Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-05-20

Tobin Properties: Beslut vid årsstämma i Tobin Properties

Vid dagens årsstämma i Tobin Properties AB (publ) biföll stämman
samtliga framlagda förslag.

Beslut i sammandrag:

Fastställande av resultat- och balansräkning

Årsstämman beslutade fastställa resultaträkningen och balansräkningen
för moderbolaget och koncernen.

Utdelning

Enligt bolagsordningen skall utdelning till innehavare av
preferensaktier serie A ske med 5,75 kronor för varje preferensaktie
per sexmånadersperiod, dock högst 11,50 kronor per år med
avstämningsdagar den 10 juni 2015 och den 10 december 2015.

Årsstämman beslutade om utdelning med 5,75 kronor per
utdelningstillfälle enligt ovan eller sammanlagt 23 miljoner kronor
baserat på 2 000 000 preferensaktier serie A i bolaget. Årsstämman
beslutade vidare att lämna en utdelning till stamaktieägarna
uppgående till 0,32 kronor per aktie, eller sammanlagt 1 997 600
kronor, med avstämningsdag den 27 maj 2015.

Val av styrelse m.m.

Årsstämman beslutade att inget styrelsearvode skulle utbetalas. Vidare
beslutades att arvode till bolagets revisorer skulle utgå enligt
godkänd räkning.

Till styrelseledamöter intill slutet av nästa årsstämma beslutade
årsstämman att omvälja Erik Karlin, Johan Varland, Patrik Tillman och
Peder Johnson. Till styrelseordförande omvaldes Johan Varland. Till
revisor i bolaget omvaldes den auktoriserade revisorn Anna Persson.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av stamaktier

Årsstämman beslutade bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera
tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av sammanlagt
högst 3 757 500 stamaktier. Sådant emissionsbeslut ska kunna fattas
med bestämmelse om apport eller kvittning.

Syftet med bemyndigande och skälet till eventuell avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt är att öka bolagets finansiella
flexibilitet samt att kunna erlägga betalning med egna finansiella
instrument i samband med eventuella företagsförvärv som bolaget kan
komma att genomföra.

För ytterligare information, vänligen gå in på www.tobinproperties.se
eller kontakta:

Erik Karlin, VD Tobin Properties

Telefon: 070-420 44 33, E-post: erik.karlin@tobinproperties.se

Johan Varland, CFO Tobin Properties

Telefon: 070-756 29 78, E-post: johan.varland@tobinproperties.se

Tobin Properties affärsidé är att utifrån moderna människors behov
utveckla bostäder med ett funktionellt och designmässigt djup. Vi
vill utveckla stadsbilden med nya bostäder som engagerar och ger
högre livskvalitet med en arkitektur och design som särskiljer sig.
Sedan den 12 december 2014 är Tobin Properties preferensaktie noterad
på NASDAQ OMX First North med kortnamnet Tobin Pref. Certified
Adviser är Avanza Bank AB.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/tobin-properties/r/beslut-vid-arsstamma-i-tobi...
http://mb.cision.com/Main/9659/9777644/382136.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.