Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-12

TORM Plc: Kapitalnedsættelse godkendt

Den engelske High Court har i dag godkendt nedsættelsen af TORM plc?s konto
for overkurs ved emission med USD 900 mio. (?Kapitalnedsættelsen?) i
henhold til afsnit 648 i Companies Act 2006. Kapitalnedsættelsen blev
godkendt på TORMs ordinære generalforsamling den 15. april 2020.

Kapitalnedsættelsen medfører ikke en reduktion af Selskabets underliggende
nettoaktiver, men en forøgelse af de frie reserver med USD 900 mio., og
giver således Selskabet større fleksibilitet til at foretage
aktietilbagekøb eller udbetale udbytte i fremtiden, hvis det viser sig
hensigtsmæssigt omstændighederne taget i betragtning.

Ved modtagelse af domstolens formelle godkendelse, vil den blive anmeldt
til den engelske myndighed Registrar of Companies og træde i kraft, når
beslutningen og kapitalopgørelsen er registreret. Som følge af
restriktioner grundet COVID-19 er Registrar of Companies ikke i stand til
at registrere Kapitalnedsættelsen på nuværende tidspunkt. Tidspunktet for
registreringen er uvis, men forventes inden for en måned, og vil fremgå af
Registrar of Companies? hjemmeside når registreringen er gennemført.

KONTAKT TORM plc
Jacob Meldgaard, Executive Director, tlf.: +45 3917 9200 Birchin Court, 20
Birchin Lane
Kim Balle, CFO, tlf.: +45 3917 9200 London EC3V 9DU, Storbritannien
Morten Agdrup, IR, tlf. +45 3917 9249 Tlf.: +44 203 713 4560
  www.torm.com

OM TORM
TORM er en af verdens førende transportører af raffinerede olieprodukter.
Rederiet driver en samlet flåde på ca. 80 moderne skibe med høje krav til
sikkerhed, miljøansvar og kundeservice. TORM blev grundlagt i 1889.
Selskabet har aktiviteter i hele verden. TORM er børsnoteret på NASDAQ
Copenhagen og på NASDAQ New York (symbol: TRMD A og TRMD). For yderligere
oplysninger, se venligst www.torm.com.

SAFE HARBOR FREMADRETTEDE UDSAGN
Emner behandlet i denne meddelelse kan indeholde fremadrettede udsagn.
Fremadrettede udsagn i denne pressemeddelelse afspejler vores nuværende syn
på fremtidige begivenheder og finansiel præstationsevne og kan omfatte
udtalelser vedrørende planer, mål, strategier, fremtidige begivenheder
eller præstationsevne og underliggende forudsætninger og andre udsagn end
udsagn om historiske fakta. Ord og vendinger som "mener", "forventer", "har
til hensigt", "skønner", "forudser", "planlægger", "mulig", "kan", "kunne",
"afventer" og lignende angiver generelt, at der er tale om fremadrettede
udsagn.

De fremadrettede udsagn i denne meddelelse er baseret på en række
forudsætninger, hvoraf mange igen er baseret på yderligere forudsætninger,
herunder, men ikke begrænset til, ledelsens behandling af historiske
driftsdata, data indeholdt i vores databaser, samt data fra tredjeparter.
Selv om Selskabet mener, at disse forudsætninger var rimelige, da de blev
udformet, kan Selskabet ikke garantere, at det vil opnå disse
forventninger, idet forudsætningerne er genstand for væsentlige
usikkerhedsmomenter, der er umulige at forudsige og er uden for vores
kontrol.

Vigtige faktorer, der efter vores mening kan medføre, at resultaterne
afviger væsentligt fra dem, der er omtalt i de fremadrettede udsagn,
omfatter verdensøkonomiens og enkeltvalutaers styrke, udsving i
charterrater og skibsværdier, varigheden og alvoren af COVID-19, herunder
dens indflydelse på efterspørgslen på olieprodukter samt transporten deraf,
vores kunders drift og vores forretning generelt, ændringer i
efterspørgslen efter ?ton-mil? på olie fragtet med olietankere, effekten af
ændringer i OPECs produktionsniveau og det globale forbrug og oplagring af
olie, ændringer i efterspørgslen, der kan påvirke timecharterers holdning
til planlagt og ikke-planlagt dokning, ændringer i TORMs
driftsomkostninger, herunder bunkerpriser, doknings- og
forsikringsomkostninger, ændringer i reguleringen af skibsdriften, herunder
krav om dobbeltskrogede tankskibe eller handlinger foretaget af regulerende
myndigheder, muligt ansvar fra verserende eller fremtidige søgsmål,
generelle politiske forhold, såvel nationalt som internationalt,
potentielle trafik- og driftsforstyrrelser i shippingruter grundet ulykker,
politiske begivenheder eller terrorhandlinger.

I lyset af disse risici og usikkerheder, bør man ikke lægge for stor vægt
på de fremadrettede udsagn i denne meddelelse, fordi de er udsagn om
begivenheder, som ikke med sikkerhed vides at forekomme, som beskrevet
eller overhovedet. Disse fremadrettede udsagn er ikke garantier for vores
fremtidige indtjening, og vores resultater og fremtidige udvikling kan
variere væsentligt fra forventningerne i de fremadrettede udsagn.
Selskabet påtager sig ingen forpligtelse til at offentliggøre eventuelle
ændringer til disse fremadrettede udsagn, som afspejler begivenheder eller
omstændigheder efter datoen for offentliggørelsen, eller at afspejle
forekomsten af uventede begivenheder, undtaget i det omfang det kræves af
gældende lov eller bestemmelse.

Vedhæftet fil

* 14-2020 - TORM plc - Kapitalnedsættelse godkendt - DK

Författare Hugin Nyheter

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.