Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-10-25

TOPRIGHT: ÖKAD OMSÄTTNING 3 KV, UPPREPAR PROGNOS

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Ljusteknikbolaget Toprights omsättning ökade med 87 procent till 44 miljoner kronor (23,5) under det tredje kvartalet 2021. Rörelseresultatet minskade till -4,8 miljoner kronor (1,2), vilket motsvarar en rörelsemarginal på -10 procent (+6%)

Nettoresultatet uppgick till -3 miljoner kronor (1), med ett resultat om -0:11 kronor per aktie (0:05)

Operativt kassaflöde uppgick till 5 miljoner kronor (-2,9).

Den totala orderstocken inom koncernen fram tillrapportdatum är 262 miljoner kronor.

Bolaget upprepar prognosen att omsättningen för helåret 2021 är 160 miljoner kronor och för helåret 2022 spås en omsättning på 280 miljoner kronor.

"Utmärkande för tredje kvartalet är omfattande kundleveranser och mängden projekt som inletts. Förra kvartalets uppskjutna projekt genomförs delvis nu och de tillväxtinvesteringar som gjorts tidigare under året har gett effekt. Kostnader för omstrukturering av verksamheten har tagits", skriver bolaget.
Författare Direkt-SE