Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-10-28

TOBII: FÖRSENING LOGISTIKTERMINAL USA TYNGDE OMS 3 KV

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Tobiis omsättning under det tredje kvartalet påverkades omsättningen positivt av upphämtning av tidigare kommunicerade leveransförseningar, vilket bolaget tidigare flaggat för.

En försening i en logistikterminal i USA i slutet av kvartalet hade samtidigt en negativ påverkan på omsättningen, skriver bolaget i rapporten för det tredje kvartalet.

Den organiska tillväxten under kvartalet uppgick till 26 procent, trots fortsatta pandemirelaterade motvindar och logistikstörningar, konstaterar vd Henrik Eskilsson i rapporten.

"Efter sex kvartal av utmaningar kopplade till covid ser vi ett stadigt förbättrat affärsklimat och jag vågar säga att vi har vänt blad och vår tillväxtmotor är nu igång igen i både Tobii remainco och Tobii Dynavox", skriver han.

Avknoppningen och den planerade börsnoteringen runt årsskiftet av Tobii Dynavox fortskrider enligt plan, enligt vd:n.

"Sammanfattningsvis visade det tredje kvartalet 2021 en tydlig återgång till tillväxt för både Tobii Dynavox och Tobii remainco. Vi är ödmjuka inför de oförutsägbara leverantörskedjorna och pandemieffekterna, men baserat på ett starkt resultat under kvartalet och en förbättring av affärsmiljön är jag optimistisk inför framtiden för båda företagen", skriver Henrik Eskilsson i rapporten.

Tobii Dynavox omsättning växte organiskt med 27 procent, positivt påverkad av att de försenade leveranserna från första halvåret 2021 fullföljdes till största delen under tredje kvartalet. I slutet av september drabbades dock verksamheten av nya störningar på grund av ett stopp i en logistikterminal i USA, vilket ledde till att det blev två veckors leveransförseningar av färdiga produkter till USA-marknaden.

"Justerat för båda dessa effekter skulle den organiska tillväxten ha varit cirka 7 procent, både under tredje kvartalet och under årets nio första månader", skriver Tobii i rapporten.

Omsättningen för Tobii remainco ökade med 26 procent organiskt.

"Tillväxten var genomgående stark och täckte alla våra produktområden. Omsättningen för Tobii remainco överstiger nu nivåerna före pandemin", skriver Henrik Eskilsson.
Författare Direkt-SE