Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-15

TORM Plc: Resultat af TORM plc's ordinære generalforsamling den 15. april 2020

TORM plc ("Selskabet") meddeler, at alle forslag, der fremgår af
indkaldelsen til generalforsamlingen den 13. marts 2020, blev behørigt
vedtaget ved en afstemning på dagens generalforsamling. Resultatet af
afstemningen kan ses nedenfor.       

Antal stemmeberettigede (til forslagene 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11,12 og 13)
74.267.283
Afgivne stemmer i alt 51.897.250
Afgivne stemmer i alt (%) 69,88

Antal stemmeberettigede (til forslagene 6, 7, 8 og 9) 424.267.283
Afgivne stemmer i alt 401.897.250
Afgivne stemmer i alt (%) 94,73

Forslag Afstemning Afgivne stemmer Afgivne stemmer (%) % af samlede
antal stemmeberettigede
 1.  At godkende årsrapporten og regnskabet for 2019 For
Imod
Blank* 51.879.923
0
17.327 100,00
0,00

  69,86
 2.  At godkende vederlagsrapporten for 2019 For
Imod
Blank* 49.463.891
2.433.359
0 95,31
4,69

  66,60
 3.  At vælge Ernst & Young LLP som Selskabets revisor For
Imod
Blank* 51.897.250
0
0 100,00
0.00

  69,88
 4.  At bemyndige bestyrelsen til at fastsætte revisionshonoraret For
Imod
Blank* 51.897.250
0
0 100,00
0.00

  69,88
 5.  At Selskabet erklærer et endeligt udbytte for regnskabsåret 2019 på
USD 0,10 pr. A-aktie For
Imod
Blank* 51.897.250
0
0 100,00
0.00

  69,88
 6.  Genvalg af Non-Executive Director og formand Christopher H. Boehringer
som bestyrelsesmedlem i Selskabet For
Imod
Blank* 400.954.329
491.256
451.665 99,88
0,12

  94,62
 7.  Genvalg af Non-Executive Director Göran Trapp som bestyrelsesmedlem i
Selskabet For
Imod
Blank* 401.891.234
6.016
0 100,00
0.00

  94,73
 8.  Genvalg af Executive Director Jacob Meldgaard som bestyrelsesmedlem i
Selskabet For
Imod
Blank* 401.879.403
17.847
0 100,00
0.00

  94,73
 9.  Valg af Annette Malm Justad som bestyrelsesmedlem i Selskabet For
Imod
Blank* 401.897.250
0
0 100,00
0.00

  94,73

 10.  Fornyelse af eksisterende udstedelsesbemyndigelser For
Imod
Blank* 49.379.112
1.002.618
1.515.520 98,01
1,99

  67,84

Særlige forslag Afstemning Afgivne stemmer Afgivne stemmer (%) % af
samlede antal stemmeberettigede
 11.  Fornyelse af eksisterende bemyndigelser vedrørende frafald af
aktionærrettigheder For
Imod
Blank* 49.379.112
1.002.618
1.515.520 98,01
1,99

  67,84
 12.  At Selskabet bemyndiges til at købe egne aktier For
Imod
Blank* 51.011.470
883.197
2.583 98,30
1,70 69,88
 13.  At Selskabets konto for overkurs ved emission reduceres med USD
900.000.000 For
Imod
Blank* 51.896.950
300
0 100,00
0,00 69,88

* En blank stemme er ugyldig og tælles ikke med i beregningen af andelen af
stemmer 'For' eller 'Imod' et forslag.

KONTAKT TORM plc
Christopher H. Boehringer, Formand, tlf.: +45 3917 9200 Birchin Court, 20
Birchin Lane
Jacob Meldgaard, Executive Director, tlf.: +45 3917 9200 London EC3V 9DU,
Storbritannien
Kim Balle, Chief Financial Officer, tlf.: +45 3917 9285
Christopher Everard, General Manager, tlf.: +44 7920 494853 Tlf.: +44 203
713 4560 www.torm.com

             

OM TORM
TORM er en af verdens førende transportører af raffinerede olieprodukter.
Rederiet driver en samlet flåde på ca. 80 moderne skibe med høje krav til
sikkerhed, miljøansvar og kundeservice. TORM blev grundlagt i 1889.
Selskabet har aktiviteter i hele verden. TORM er børsnoteret på NASDAQ
Copenhagen og på NASDAQ New York (symbol: TRMD A og TRMD). For yderligere
oplysninger, se venligst www.torm.com.

SAFE HARBOR FREMADRETTEDE UDSAGN
Emner behandlet i denne meddelelse kan indeholde fremadrettede udsagn.
Fremadrettede udsagn i denne pressemeddelelse afspejler vores nuværende syn
på fremtidige begivenheder og finansiel præstationsevne og kan omfatte
udtalelser vedrørende planer, mål, strategier, fremtidige begivenheder
eller præstationsevne og underliggende forudsætninger og andre udsagn end
udsagn om historiske fakta. Ord og vendinger som "mener", "forventer", "har
til hensigt", "skønner", "forudser", "planlægger", "mulig", "kan", "kunne",
"afventer" og lignende angiver generelt, at der er tale om fremadrettede
udsagn.

De fremadrettede udsagn i denne meddelelse er baseret på en række
forudsætninger, hvoraf mange igen er baseret på yderligere forudsætninger,
herunder, men ikke begrænset til, ledelsens behandling af historiske
driftsdata, data indeholdt i vores databaser, samt data fra tredjeparter.
Selv om Selskabet mener, at disse forudsætninger var rimelige, da de blev
udformet, kan Selskabet ikke garantere, at det vil opnå disse
forventninger, idet forudsætningerne er genstand for væsentlige
usikkerhedsmomenter, der er umulige at forudsige og er uden for vores
kontrol.

Vigtige faktorer, der efter vores mening kan medføre, at resultaterne
afviger væsentligt fra dem, der er omtalt i de fremadrettede udsagn,
omfatter verdensøkonomiens og enkeltvalutaers styrke, udsving i
charterrater og skibsværdier, ændringer i efterspørgslen efter ?ton-mil? på
olie fragtet med olietankere, effekten af ændringer i OPECs
produktionsniveau og det globale forbrug og oplagring af olie, ændringer i
efterspørgslen, der kan påvirke timecharterers holdning til planlagt og
ikke-planlagt dokning, ændringer i TORMs driftsomkostninger, herunder
bunkerpriser, doknings- og forsikringsomkostninger, ændringer i
reguleringen af skibsdriften, herunder krav om dobbeltskrogede tankskibe
eller handlinger foretaget af regulerende myndigheder, muligt ansvar fra
verserende eller fremtidige søgsmål, generelle politiske forhold, såvel
nationalt som internationalt, potentielle trafik- og driftsforstyrrelser i
shippingruter grundet ulykker, politiske begivenheder eller
terrorhandlinger.

I lyset af disse risici og usikkerheder, bør man ikke lægge for stor vægt
på de fremadrettede udsagn i denne meddelelse, fordi de er udsagn om
begivenheder, som ikke med sikkerhed vides at forekomme, som beskrevet
eller overhovedet. Disse fremadrettede udsagn er ikke garantier for vores
fremtidige indtjening, og vores resultater og fremtidige udvikling kan
variere væsentligt fra forventningerne i de fremadrettede udsagn.

Selskabet påtager sig ingen forpligtelse til at offentliggøre eventuelle
ændringer til disse fremadrettede udsagn, som afspejler begivenheder eller
omstændigheder efter datoen for offentliggørelsen, eller at afspejle
forekomsten af uventede begivenheder, undtaget i det omfang det kræves af
gældende lov eller bestemmelse.

Vedhæftet fil

* 10-2020 - TORM plc - Resultat af ordinær generalforsamling - DK

Författare Hugin Nyheter

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.