Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-10-28

Toleranzia AB: Idag inleds teckningstiden i Toleranzia AB:s emission inför planerad notering på AktieTorget

Idag, den 29 oktober 2015, inleds teckningstiden i Toleranzia AB:s
("Toleranzia") emission av units inför planerad notering på
AktieTorget. Teckningstiden avslutas den 12 november 2015. Vid
fulltecknad emission tillförs bolaget initialt cirka 20,1 MSEK före
avdrag för emissionskostnader. Fullt nyttjande av vidhängande
teckningsoptioner av serie TO 1 tillför Toleranzia ytterligare högst
cirka 26,1 MSEK före emissionskostnader i ett senare skede. Bolaget
har erhållit teckningsförbindelser om cirka 9 MSEK (cirka 45 procent
av den initiala emissionsvolymen).

Toleranzia AB - med en plattformsteknologi för behandling av
autoimmuna sjukdomar

Toleranzia arbetar målinriktat med att utveckla en säker och effektiv
terapi som adresserar den underliggande orsaken bakom autoimmuna
sjukdomar och endast påverkar de specifika delar av immunsystemet som
ligger till grund för sjukdomen. Toleranzias riktade terapi förväntas
därför inte medföra de negativa bieffekter som nuvarande ospecifika
terapier ger på vårt immunsystem.

Bolagets primära fokus är att utveckla behandling mot myastenia
gravis, en autoimmun nerv-muskelsjukdom. Härutöver har Toleranzia
framgångsrikt även utvecklat och testat det terapeutiska konceptet
för reumatoid artrit, multipel skleros och diabetes typ 1 -
indikationer som utgör en del av våra stora folksjukdomar. Mot
myastenia gravis-indikationen har bolagets terapi beviljats Orphan
Drug Designation (särläkemedelsstatus) av Federal Drug Administration
(FDA) i USA och European Medicines Agency (EMA) i Europa, vilket
innebär att bolagets produkt ges marknadsexklusivitet (från
lansering) i sju år avseende USA och i tio år avseende Europa.
Dessutom ger särläkemedelsstatus rätt till betydande stöd från de
regulatoriska myndigheter som granskar upplägg och resultat av
kliniska studier samt tillser att dessa följer rådande lagar och
etiska regler.

Affärsmodell
Toleranzias affärsmodell inkluderar intern utveckling inom
indikationen myastenia gravis och fortsatt forskning och utveckling
inom andra relevanta indikationer främst via akademiska samarbeten.
Toleranzia arbetar flexibelt och möjligheter till samutveckling och
utlicensiering inom olika indikationer utvärderas kontinuerligt.
Enligt Toleranzias bedömning nyttjas mångsidigheten i
plattformsteknologin bäst genom en kombination av intern utveckling
och partnerskap.

Motiv för emission
Toleranzia befinner sig i preklinisk fas avseende myastenia
gravis-indikationen och har ett antal aktiviteter kvar att genomföra
innan bolaget är redo att påbörja kliniska studier. Toleranzia
genomför nu en emission av units, bestående av aktier och
teckningsoptioner, för att kunna slutföra de prekliniska studierna
och ta bolaget igenom en klinisk fas I/IIa-studie avseende myastenia
gravis-indikationen. Den initiala emissionsvolymen är högst cirka
20,1 MSEK och är avsedd att finansiera slutförande av bolagets
prekliniska aktiviteter, bland annat toxikologiska studier,
framtagande av klinisk plan, samt GMP-produktion av
läkemedelskandidaten. Vid fullt nyttjande av vidhängande
teckningsoptioner tillförs bolaget ytterligare högst cirka 26,1 MSEK
före avdrag för emissionskostnader. Denna likvid är avsedd att
finansiera genomförande av en fas I/IIa-studie inom myastenia gravis
samt fortsatt utveckling inom andra indikationer.

Teckningsförbindelser
Toleranzia har erhållit teckningsförbindelser om cirka 9 MSEK,
motsvarande cirka 45 procent av den initiala emissionsvolymen.

Erbjudandet i sammandrag

Teckningstid
29 oktober - 12 november 2015.

Teckningspris
7,30 SEK per unit, motsvarande 7,30 SEK per aktie. Varje unit består
av en aktie och en teckningsoption av serie TO 1. Teckningsoptionerna
erhålls vederlagsfritt. Courtage utgår ej.

Teckningspost
Minsta teckningspost är 650 units (motsvarande cirka 4 750 SEK).

Emissionsvolym
Erbjudandet omfattar högst 2 750 000 aktier och högst 2 750 000
teckningsoptioner av serie TO 1, motsvarande 20 075 000 SEK
respektive 26 125 000 SEK. Lägsta gräns för emissionens genomförande
är 12 045 000 SEK.

Värdering
Cirka 37,6 MSEK (pre-money).

Marknadsplats
Toleranzia har ansökt om att notera bolagets aktier och
teckningsoptioner av serie TO 1 på AktieTorget. Förutsatt att
emissionen genomförs samt att marknadsplatsens ägarspridningskrav
uppnås beräknas första dag för handel bli den 16 december 2015.

Villkor för teckningsoptioner av serie TO 1 i sammandrag
Innehavare av teckningsoptioner av serie TO 1 äger rätt att, för varje
teckningsoption, teckna en ny aktie i bolaget till en kurs om 7,30 -
9,50 SEK per aktie. Teckningskursen uppgår (inom intervallet ovan)
till 70 procent av den genomsnittliga volymvägda kursen för aktien
enligt AktieTorgets officiella kursstatistik under den period på 20
handelsdagar som slutar två bankdagar innan nyttjandeperioden
påbörjas. Teckningskursen kommer att offentliggöras dagen innan den
första dagen i nyttjandeperioden. Teckning med stöd av
teckningsoptioner av serie TO 1 kan äga rum under perioden

16 november - 7 december 2016. Detta ska ske genom samtidig kontant
betalning senast klockan 15.00 den 7 december 2016. Aktier bokas ut
tidigast 15 dagar efter periodens sista dag för teckning av aktier
med stöd av teckningsoptioner av serie TO 1.

Investerarträffar
I samband med emissionen kommer representanter från Toleranzia att
delta i ett antal investerarträffar för att informera om verksamheten
och bolagets framtidsplaner.

· 3 nov 2015, kl. 11.45 - 13.00, Malmö Börshus, Skeppsbron 2, Malmö
o Anmälan sker till Sedermera Fondkommission, e-post: anmalan@sedermera.se eller telefon: 0431-47 17 00
· 4 nov 2015, kl. 17.45, Scandic Klara Slöjdgatan 7, Stockholm
o Anmälan sker till Sedermera Fondkommission, e-post: anmalan@sedermera.se eller telefon: 0431-47 17 00
· 5 nov 2015, kl. 18.00 - 21.00, Hotell Marina Plaza, Kungstorget 6, Helsingborg
o Anmälan sker via Aktiespararna Helsingborgs hemsida
· 9 nov 2015, kl. 11,45, Elite Park Avenue Hotell, Kungsportsavenyen 36, Göteborg
o Anmälan sker till Sedermera Fondkommission, e-post: anmalan@sedermera.se eller telefon: 0431-47 17 00
· 9 nov 2015, kl. 18.30, Grand Hotell, Hovrättstorget, Jönköping
o Anmälan sker via Aktiespararna Jönköpings hemsida

Prospekt, anmälningssedel och teaser
Prospekt (innehållande fullständiga villkor och anvisningar), teaser
och anmälningssedel finns för nedladdning på via bolagets
(www.toleranzia.se), AktieTorgets (www.aktietorget.se) och Sedermera
Fondkommissions (www.sedermera.se) respektive hemsidor.

Finansiell rådgivare
Sedermera Fondkommission är Toleranzias finansiella rådgivare i
samband med listningsemissionen.

För information rörande emissionen, vänligen kontakta:
Sedermera Fondkommission
Telefon: 0431-47 17 00
E-post: info@sedermera.se

För ytterligare information om Toleranzia, vänligen kontakta:
Björn Löwenadler - VD
Telefon: +46 70-631 00 30
E-post: bjorn.lowenadler@toleranzia.com

Om Toleranzia AB
Toleranzia AB (556877-2866) förfogar över en plattformsteknologi för
behandling av autoimmuna sjukdomar. Bolagets huvudprojekt riktar sig
mot en autoimmun nerv-muskelsjukdom, myastenia gravis, med stort
behov av en effektiv medicinsk behandling och en omfattande
marknadspotential, för vilken bolaget erhållit Orphan Drug
Designation i USA och EU. Plattformsteknologin möjliggör utveckling
av terapier som riktar sig mot sjukdomsorsaken - inte bara mot
symptomen, vilket i dagsläget är gängse behandlingsmetod. Utöver
myastenia gravis, har plattformsteknologin utvärderats mot
ytterligare tre indikationer - reumatoid artrit, multipel skleros och
diabetes typ 1, där positiva behandlingseffekter har uppnåtts i
sjukdomsrelevanta djurmodeller. Toleranzia är grundat av forskare vid
Göteborgs universitet. Bolaget är verksamt vid Biotech Center i
Göteborg. Läs mer på: www.toleranzia.se .

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/toleranzia-ab/r/idag-inleds-teckningstiden-i-t...
http://mb.cision.com/Main/13336/9856440/437011.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.