Du är här

2018-03-14

Toleranzia AB: Analyst Group: Aktieanalys på Toleranzia - Utvecklar läkemedel inom segmentet orphan-sjukdomar

Toleranzias läkemedelskandidat, TOL2, riktar sig mot den autoimmuna
sjukdomen myastenia gravis, och om Bolaget når ett
läkemedelsgodkännande, väntas läkemedlet kunna bota eller kraftigt
lindra sjukdomen. Den klassificeras som en orphan-sjukdom, vilket är
ett segment som möjliggör hög prissättning och stort intresse från
stora läkemedelsbolag p.g.a. skattelättnader och lägre
utvecklingskostnader. Prekliniska studier av TOL2 har indikerat
botande effekt av myastenia gravis och inte uppvisat några tecken på
biverkningar. Toleranzias strategi är att etablera ett partnerskap
för utlicensiering av läkemedelskandidaten TOL2 efter klinisk fas
I/IIa, vilket väntas ske 2020. Givet att TOL2 når marknaden och
erhåller ett partnerskap värderas Toleranzia till ett riskjusterat
nuvärde om 7,4 kr i Base scenario.

För fullständig analys läs här:
https://analystgroup.se/analysis/toleranzia-q4-17/

Stort marknadsvärde och särläkemedelsstatus.

Myastenia gravis klassificeras som en s.k. orphan-sjukdom. Inom
segmentet orphan-sjukdomar finns det möjligheter till hög
prissättning och i exempelvis USA uppgår medianpriset till 84 000 USD
för läkemedel inom segmentet. Vidare finns det en tydlig
incitamentsstruktur från större läkemedelsbolag då segmentet innebär
skattelättnader, lägre utvecklingskostnader och möjligheter till hög
prissättning. I ett Base scenario bedöms läkemedlet säljas på den
amerikanska och europeiska marknaden, där antalet patienter
uppskattas uppgå till ca 200 000 personer 2017.

Kompetent ledning med internationellt nätverk.

Ledning och styrelse består av personer med goda meriter och mångårig
erfarenhet från läkemedelsutveckling, klinisk utveckling och
börsnoterade läkemedelsbolag. Vidare har Bolaget exponering mot ett
internationellt nätverk av forskare och kliniker, däribland James
Howard, som brukar omnämnas som världsledande forskare inom myastenia
gravis. Sammantaget bedöms ledningens meriter och Bolagets globala
nätverk ge goda förutsättningar för att sluta ett eventuellt
samarbetsavtal.

I Base senario värderas Toleranzia till ett riskjusterat nuvärde om
7,4 kr.

Bolaget har som ambition att utlicensiera efter fas I/IIa och givet
att TOL2 når marknaden, där Toleranzia erhåller
milestones-betalningar och senare royaltyintäkter, estimeras
Toleranzia kassaflöden till ett riskjusterat nuvärde om cirka 7,4 kr
i ett Base scenario. I ett Bull scenario uppgår motsvarande värde
till 29,7 kr och i ett Bear scenario till 0,7 kr.

Risk för kapitalanförskaffning under klinisk fas I/IIa.

Bolaget har i dagsläget en kassa om ca 26 MSEK. Klinisk fas I/IIa
förväntas påbörjas under 2019, och kostnaderna för denna fas
inklusive GMP-produktion uppskattas till ca 30 MSEK. Således räcker
inte befintlig kassa för att finansiera klinisk fas I/IIa.

Om Analyst Group: Ett av Sveriges främsta analyshus med fokus på små
och medelstora börsbolag. Läs mer om Analyst Group,
(http://analystgroup.se/om-ag/)

Det här ett pressmeddelande från Analyst Group angående publicering av
aktieanalys på Tolerranzia. Läsare kan anta att Analyst Group har
mottagit ersättning för att framställa analysen. Uppdragsgivaren har
inte haft någon möjlighet att påverka de delar där Analyst Group har
haft åsikter om Bolaget, framtida värdering eller annat som skulle
kunna tänkas utgöra en subjektiv bedömning. De delar som Bolaget har
kunnat påverka är de delar som är rent faktamässiga och objektiva.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/toleranzia-ab/r/analyst-group--aktieanalys-pa-...
http://mb.cision.com/Main/13336/2472053/805504.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.