Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-12

Tobin Properties: Tobin Properties AB (publ): Delårsrapport januari-mars 2016

Tobin Properties har under 2016 och fram till rapportdagen 2016-05-12
tecknat bindande avtal om försäljning av lägenheter till ett värde om
206 MSEK.

KVARTALET JANUARI - MARS 2016

· Under rapportperioden har Tobin Properties tecknat bindande avtal
om försäljning av lägenheter till ett värde om 64 MSEK inklusive
långsiktiga fastighetslån i bostadsrättsföreningarna.

· Nettoomsättningen inklusive övriga rörelseintäkter uppgick till 15
385 (3 231) KSEK.

· Periodens resultat uppgick till 1 751 (-635) KSEK.

· Koncernens eget kapital uppgick vid periodens slut till 543 675
(295 276) KSEK, motsvarande 15,3 (-3,1) SEK per stamaktie och
motsvarande 115,8 (129,7) SEK per preferensaktie.

· Likvida medel uppgick vid periodens slut till 80 217 (36 638)
KSEK.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET

· Byte av redovisningsprincip - från och med första kvartalet 2016
redovisas koncernens intäkter från bostadsprojekt enligt successiv
vinstavräkning istället för färdigställandemetoden. I samband med
detta har jämförelseåret räknats om som om den nya
redovisningsprincipen alltid tillämpats. Den ackumulerade effekten av
ändrad redovisningsprincip uppgår till 48 019 KSEK och har redovisats
i eget kapital.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

· Efter rapportperiodens utgång har Tobin Properties tecknat
bindande avtal om försäljning av lägenheter till ett värde om 142
MSEK inklusive långsiktiga fastighetslån i bostadsrättsföreningarna.

· Tobin Properties har säljstartat första etappen av projekt Äril i
Norra Djurgårdsstaden som omfattar 40 bostäder.

· Tobin Properties har tecknat avtal om förvärv av byggrätter för
cirka 150 lägenheter i Roslags-Näsby. Köpeskillingen uppgår till 148
MSEK och detaljplanen har vunnit laga kraft vilket möjliggör en
byggstart under 2016.

Notera: Informationen är sådan som Tobin Properties ska offentliggöra
enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen
lämnades för offentliggörande den 12 maj 2016, klockan 08.30.

För mer information, vänligen gå in på www.tobinproperties.se eller
kontakta:

Johan Varland, CFO

Telefon +46 70 756 29 78, E-post: johan.varland@tobinproperties.se
(johan@tobinproperties.se)

Rosen Guggenheimer, Investor Relations

Telefon +46 70 453 47 59, E-post:
rosen.guggenheimer@tobinproperties.se (rosen@tobinproperties.se)

Tobin Properties affärsidé är att utifrån moderna människors behov
utveckla funktionella och väldesignade bostäder. Vi vill utveckla
stadsbilden med nya bostäder som engagerar och ger högre livskvalitet
med en arkitektur och design som särskiljer sig. Sedan den 12
december 2014 är Tobin Properties preferensaktie noterad på NASDAQ
OMX First North med kortnamnet Tobin Pref. Certified Adviser är
Avanza Bank AB.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/tobin-properties/r/tobin-properties-ab--publ--...
http://mb.cision.com/Main/9659/2007598/514741.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.