Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-02-12

Tobin Properties: Tobin Properties AB (publ) bokslutskommuniké januari-december 2018

"Fortsatt gör vi bedömningen att Tobins projektportfölj på sikt har
potential utifrån både geografiska lägen och fastigheternas och
byggrätternas förvärvsvärden. Vi fortsätter fokusera på pågående
projekt och kommer under våren också att påbörja det interna arbetet
med ett par nya projekt, vilket innebär att Tobin står redo när
efterfrågan på marknaden blir starkare."

- Patrik Mellgren, tf vd

KVARTALET OKTOBER - DECEMBER 2018

· Bindande avtal om försäljning av lägenheter tecknades till ett
värde om 0 MSEK (48).

· Rörelseresultatet uppgick till -24,2 MSEK (0,0).
· Resultatet efter skatt uppgick till -37,0 MSEK (-14,4).
· Resultatet per aktie uppgick till -0,98 SEK (-1,33). 1)
· Antalet bostäder sålda på bindande avtal uppgick till 0 (13).
· Antalet produktionsstartade bostäder uppgick till 0 (148).
· Antalet bostäder i pågående produktion uppgick till 493 (493).
PERIODEN JANUARI - DECEMBER 2018

· Bindande avtal om försäljning av lägenheter tecknades till ett
värde om 67 MSEK (1 202).

· Rörelseresultatet uppgick till -26,8 MSEK (53,7).
· Resultatet efter skatt uppgick till -55,5 MSEK (28,0).
· Resultatet per aktie uppgick till -2,23 SEK (1,16). 1)
· Antalet bostäder sålda på bindande avtal uppgick till 20 (262).
· Antalet produktionsstartade bostäder uppgick till 0 (416).
· Antalet bostäder i pågående produktion uppgick till 493 (493).
· Styrelsen föreslår en utdelning för helåret 2018 om 11,50 SEK
(11,50) för preferensaktien och om 0 SEK (0) för stamaktien.

1) Ingen utspädningseffekt föreligger.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

· Oktober: Tidigare prognos om en rörelsevinst om 75-125 MSEK 2018
justerades till 25-50 MSEK. Vid ingången av 2018 uppgick prognosen
till 250 MSEK.

· Oktober: Tobin Properties stam- och preferensaktie bytte
handelsplats till Nasdaq First North från Nasdaq First North Premier.
Skälet till avnotering var att bolaget inte längre uppfyllde
spridningskravet på Nasdaq First North Premier avseende bolagets
stamaktier.

· September: Erik Karlin lämnade posten som vd i Tobin Properties.
Patrik Mellgren utsågs till tillförordnad vd i bolaget.

· Juli: Bolaget tillträdde byggrätter omfattande cirka 400 bostäder
i Nacka Strand.

· Juni: Efter en fulltecknad företrädesemission tillfördes Tobin
Properties cirka 225 MSEK före avdrag för emissionskostnader.

· Juni: Projektet Etaget vann första pris i Swedish Design Awards
2018.

· Juni: Obligationsinnehavare motsvarande cirka 7 procent av utgivna
obligationer, begärde förtida inlösen av obligationslån.

· Juni: Krediter motsvarande 513 MSEK beviljades av banker.
· Maj: Vid årsstämman fastställdes en utdelning för 2017 om 11,50
(11,50) SEK för preferensaktien och 0 (0) SEK för stamaktien samt ett
bemyndigande om emission av sammanlagt högst 2 146 215 stamaktier.

· Maj: Projekten Etaget och Arkaden nominerades till "Årets
Stockholmsbyggnad 2018" respektive "Årets byggnad 2018 i Sundbyberg".

· April: Tobin Properties meddelade en Change of Control-händelse i
bolagets obligationslån (samt obligationen i Mariefjärd) då Klövern
AB:s innehav översteg 50 procent av rösterna i bolaget.

· April: Huvudägaren Klövern AB föreslog att årsstämman 2018 skulle
besluta om en företrädesemission om cirka 225 MSEK.

· Mars: Utfallet av Klövern AB:s kontanta budpliktsbud
offentliggjordes och resulterade i ett ägande om 58,9 procent av
aktierna och cirka 61,4 procent av rösterna i Tobin Properties per
likviddagen den 4 april 2018.

· Februari: Styrelsen i Tobin Properties meddelade sin uppfattning
att bolagets aktieägare inte ska acceptera ett budpliktsbud från
Klövern AB.

· Januari: En extra bolagsstämma beslutade om en nyemission om 150
MSEK och en företrädesemission av högst 2 592 383 stamaktier samt att
välja in Rutger Arnhult (Klövern AB) som ledamot i Tobin Properties
styrelse.

· Januari: En företrädesemission övertecknades och bolaget
tillfördes 53 MSEK före avdrag för transaktionskostnader.

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN GÅ IN PÅ WWW.TOBINPROPERTIES.SE ELLER
KONTAKTA:

Patrik Mellgren, vd

Telefon: +46 72 856 22 00, E-post: patrik.mellgren@tobinproperties.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Tobin Properties AB
(publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 12 februari 2019 kl. 08.00 CET.

OM TOBIN PROPERTIES

Tobin Properties är ett fastighetsutvecklingsföretag vars affärsidé är
att skapa väldesignade bostäder och tillhörande fastigheter med
funktionella lösningar utifrån moderna människors behov. Bolaget har
en stam- och preferensaktie noterad på Nasdaq First North samt ett
obligationslån noterat på Nasdaq Stockholm. Avanza Bank AB
(corp@avanza.se, telefon - 08-409 421 20) agerar Certified Adviser åt
bolaget.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/tobin-properties/r/tobin-properties-ab--publ--...
https://mb.cision.com/Main/9659/2738676/989387.pdf
https://mb.cision.com/Public/9659/2738676/9d45cd3814c6acda.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.