Bli medlem
Bli medlem
lakareutangranser

Du är här

2022-08-23

Tobii ökar omsättningen och minskar förlusten - aktien stiger

wysiwyg_image

Eyetrackingbolaget Tobii ökade omsättningen och minskade förlusten i det andra kvartalet.

Omsättningen steg 32,5% till 167 miljoner kronor (126). Den organiska tillväxten var 21%.

Bruttomarginalen ökade till 79% (65).

Rörelseresultatet blev -50 miljoner kronor (-76). Resultatet efter skatt blev -31 miljoner kronor (-114). Resultat per aktie hamnade på -0,29 kronor (-0,80).

Det fria kassaflödet uppgick till -68 miljoner kronor (-93).

Det andra kvartalet är säsongsmässigt svagt för Tobii.

"Tobii levererade ett starkt kvartal med en organisk försäljningstillväxt på 21%, vilket gjorde det möjligt för oss att leverera en rekordhög försäljning för andra kvartalet och en förbättrad lönsamhet. Ännu viktigare är att affärens underliggande utveckling var mycket uppmuntrande eftersom vi gjorde betydande framsteg i flera investeringsinitiativ. Ett viktigt exempel var vår Sony PS VR2-affär, som visar att våra investeringar och uthållighet inom VR and AR ger resultat", uppger vd Anand Srivatsa i en kommentar.

Tobii-chefen uppger att VR- och AR-marknaden fortsätter att vara mycket aktiv.

"VR och AR-marknaden fortsätter att vara mycket aktiv, och vi har en bättre position än någonsin för att dra nytta av den positiva utvecklingen inom VR, AR och The metaverse. På samma sätt ser vi en positiv utveckling i andra investeringsinitiativ, bland annat inom fordonsindustrin, där vi gör framsteg i flera anbudsförfrågningar och samarbetsdiskussioner", uppger han och fortsätter.

"Trots att makromiljön innebär utmaningar för delar av vår verksamhet gör denna positiva utveckling oss trygga i vår förmåga att exekvera väl också framgent."

Tobii uppger att utvecklingen inom Tobii Products & Solutions inte nådde upp till förväntningarna under kvartalet. Organiskt minskade området med 8%. Företaget anger att det främst ser detta som ett resultat av det makroekonomiska läget. Pandemirelaterade nedstängningar i Kina hade en negativ effekt under större delen av kvartalet.

"Därtill gör den makroekonomiska utmaningar relaterade till inflation och oro för en stundande lågkonjunktur att vissa av våra kunder fokuserar på kostnadsreduktioner. Om kundernas försiktighet relaterad till de globala ekonomiska utsikterna kvarstår förväntar vi oss att motvinden kommer att fortsätta att påverka tillväxten inom detta segment under de kommande kvartalen", uppger Tobii-chefen.

Aktien är i skrivande stund upp 2,37%.

Tobii, MkrQ2-2022Q2-2021Förändring
Nettoomsättning16712632,5%
Rörelseresultat-50-76 
Nettoresultat-31-114 
Resultat per aktie, kronor-0,29-0,80 
Fritt kassaflöde-68-93

/Finwire

Författare Redaktionen