Bli medlem
Bli medlem
lakareutangranser

Du är här

2021-11-01

TopRight Nordic AB: Topright Nordic - Strålande orderboksutveckling - Mangold Insight Analys

Efterfrågan på Toprights produkter är stark. Intäkterna för det tredje kvartalet uppgick till cirka 44 miljoner kronor. Det motsvarar en ökning med 87 procent jämfört med samma period 2020. Tillväxten drivs av en mycket hög efterfrågan på alla Toprights verksamhetsområden. Topright har även en hög andel återkommande intäkter vilket vittnar om en kvalitetsprodukt.

Mangold ser positivt på att Topright har inlett en internationell expansion. Bolaget har, genom Topenvironment, erhållit flera projekt i Danmark. Projekten omfattar bland annat Öresundsbron och ett shoppingcentrum. Efterfrågan från danska bolag är stark och Mangold upplever att Topright redan har erhållit "proof-of-concept". Därutöver har Topright tagit in cirka 20 miljoner kronor genom emission som kan accelerera framfarten i Danmark. 
Mangold väljer att revidera sina prognoser för Topright och sätter riktkursen 13,00 kronor per aktie på 12 månaders sikt, en uppsida om drygt 100 procent. Riktkursen revideras till följd av att kostnaderna är högre än förväntat och att produktionstakten är något lägre än vad vi räknade med. Samtidigt väntas Topright nå sin försäljningsprognos om 160 miljoner kronor för 2021. För det krävs en omsättning om cirka 52 miljoner kronor i det fjärde kvartalet, vilket är rimligt då det fjärde kvartalet historiskt sett har varit starkt. Utöver det kommer intäkter från samarbetet med Polestar kunna aktiveras under det fjärde kvartalet.

Författare Cision