Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-01-16

Tobin Properties: Tobin Properties offentliggör prospekt, ny finansiell information och uppdaterad projektportfölj i samba...

Ej för publicering, distribution eller offentliggörande, direkt eller
indirekt, i eller till USA, Australien, Kanada, Hong Kong, Japan, Nya
Zeeland, Sydafrika, Singapore eller någon annan jurisdiktion där
publicering, distribution eller offentliggörande är otillåten eller
föremål för legala restriktioner.

En extra bolagstämma i Tobin Properties AB (publ) ("Tobin Properties"
eller "Bolaget") beslutade den 8 januari 2018 om genomförande av
nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare
("Företrädesemissionen"). Styrelsen i Tobin Properties har i
anledning därav upprättat ett prospekt som idag godkänts och
registrerats av Finansinspektionen. I prospektet återfinns ny
finansiell information per den 31 oktober 2017 hänförlig till
Bolagets eget kapital och skulder samt nettoskuldsättning som
tidigare inte har offentliggjorts. Vidare offentliggör Bolaget en
uppdaterad projektportfölj.

Offentliggörande av prospekt

Prospektet har upprättats med anledning av Företrädesemissionen och
har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Prospektet
finns tillgängligt på Bolagets hemsida (www.tobinproperties.se) samt
på ABG Sundal Colliers hemsida under sektionen "ongoing transactions"
(www.abgsc.com). Prospektet kommer inom några dagar att finnas
tillgängligt på Finansinspektionens hemsida, www.fi.se.

Anmälningssedlar kommer även att finnas tillgängliga på Bolagets samt
ABG Sundal Colliers hemsida.

Tidsplan Företrädesemissionen

· 17 januari 2018 - 29 januari 2018: Handel i teckningsrätter
· 17 januari 2018 - 31 januari 2018: Teckningsperiod
· Omkring 5 februari 2018: Resultatet av Företrädesemissionen
offentliggörs

· Omkring 12 februari 2018: Företrädesemissionen slutförs och
registreras

Uppdaterad projektportfölj per den 16 januari 2018

Bolaget har med anledning av prospektet valt att uppdatera Bolagets
projektportfölj vilken presenteras i sin helhet nedan.

Projektnamn Plats Tillträde Säljstart Förväntat Tillträtt Detaljplan Antal Sålda Andel Utvecklat BOA
(år) (år) avslut / / bostäder bostäder sålda värde (kvm)
(år) ej ej (%) (MSEK)
tillträtt detaljplan

Byggstartade projekt
Äril 1) Norra 2016 2016 2019 Tillträtt Detaljplan 76 71 93 850 7 100
Djurgårdsstaden

Rio Sundbyberg 2014 2017 2019 Tillträtt Detaljplan 173 124 2) 72 900 8 700

VYN Nacka 2016 2016 2019 Tillträtt Detaljplan 96 40 42 600 7 500

Unum 1) Roslags-Näsby 2016 2017 2019 Tillträtt Detaljplan 148 84 57 500 5 000

Summa 493 319 65 2 850 28
300

Ej byggstartade projekt
Golfbäcken 1 1) Tyresö 2017 2018 2020 Tillträtt Ej 180 - - 650 11
Golfbana detaljplan 700
Stationshusen Västra Roslags 2018 2018 2020 Ej Ej 80 - - 350 4 200
-Näsby tillträtt detaljplan

Torghusen Västra Roslags 2018 2019 2021 Ej Ej 40 - - 250 2 700
-Näsby tillträtt detaljplan

Nacka Strand 2 Nacka 2018 2018 2021 Ej Ej 160 - - 1 100 11
tillträtt detaljplan 500
Nacka Strand 3 Nacka 2018 2019 2021 Ej Ej 160 - - 1 000 11
tillträtt detaljplan 600
Nacka Strand 1 Nacka 2018 2020 2022 Ej Ej 240 - - 1 100 13
tillträtt detaljplan 000
Golfbäcken 2 1) Tyresö 2017 2019 2022 Tillträtt Ej 150 - - 600 9 700
Golfbana detaljplan

Slaktaren 2 Sundbyberg 2019 2019 2022 Ej Ej 80 - - 400 4 500
tillträtt detaljplan

Birka Nacka 2020 - - Ej Ej N/A - - N/A N/A
tillträtt detaljplan
Summa 1 090 5 450 68
900

Exploateringsfastigheter
Slaktaren 1 Sundbyberg 2015 - - Tillträtt Ej 80 - - 400 4 500
detaljplan

Gladan 5 1) Västra 2015 - - Tillträtt Ej 80 - - 450 4 500
Kungsholmen detaljplan

Gladan 6 & 7 1) Västra 2016 - - Tillträtt Ej 130 - - 800 8 000
Kungsholmen detaljplan

Orminge Nacka 2016 - - Tillträtt Ej 150 - - 600 10
detaljplan 000
Köpmangården Uppsala 2016 - - Tillträtt Detaljplan 100 - - 500 5 500

Marievik Liljeholmen 2016 - - Tillträtt Ej 250 - - 1 450 15
detaljplan 000
Torsvik 1) Lidingö 2017 - - Tillträtt Ej 50 - - 300 3 500
detaljplan

Summa 840 - - 4 500 51
000

Summa totalt 2 423 - - 12 800 148
200

Area Hyresvärde Fastighetskostnader Driftnetto
(kvm)
Projektnamn Fastighetsbeteckning Bostäder Kommersiellt (MSEK) (MSEK) (MSEK)

Förvaltningsfastigheter
Slaktaren 1 Slaktaren 12 990 1 670 3,2 0,8 2,4
Gladan 5 1) Gladan 5 - 4 200 9,6 0,9 8,7
Gladan 6 & 7 1) Gladan 6 och 7 - 7 500 16,4 2,2 14,2
Orminge Nacka Orminge 1:59 - 1 300 1,2 - 1,2
Köpmangården Dragarbrunn 4:11 2 750 9 00 4,0 3,5 0,5
Marievik Marievik 22 och 29 - 1 620 6,7 1,8 4,9
Torsvik1) Torselden 8 - 1 300 1,9 0,7 1,2
Summa 3 740 18 490 43,0 9.9 33,1
1) Delägda projekt.
Gladan 5, 6 och 7
avyttrades den 22
december
2017. Tillträde sker i
februari 2018.
2) Varav 20 bokade.

Kapitalstruktur per den 31 oktober 2017

TSEK 31 okt 2017
Kortfristiga räntebärande
skulder
Mot borgen -
Mot säkerhet -
Utan garanti/borgen eller 71 655
annan säkerhet
Summa kortfristiga 71 655
räntebärande skulder

Långfristiga räntebärande
skulder
Mot borgen 1) 62 050
Mot säkerhet 2) 952 645
Utan garanti/borgen eller 23 138
annan säkerhet
Summa långfristiga 1 037 833
räntebärande skulder

Eget kapital
Aktiekapital 1 137
Övrigt tillskjutet 409 814
kapital
Andra reserver 6 106
Summa eget kapital 417 057
1) Långfristiga skulder
ställda mot borgen
omfattar
borgensförbindelser
ställda till förmån för
vissa av Koncernens
intresseföretag samt
vissa
bostadsrättsföreningar.
2) Koncernens ställda
säkerheter utgörs av
fastighetsinteckningar i
dotterbolag,
företagsinteckningar i
Koncernen såväl som
moderbolaget samt
fordringar som pantsatts
till förmån för
Bolagets obligationslån.

Nettoskuldsättning per den 31 oktober 2017

TSEK 31 okt 2017
(A) Kassa 168 407
(B) Likvida medel ...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.