Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-24

TORM Plc: Opdatering vedrørende udbytte for den 6-måneders periode, der udløb den 31. december 2019

Som tidligere meddelt har Selskabets bestyrelse godkendt ? og Selskabets
aktionærer har på den ordinære generalforsamling den 15. april 2020
vedtaget ? udlodning af udbytte på USD 0,10 pr. A-aktie for den 6-måneders
periode, der udløb den 31. december 2019. Udlodningen sker til aktionærer,
der var noteret i Selskabets ejerbog ved udløbet af handelsdagen den 20.
april 2020.

For så vidt angår Selskabets A-aktier, der kan handles på Nasdaq i New York
(?amerikanske A-aktier?), og som er registreret elektronisk hos Cede & Co.,
som er nominee for Depositary Trust Company (?DTC?), den centrale
amerikanske værdipapircentral og clearingsystem, er Selskabet blevet
opmærksom på, at registreringsdatoen for udbytte den 20. april 2020 ikke
var korrekt oplyst til Nasdaq i New York. Selskabets bestyrelse har derfor
godkendt den 4. maj 2020 som ny registreringsdato og den 15. maj 2020 som
ændret dato for udbetaling af udbytte for alle amerikanske A-aktier.
Ex-udbyttedatoen for de amerikanske A-aktier vil være den 1. maj 2020.

For så vidt angår Selskabets øvrige A-aktier, der ikke er amerikanske
A-aktier, herunder aktier registreret elektronisk i VP Securities A/S med
henblik på handel på Nasdaq i København, vil udbytte fortsat blive udbetalt
den 6. maj 2020 med den 20. april 2020 som registreringsdato.

For at undgå uoverensstemmende udbetalinger har Selskabet indført en
midlertidig suspendering af overførsler af A-aktiebeholdninger eller
beholdninger, der repræsenterer A-aktier, mellem det amerikanske og det
danske marked indtil udløbet af den ændret registreringsdato den 4. maj
2020 gældende for amerikanske A-aktier.

Definerede begreber anvendt i denne selskabsmeddelelse har den samme
betydning som i Selskabets indkaldelse til ordinær generalforsamling
dateret den 13. marts 2020 og dertilhørende skrivelse.

KONTAKT TORM plc
Kim Balle, CFO, tlf.: +45 3917 9285 Birchin Court, 20 Birchin Lane
Morten Agdrup, IR, tlf. +45 3917 9249 London EC3V 9DU, Storbritannien
  Tlf.: +44 203 713 4560
  www.torm.com

OM TORM
TORM er en af verdens førende transportører af raffinerede olieprodukter.
Rederiet driver en samlet flåde på ca. 80 moderne skibe med høje krav til
sikkerhed, miljøansvar og kundeservice. TORM blev grundlagt i 1889.
Selskabet har aktiviteter i hele verden. TORM er børsnoteret på NASDAQ
Copenhagen og på NASDAQ New York (symbol: TRMD A og TRMD). For yderligere
oplysninger, se venligst www.torm.com.

SAFE HARBOR FREMADRETTEDE UDSAGN
Emner behandlet i denne meddelelse kan indeholde fremadrettede udsagn.
Fremadrettede udsagn i denne pressemeddelelse afspejler vores nuværende syn
på fremtidige begivenheder og finansiel præstationsevne og kan omfatte
udtalelser vedrørende planer, mål, strategier, fremtidige begivenheder
eller præstationsevne og underliggende forudsætninger og andre udsagn end
udsagn om historiske fakta. Ord og vendinger som "mener", "forventer", "har
til hensigt", "skønner", "forudser", "planlægger", "mulig", "kan", "kunne",
"afventer" og lignende angiver generelt, at der er tale om fremadrettede
udsagn.

De fremadrettede udsagn i denne meddelelse er baseret på en række
forudsætninger, hvoraf mange igen er baseret på yderligere forudsætninger,
herunder, men ikke begrænset til, ledelsens behandling af historiske
driftsdata, data indeholdt i vores databaser, samt data fra tredjeparter.
Selv om Selskabet mener, at disse forudsætninger var rimelige, da de blev
udformet, kan Selskabet ikke garantere, at det vil opnå disse
forventninger, idet forudsætningerne er genstand for væsentlige
usikkerhedsmomenter, der er umulige at forudsige og er uden for vores
kontrol.

Vigtige faktorer, der efter vores mening kan medføre, at resultaterne
afviger væsentligt fra dem, der er omtalt i de fremadrettede udsagn,
omfatter verdensøkonomiens og enkeltvalutaers styrke, udsving i
charterrater og skibsværdier, ændringer i efterspørgslen efter ?ton-mil? på
olie fragtet med olietankere, effekten af ændringer i OPECs
produktionsniveau og det globale forbrug og oplagring af olie, ændringer i
efterspørgslen, der kan påvirke timecharterers holdning til planlagt og
ikke-planlagt dokning, ændringer i TORMs driftsomkostninger, herunder
bunkerpriser, doknings- og forsikringsomkostninger, ændringer i
reguleringen af skibsdriften, herunder krav om dobbeltskrogede tankskibe
eller handlinger foretaget af regulerende myndigheder, muligt ansvar fra
verserende eller fremtidige søgsmål, generelle politiske forhold, såvel
nationalt som internationalt, potentielle trafik- og driftsforstyrrelser i
shippingruter grundet ulykker, politiske begivenheder eller
terrorhandlinger.

I lyset af disse risici og usikkerheder, bør man ikke lægge for stor vægt
på de fremadrettede udsagn i denne meddelelse, fordi de er udsagn om
begivenheder, som ikke med sikkerhed vides at forekomme, som beskrevet
eller overhovedet. Disse fremadrettede udsagn er ikke garantier for vores
fremtidige indtjening, og vores resultater og fremtidige udvikling kan
variere væsentligt fra forventningerne i de fremadrettede udsagn.
Selskabet påtager sig ingen forpligtelse til at offentliggøre eventuelle
ændringer til disse fremadrettede udsagn, som afspejler begivenheder eller
omstændigheder efter datoen for offentliggørelsen, eller at afspejle
forekomsten af uventede begivenheder, undtaget i det omfang det kræves af
gældende lov eller bestemmelse.

 

Vedhæftet fil

* 12-2020 - TORM plc - Opdatering vedr. udbytte - DK

Författare Hugin Nyheter

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.