Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-06-03

Tobin Properties: Årsstämma i Tobin Properties

Aktieägarna i Tobin Properties AB (publ) samlades fredagen den 3 juni
2016 i Stockholm för årsstämma.

Moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar
fastställdes och styrelsen och verkställande direktören beviljades
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015.

Årsstämman beslutade om utdelning av 11,50 kronor per preferensaktie
av serie A och 0,25 kronor per stamaktie, motsvarande totalt 25 029
375 kronor, varav 23 000 000 utdelas till preferensaktieägarna och 2
029 375 kronor utdelas till stamaktieägarna.

Till styrelsen omvaldes Erik Karlin, Johan Varland och Peder Johnson
samt valdes Christina Tillman. Johan Varland omvaldes till
styrelseordförande. Det beslutades att 100 000 kronor ska utgå i
arvode till en var av Peder Johnsson och Christina Tillman och att
inget arvode ska utgå till övriga styrelseledamöter, dvs ett totalt
styrelsearvode om 200 000 kronor.

Revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB, med den auktoriserade
revisorn Elizabeth Falk som huvudansvarig revisor, valdes som
bolagets revisor för perioden intill slutet av årsstämman 2017.
Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga
styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till
nästkommande årsstämma 2017 besluta om emission av sammanlagt högst 4
000 000 stamaktier med eller utan företrädesrätt för aktieägarna att
betalas kontant eller med apportegendom.

För ytterligare information, vänligen gå in på www.tobinproperties.se
eller kontakta:

Johan Varland, CFO Tobin Properties AB

Telefon: 070-756 29 78, E-post: johan.varland@tobinproperties.se

Tobin Properties affärsidé är att utifrån moderna människors behov
utveckla funktionella och väldesignade bostäder. Vi vill utveckla
stadsbilden med nya bostäder som engagerar och ger högre livskvalitet
med en arkitektur och design som särskiljer sig. Sedan den 12
december 2014 är Tobin Properties preferensaktie noterad på NASDAQ
OMX First North med kortnamnet Tobin Pref. Certified Adviser är
Avanza Bank AB.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/tobin-properties/r/arsstamma-i-tobin-propertie...
http://mb.cision.com/Main/9659/2023113/524741.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.