Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-09-21

TopRight Nordic AB: Kommuniké från extra bolagsstämma i TopRight Nordic AB (publ) med beslut om utdelning av aktier i Wat...

Aktieägarna i TopRight Nordic AB (publ) höll extra bolagsstämma den 21
september 2018 i Stockholm. Nedan följer en sammanfattning av de
väsentliga beslut som togs vid stämman.

Beslut om vinstutdelning i form av aktier i Watch it Live
Stämman beslutade om vinstutdelning i enlighet med styrelsens förslag.
Vinstutdelningen ska ske genom så kallad sakutdelning och verkställas
genom att högst 817 857 aktier i Watch it Live AB (publ), org.nr
556449-8185 ("Watch it Live") delas ut till aktieägarna. Aktierna i
Watch it Live beräknas ha ett värde om 10,72 kronor per aktie. Värdet
på de utdelade aktierna i Watch it Live uppgår därmed till sammanlagt
cirka 8 767 427 kronor, vilket motsvarar en utdelning per aktie i
bolaget om cirka 0,71 kronor.

Utdelning sker med en (1) Watch it Live-aktie per femton (15)
innehavda aktier i bolaget. Inga fraktioner av aktier kommer att
delas ut och det totala antalet Watch it Live-aktier som delas ut
till en aktieägare kommer därför i förekommande fall att avrundas
till nedåt till ett helt antal Watch it Live-aktier. Aktieägare som
har innehav som inte är jämnt delbara med 15 erhåller inget
regleringsbelopp för de överskjutande aktierna. Bolagets totala
innehav i Watch it Live uppgår till 1 050 280 aktier (motsvarande ca
16 procent av det totala antalet utestående aktier i Watch it Live),
och beslutet innebär således att cirka 78 procent av innehavet i
Watch it Live delas ut till bolagets aktieägare.

Avstämningsdag för utdelningen är onsdagen den 26 september 2018.
Stämman bemyndigade styrelsen att fatta beslut om att senarelägga
avstämningsdagen med upp till en månad om styrelsen så finner
ändamålsenligt för utdelningens praktiska genomförande. Om styrelsen
utnyttjar bolagsstämmans bemyndigande kommer detta att offentliggöras
genom ett särskilt pressmeddelande. De utdelade aktierna beräknas
finnas tillgängliga på aktieägarnas VP-konton cirka tre vardagar
efter avstämningsdagen, preliminärt måndagen den 1 oktober 2018.

Styrelsens fullständiga förslag till beslut samt övriga handlingar
enligt aktiebolagslagen finns tillgängliga på bolagets hemsida
www.toprightnordic.com.

Denna information är sådan information som TopRight Nordic AB (publ)
är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21
september 2018, kl. 18.00 CET.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Anders Myrbäck, VD för TopRight Nordic AB (publ) på 0703-32 30 07
eller via mail, anders.myrback@toprightnordic.com.

TopRight Nordic
TopRight Nordic arbetar med modern glas- och ljusteknologi som
förbättrar säkerheten på vägarna, hjälper varumärken att synas på nya
sätt och förvandlar traditionella exponeringsytor till interaktiva
upplevelsefönster. TopRight Nordic AB (publ) är ett publikt
aktiebolag noterat på NGM:s handelsplattform Nordic MTF.

TopRight Nordic AB (publ)
Taptogatan 6, 115 26 Stockholm, +46(0)8 530 300 50,
www.toprightnordic.com

TopRight skapar nya möjligheter med modern ljusteknik och digitalt
glas.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/topright-nordic-ab/r/kommunike-fran-extra-bola...
http://mb.cision.com/Main/16227/2624984/913737.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.