Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-09

TopRight Nordic AB: TopRight Nordic förvärvar IoT bolag inom LED teknik

Styrelsen för TopRight Nordic har fattat beslut om att använda mandat
givet på extrabolagstämma att erbjuda aktieägarna i TD Light Sweden
AB nyemitterade aktier i TopRight Nordic. Aktieägare överstigande
50,6 % har accepterat erbjudandet. Förvärvsbeloppet är 5 mkr med en
möjlig tilläggsbetalning på mellan 2 mkr till 4 mkr beroende på
utfallet av omsättningen 2019/2020.

TD Light Sweden AB har en patenterad unik teknik inom LED belysning
och över 60 mkr har investerats i produktutveckling i bolaget sedan
grundandet 2007. Den kommersiella utvecklingen av TD Light har tagit
fart under 2018 och omsättningen var 9 mkr med ett nollresultat. För
2019 är budgeten ca 20 mkr med positivt resultat. Affärsområdet som
TD Lights patent finns inom bedöms ha en stor marknadspotential under
de kommande åren.

Owe Andersson, Ordförande för TD Light "Vi välkomnar denna
transaktion, det ger TD Light goda möjligheter att ta nästa
kommersiella steg"

Fredrik Skarke, Ordförande för TopRight "Kombinationen mellan oss har
tydliga synergier, bra kundnytta och med en härligt driven säljkultur
skapar det tillväxt"

Kunderna finns inom företag och organisationer och är idag
koncentrerade till främst segmentet dagligvaruhandeln. Det finns en
stor potential att bredda och korsmatcha erbjudandet till andra
kundsegment där förändrade miljö och effektiviseringskrav driver
efterfrågan. LED tekniken har "internet of things" applikationer
vilket är under stark tillväxt med synergier för TopRight.

Bolagens bedömningar är att en samordning med TopRight bör ge
betydande gynnsamma effekter för båda bolagens utveckling.

Läs mer på www.toprightnordic.com

För ytterligare information vänligen kontakta:
Anders Myrbäck, VD för TopRight Nordic AB (publ) på 0703-32 30 07
eller via mail,anders.myrback@toprightnordic.com

Denna information är sådan information som TopRight Nordic AB (publ)
är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 maj
2019, kl. 11.00 CET.

TopRight Nordic
TopRight Nordic arbetar med modern glas- och ljusteknologi som
förbättrar säkerheten på vägarna, hjälper varumärken att synas på nya
sätt och förvandlar traditionella exponeringsytor till interaktiva
upplevelsefönster. TopRight Nordic AB (publ) är ett publikt
aktiebolag noterat på NGM börsen.

TopRight Nordic AB (publ)
Taptogatan 6
115 26 Stockholm +46(0)8 530 300 50
www.toprightnordic.com

TopRight skapar nya möjligheter med modern ljusteknik och digitalt
glas.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/topright-nordic-ab/r/topright-nordic-forvarva...
https://mb.cision.com/Main/16227/2807628/1040474.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.