Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-06

Toleranzia AB: Idag är sista dagen för handel med uniträtter i Toleranzias företrädesemission

I dag, den 6 november 2019, är sista dagen för handel med uniträtter i
Toleranzia AB:s (publ) pågående företrädesemission. Uniträtterna är
upptagna för handel på Spotlight Stock Market. Teckningstiden i
företrädesemissionen pågår till och med fredag klockan 15.00, den 8
november 2019.

Observera att förvaltare ofta tidigarelägger sista svarsdag. Om du
därför avser att teckna uniträtter via en förvaltare kan sista
teckningsdagen infalla redan i morgon den 7 november. För mer
information kontakta din bank.

Viktiga datum

· Teckningsperiod i företrädesemissionen: 23 oktober - 8 november
2019.

· Handel i uniträtter: 23 oktober - 6 november 2019.
· Observera att om du avser att teckna units via en förvaltare kan
sista teckningsdagen infalla redan i morgon den 7 november. För mer
information kontakta din bank.

· Sista dag att teckna units med och utan stöd av uniträtter: 8
november 2019.

· Beräknad dag för offentliggörande av utfallet i
företrädesemissionen är omkring den 13 november 2019.

Om du avser att teckna aktier via DNB Bank ASA, filial Sverige, ska
anmälningssedeln vara DNB tillhanda senast kl. 15.00 den 8 november
2019.

Villkor
Tio (10) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit bestående
av tre (3) nya aktier och en (1) vederlagsfri teckningsoption av
serie TO2.

Prospekt (innehållande fullständiga villkor och anvisningar), teaser
och anmälningssedel för teckning utan företrädesrätt finns att tillgå
på bolagets hemsida www.toleranzia.se.
(https://www.toleranzia.se/investerare/foretradesemission-2018/)

Rådgivare
Finansiell rådgivare avseende Företrädesemissionen är Corpura
Fondkommission AB och legal rådgivare till Bolaget är Fredersen
Advokatbyrå AB. DNB Bank ASA, filial Sverige, agerar
emissionsinstitut.

För ytterligare information, kontakta:
Charlotte Fribert - VD
Telefon: +46 763 19 98 98
E-post: charlotte.fribert@toleranzia.com

Om Toleranzia AB
Toleranzia AB (556877-2866) är ett svenskt bioteknikföretag som är
noterat på Spotlight Stock Market. Bolaget utvecklar läkemedel som
utnyttjar immunförsvarets egen kraft för behandling av autoimmuna
sjukdomar. Läkemedlen, som riktar sig mot sjukdomsorsaken, kan lindra
eller bota sjukdomen och inte bara minska symptomen som nuvarande
behandlingar gör. Bolagets huvudfokus är den autoimmuna nerv- och
muskelsjukdomen myastenia gravis (MG), vilken är en så kallad
orphan-sjukdom, för vilken det idag föreligger ett stort medicinskt
behov och en stor marknadspotential. Sjukdomsprevalensen är ungefär
200 000 personer i EU och USA tillsammans. Kännetecknet för MG är en
försämrad neuromuskulär överföring av elektriska impulser vilket
leder till en muskelsvaghet som kan bli mycket allvarlig för
patienten. För MG utvecklar Toleranzia läkemedelskandidaten TOL2, som
har potential att bli den första långtidsverkande eller botande
behandlingen och som verkar specifikt på den underliggande
sjukdomsorsaken. TOL2 har erhållit särläkemedelsstatus från både FDA
i USA och EMA i Europa. Toleranzia grundades av forskare vid
Göteborgs universitet. Bolaget är verksamt vid Biotech Center i
Göteborg. För ytterligare information, besök: www.toleranzia.se.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/toleranzia-ab/r/idag-ar-sista-dagen-for-hande...
https://mb.cision.com/Main/13336/2954906/1136538.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.