Koncernen har cirka 1 000 anställda. Läs mer på www.tobii.com
(http://www.tobii.com/sv/).

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/tobii-ab/r/tobiis-delarsrapport-for-tredje-kv...
https://mb.cision.com/Main/2874/2939876/1128591.pdf
https://mb.cision.com/Public/2874/2939876/9976513e728562cd.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.