Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-21

TORM Plc: Kapitalforhøjelse i TORM grundet udnyttelse af Restricted Share Units som del af Selskabets incitamentsprogram

TORM plc (?TORM?) vil forhøje sin aktiekapital med 74.010 A-aktier
(svarende til en nominel værdi af USD 740,1) som resultat af udnyttelsen af
et tilsvarende antal Restricted Share Units.

Kapitalforhøjelsen vil blive gennemført uden fortegningsret for
eksisterende aktionærer eller andre. De nye aktier er tegnet kontant til
DKK 53,7 pr. A-aktie med en nominel værdi af USD 0,01 hver.

De nye aktier er ordinære aktier uden særlige rettigheder og er
omsætningspapirer. De nye aktier kan frit omsættes på Nasdaq i København,
men visse overførelsesrestriktioner kan være gældende i henhold til den
amerikanske værdipapirlov. De nye aktier giver ret til udbytte og andre
rettigheder i forhold til TORM ved udstedelse. De nye aktier forventes
optaget til handel og officiel notering på Nasdaq i København den 25.
november 2019.

Efter kapitalforhøjelsen vil TORMs aktiekapital udgøre USD 743.353,89
fordelt på 74.335.389 A-aktier a USD 0,01 hver, en B-aktie a USD 0,01 og en
C-aktie a USD 0,01.

KONTAKT TORM plc
Christopher Everard, General Manager, tlf.: +44 792 049 4853 Birchin
Court, 20 Birchin Lane
  London EC3V 9DU, Storbritannien
  Tlf.: +44 203 713 4560
  www.torm.com

 

OM TORM
TORM er en af verdens førende transportører af raffinerede olieprodukter.
Rederiet driver en samlet flåde på ca. 80 moderne skibe med høje krav til
sikkerhed, miljøansvar og kundeservice. TORM blev grundlagt i 1889.
Selskabet har aktiviteter i hele verden. TORM er børsnoteret på NASDAQ
Copenhagen og på NASDAQ New York (symbol: TRMD A og TRMD). For yderligere
oplysninger, se venligst www.torm.com.

SAFE HARBOR FREMADRETTEDE UDSAGN
Emner behandlet i denne meddelelse kan indeholde fremadrettede udsagn.
Fremadrettede udsagn i denne pressemeddelelse afspejler vores nuværende syn
på fremtidige begivenheder og finansiel præstationsevne og kan omfatte
udtalelser vedrørende planer, mål, strategier, fremtidige begivenheder
eller præstationsevne og underliggende forudsætninger og andre udsagn end
udsagn om historiske fakta. Ord og vendinger som "mener", "forventer", "har
til hensigt", "skønner", "forudser", "planlægger", "mulig", "kan", "kunne",
"afventer" og lignende angiver generelt, at der er tale om fremadrettede
udsagn.

De fremadrettede udsagn i denne meddelelse er baseret på en række
forudsætninger, hvoraf mange igen er baseret på yderligere forudsætninger,
herunder, men ikke begrænset til, ledelsens behandling af historiske
driftsdata, data indeholdt i vores databaser, samt data fra tredjeparter.
Selv om Selskabet mener, at disse forudsætninger var rimelige, da de blev
udformet, kan Selskabet ikke garantere, at det vil opnå disse
forventninger, idet forudsætningerne er genstand for væsentlige
usikkerhedsmomenter, der er umulige at forudsige og er uden for vores
kontrol.

Vigtige faktorer, der efter vores mening kan medføre, at resultaterne
afviger væsentligt fra dem, der er omtalt i de fremadrettede udsagn,
omfatter verdensøkonomiens og enkeltvalutaers styrke, udsving i
charterrater og skibsværdier, ændringer i efterspørgslen efter ?ton-mil? på
olie fragtet med olietankere, effekten af ændringer i OPECs
produktionsniveau og det globale forbrug og oplagring af olie, ændringer i
efterspørgslen, der kan påvirke timecharterers holdning til planlagt og
ikke-planlagt dokning, ændringer i TORMs driftsomkostninger, herunder
bunkerpriser, doknings- og forsikringsomkostninger, ændringer i
reguleringen af skibsdriften, herunder krav om dobbeltskrogede tankskibe
eller handlinger foretaget af regulerende myndigheder, muligt ansvar fra
verserende eller fremtidige søgsmål, generelle politiske forhold, såvel
nationalt som internationalt, potentielle trafik- og driftsforstyrrelser i
shippingruter grundet ulykker, politiske begivenheder eller
terrorhandlinger.

I lyset af disse risici og usikkerheder, bør man ikke lægge for stor vægt
på de fremadrettede udsagn i denne meddelelse, fordi de er udsagn om
begivenheder, som ikke med sikkerhed vides at forekomme, som beskrevet
eller overhovedet. Disse fremadrettede udsagn er ikke garantier for vores
fremtidige indtjening, og vores resultater og fremtidige udvikling kan
variere væsentligt fra forventningerne i de fremadrettede udsagn.

Selskabet påtager sig ingen forpligtelse til at offentliggøre eventuelle
ændringer til disse fremadrettede udsagn, som afspejler begivenheder eller
omstændigheder efter datoen for offentliggørelsen, eller at afspejle
forekomsten af uventede begivenheder, undtaget i det omfang det kræves af
gældende lov eller bestemmelse.

Vedhæftet fil

* 19-2019 - Kapitalforhøjelse grundet udnyttelse af RSU - DK

Författare Hugin Nyheter

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.