Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-12-19

TORM Plc: Kapitalforhøjelse i TORM som resultat af udnyttelse af Restricted Share Units som del af Selskabets incitamentspr...

TORM plc (?TORM?) forhøjer sin aktiekapital med 31.899 A-aktier (svarende
til en nominel værdi af USD 318,99) som resultat af udnyttelsen af et
tilsvarende antal Restricted Share Units.

Kapitalforhøjelsen gennemføres uden fortegningsret for eksisterende
aktionærer eller andre. De nye aktier er tegnet kontant til DKK 53,7 pr.
A-aktie med en nominel værdi af USD 0,01 hver.

De nye aktier er ordinære aktier uden særlige rettigheder og er
omsætningspapirer. De nye aktier giver ret til udbytte og andre rettigheder
i forhold til TORM ved udstedelse. De nye aktier forventes optaget til
handel og officiel notering på Nasdaq i København den 23. december 2019.
Overførselsrestriktioner kan være gældende i visse lande uden for Danmark,
herunder i henhold til amerikansk værdipapirlovgivning.

Efter kapitalforhøjelsen udgør TORMs aktiekapital USD 747.482,50 fordelt på
74.748.248 A-aktier a USD 0,01 hver, en B-aktie a USD 0,01 og en C-aktie a
USD 0,01. I alt er der 74.748.248 stemmer knyttet til A-aktierne. B-aktien
og C-aktien har specifikke stemmerettigheder.

KONTAKT TORM plc
Christopher Everard, General Manager, tlf.: +44 203 713 4561 Birchin
Court, 20 Birchin Lane
  London EC3V 9DU, Storbritannien
  Tlf.: +44 203 713 4560
  www.torm.com

 

 

OM TORM
TORM er en af verdens førende transportører af raffinerede olieprodukter.
Rederiet driver en samlet flåde på ca. 80 moderne skibe med høje krav til
sikkerhed, miljøansvar og kundeservice. TORM blev grundlagt i 1889.
Selskabet har aktiviteter i hele verden. TORM er børsnoteret på NASDAQ
Copenhagen og på NASDAQ New York (symbol: TRMD A og TRMD). For yderligere
oplysninger, se venligst www.torm.com.

SAFE HARBOR FREMADRETTEDE UDSAGN
Emner behandlet i denne meddelelse kan indeholde fremadrettede udsagn.
Fremadrettede udsagn i denne pressemeddelelse afspejler vores nuværende syn
på fremtidige begivenheder og finansiel præstationsevne og kan omfatte
udtalelser vedrørende planer, mål, strategier, fremtidige begivenheder
eller præstationsevne og underliggende forudsætninger og andre udsagn end
udsagn om historiske fakta. Ord og vendinger som "mener", "forventer", "har
til hensigt", "skønner", "forudser", "planlægger", "mulig", "kan", "kunne",
"afventer" og lignende angiver generelt, at der er tale om fremadrettede
udsagn.

De fremadrettede udsagn i denne meddelelse er baseret på en række
forudsætninger, hvoraf mange igen er baseret på yderligere forudsætninger,
herunder, men ikke begrænset til, ledelsens behandling af historiske
driftsdata, data indeholdt i vores databaser, samt data fra tredjeparter.
Selv om Selskabet mener, at disse forudsætninger var rimelige, da de blev
udformet, kan Selskabet ikke garantere, at det vil opnå disse
forventninger, idet forudsætningerne er genstand for væsentlige
usikkerhedsmomenter, der er umulige at forudsige og er uden for vores
kontrol.

Vigtige faktorer, der efter vores mening kan medføre, at resultaterne
afviger væsentligt fra dem, der er omtalt i de fremadrettede udsagn,
omfatter verdensøkonomiens og enkeltvalutaers styrke, udsving i
charterrater og skibsværdier, ændringer i efterspørgslen efter ?ton-mil? på
olie fragtet med olietankere, effekten af ændringer i OPECs
produktionsniveau og det globale forbrug og oplagring af olie, ændringer i
efterspørgslen, der kan påvirke timecharterers holdning til planlagt og
ikke-planlagt dokning, ændringer i TORMs driftsomkostninger, herunder
bunkerpriser, doknings- og forsikringsomkostninger, ændringer i
reguleringen af skibsdriften, herunder krav om dobbeltskrogede tankskibe
eller handlinger foretaget af regulerende myndigheder, muligt ansvar fra
verserende eller fremtidige søgsmål, generelle politiske forhold, såvel
nationalt som internationalt, potentielle trafik- og driftsforstyrrelser i
shippingruter grundet ulykker, politiske begivenheder eller
terrorhandlinger.

I lyset af disse risici og usikkerheder, bør man ikke lægge for stor vægt
på de fremadrettede udsagn i denne meddelelse, fordi de er udsagn om
begivenheder, som ikke med sikkerhed vides at forekomme, som beskrevet
eller overhovedet. Disse fremadrettede udsagn er ikke garantier for vores
fremtidige indtjening, og vores resultater og fremtidige udvikling kan
variere væsentligt fra forventningerne i de fremadrettede udsagn.

Selskabet påtager sig ingen forpligtelse til at offentliggøre eventuelle
ændringer til disse fremadrettede udsagn, som afspejler begivenheder eller
omstændigheder efter datoen for offentliggørelsen, eller at afspejle
forekomsten af uventede begivenheder, undtaget i det omfang det kræves af
gældende lov eller bestemmelse.

Vedhæftet fil

* 23-2019 - Kapitalforhøjelse grundet udnyttelse af RSU - DK

Författare Hugin Nyheter

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.