Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-11-16

Toleranzia AB: Information med anledning av att nyttjandeperioden av teckningsoptioner av serie TO 1 inleds idag

Idag, den 16 november 2016, inleds nyttjandeperioden för de
teckningsoptioner av serie TO 1 som emitterades i samband med
Toleranzia AB:s ("Toleranzia") listningsemission. Nyttjandeperioden
pågår till och med den 7 december 2016. Innehavaren av
teckningsoptioner äger rätt att för varje teckningsoption teckna en
ny aktie i Toleranzia till en kurs om 7,30 SEK per aktie. Om samtliga
teckningsoptioner av serie TO 1 nyttjas tillförs Toleranzia cirka
20,1 MSEK före emissionskostnader.

Sammanfattande villkor för teckningsoptioner av serie TO 1

Nyttjandeperiod: 16 november - 7 december 2016 (genom samtidig kontant
betalning senast klockan 15.00 den 7 december 2016).

Antal utestående teckningsoptioner: 2 750 000 teckningsoptioner av
serie TO 1.

Teckningskurs: Innehavaren av teckningsoptioner äger rätt att för
varje teckningsoption teckna en ny aktie i Toleranzia till en kurs om
7,30 SEK per aktie.

Emissionsvolym: Vid fullt nyttjande av samtliga teckningsoptioner
tillförs Toleranzia cirka 20,1 MSEK före emissionskostnader om cirka
0,9 MSEK.

Sista dag för handel med teckningsoptioner: 5 december 2016.
Värdering i aktuellt erbjudande: Cirka 57,7 MSEK (pre-money).
Fullständiga villkor för teckningsoptioner av serie TO 1, teaser samt
anmälningssedel finns tillgängliga på Toleranzias hemsida
(www.toleranzia.se). Teaser och anmälningssedel finns även
tillgängliga på Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) och
AktieTorgets (www.aktietorget.se) respektive hemsidor.

Viktiga tidpunkter i samband med teckningsoptionerna
Nyttjandeperiod inleds: 16 november 2016.
Sista dag för handel med teckningsoptioner: 5 december 2016.
Nyttjandeperiod avslutas: 7 december 2016.
Betalning: Samtidig kontant betalning senast klockan 15.00 den 7
december 2016.

Planerad kommunikation av utfall: v. 49/50 2016.
Planerad omvandling av interimsaktier till aktier: v. 52 2016.
Så här gör du för att nyttja dina teckningsoptioner av serie TO 1
Har du dina teckningsoptioner i en depå, på ett investeringssparkonto
eller i en kapitalförsäkring (förvaltarregistrerade
teckningsoptioner)?

I det fall optionsinnehavaren har sina optioner i en depå, på ett
investeringssparkonto eller i en kapitalförsäkring
(förvaltarregistrerat ägande) ska teckning/betalning ske till
respektive förvaltare som instruerar om vidare instruktioner avseende
hur man går tillväga för att nyttja sina teckningsoptioner. Under
teckningsoptionernas löptid ges möjlighet till omvandling från
teckningsoptioner till aktier under perioden 16 november till och med
den 7 december 2016. För mer information och för vidare instruktioner
avseende hur du går tillväga för att nyttja dina teckningsoptioner,
vänligen kontakta din förvaltare i god tid. En folder innehållande en
sammanfattning av villkor för teckningsoption av serie TO 1 kommer
att utsändas till samtliga som har sitt innehav förvaltarregistrerat.

Har du dina teckningsoptioner på ett VP-konto (direktregistrerade
teckningsoptioner)?

Ingen emissionsredovisning kommer att skickas ut. Dock utsändes
anmälningssedel och folder innehållande sammanfattning av villkor för
teckningsoption av serie TO 1. Anmälningssedel finns även att tillgå
på Toleranzias (www.toleranzia.se), Sedermera Fondkommissions
(www.sedermera.se) och AktieTorgets (www.aktietorget.se) respektive
hemsidor.

I samband med att anmälningssedel skickas in till Sedermera
Fondkommission ska betalning erläggas enligt betalningsinstruktioner
på anmälningssedeln. Under teckningsoptionernas löptid ges möjlighet
till omvandling från teckningsoptioner till aktier under perioden den
16 november till och med den 7 december 2016 under förutsättning att
anmälningssedel samt likvid är Sedermera Fondkommission tillhanda
senast enligt datum angivet på anmälningssedeln. Så snart både
teckning och betalning har registrerats hos Sedermera Fondkommission
ersätts teckningsoptionerna med interimsaktier i väntan på
registrering hos Bolagsverket. Därefter ersätts interimsaktier med
aktier.

Notera att de teckningsoptioner som inte avyttras senast den 5
december 2016, alternativt nyttjas senast den 7 december 2016,
förfaller. För att dina teckningsoptioner inte ska förfalla krävs att
du aktivt tecknar aktier alternativt säljer dina teckningsoptioner.

För frågor med anledning av teckningsoptioner av serie TO 1, vänligen
kontakta

Sedermera Fondkommission

Tel: 040-615 14 10

E-post: info@sedermera.se

För ytterligare information, vänligen kontakta

Charlotte Fribert - VD

Telefon: +46 763 19 98 98

E-post: charlotte.fribert@toleranzia.com

Denna information är sådan information som Toleranzia AB är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 16 november 2016.

Om Toleranzia AB

Toleranzia AB (556877-2866) förfogar över en plattformsteknologi för
behandling av autoimmuna sjukdomar. Bolagets huvudprojekt riktar sig
mot en autoimmun nerv-muskelsjukdom, myastenia gravis, med stort
behov av en effektiv medicinsk behandling och en omfattande
marknadspotential, för vilken bolaget erhållit Orphan Drug
Designation i USA och EU. Plattformsteknologin möjliggör utveckling
av terapier som riktar sig mot sjukdomsorsaken - inte bara mot
symptomen, vilket i dagsläget är gängse behandlingsmetod. Utöver
myastenia gravis, har plattformsteknologin utvärderats mot
ytterligare tre indikationer - reumatoid artrit, multipel skleros och
diabetes typ 1, där positiva behandlingseffekter har uppnåtts i
sjukdomsrelevanta djurmodeller. Toleranzia är grundat av forskare vid
Göteborgs universitet. Bolaget är verksamt vid Biotech Center i
Göteborg. Läs mer på: www.toleranzia.se.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/toleranzia-ab/r/information-med-anledning-av-a...
http://mb.cision.com/Main/13336/2123754/590472.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.