Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-02-28

TopRight Nordic AB: TopRight Nordic AB (publ): Bokslutskommuniké 2018

TopRight i framkant

· Orderingången summerat 2018 till 44,1 Mkr per den 28 februari.
Ordermålet om 55 Mkr per 31 december 2018 blev inte möjligt att nå?
då förskjutningar i leveranser påverkade följdorderingången.
Nettoomsättningen ökade med 44% jämfört med föregående år, 7,5 Mkr
mot 5,2 Mkr.

· Större affärer bedöms slutföras under 2019
· Efterfrågan på? SMART Glas och projektionslösningar ökar stort och
volymförfrågningar blir allt större projekt

· Arbete med stora förfrågningar med bl.a. Förbifart Stockholm och
inom UK gör att tillväxttakten inom BRIGHT Safety beräknas öka stort

· Flera repeat orders från kunder såsom fastighetsbolag, ICA,
NetworkRail och bilindustrin är tydliga kvitton på? marknadsacceptans
och del i att bygga en större affärsrelation

· Ansedda kunder som Polestar, ICA, Nordic Innovation House,
Ringhals Kärnkraftverk, NetworkRail (UK) väljer att utveckla
samarbetet med TopRight

· Stabiliserade kvartalsnetton Q1 -0.35, Q2 -0.36, Q3 -0.11 kr samt
Q4 -0,32 per aktie

· Ansträngt likviditetsläge till följd av leveransförseningar vilket
förväntas förbättras successivt

· TopRight kommer framöver inte ange prognos på? ordermål utan
enbart redovisa aktuell tagen ordervolym

Finansiell översikt

Fjärde kvartalet 1 oktober - 31 december 2018

· Nettoomsättningen för perioden var -0,6 Mkr
· Rörelseresultatet uppgick till -3,9 Mkr
· Periodens resultat uppgår till 1,6 Mkr

Helår 1 januari - 31 december 2018

· Nettoomsättningen för perioden var 7,5 Mkr
· Rörelseresultatet uppgick till -13,8 Mkr
· Periodens resultat uppgår till -8,4 Mkr

Helår 1 januari - 31 december 2017

· Nettoomsättningen för perioden var 5,2 Mkr
· Rörelseresultatet uppgick till -9,3 Mkr
· Periodens resultat uppgår till -9,3 Mkr

Denna information är sådan information som TopRight Nordic AB (publ)
är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28
februari 2018, kl. 18.30 CET.

Ljusteknikföretaget TopRight är noterad på NGM Nordic MTF och mentor
är Eminova Fondkommission AB.

För ytterligare information vänligen kontakta Anders Myrbäck, VD för
TopRight Nordic AB (publ) på 0703-32 30 07 eller via
mail,anders.myrback@toprightnordic.com

TopRight Nordic AB (publ) Taptogatan 6
115 26 Stockholm +46(0)8 530 300 50 www.toprightnordic.com
TopRight skapar nya möjligheter med modern ljusteknik och digitalt
glas.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/topright-nordic-ab/r/topright-nordic-ab--publ...
https://mb.cision.com/Main/16227/2753593/1000196.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.