Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-04-15

TORM plc: Storaktionærmeddelelse i henhold til værdipapirhandelslovens § 29

Denne meddelelse udgør ikke et tilbudsdokument eller et prospekt i forbindelse
med et udbud af værdipapirer i TORM plc. Investorer skal hverken acceptere et
tilbud vedrørende, erhverve eller tegne værdipapirer som henvist til i dette
dokument uden at gøre det på baggrund af den information indeholdt i det
prospekt, der er blevet gjort tilgængeligt af TORM plc i jurisdiktioner, hvor
aktierne kan udbydes (hvis aktierne bliver udbudt). Denne meddelelse udgør
ikke et tilbud om at sælge eller en opfordring til et tilbud om at købe eller
tegne værdipapirer og kan ikke danne baggrund for nogen investeringskontrakt
eller -beslutning.

Meddelelse til amerikanske aktionærer
: Udbuddet beskrevet i denne meddelelse angår værdipapirer i et
ikke-amerikansk selskab. Udbuddet er underlagt et lands
oplysningsforpligtelser, som er anderledes end oplysningsforpligtelserne i
USA. Det kan være vanskeligt for dig at håndhæve dine rettigheder og ethvert
krav, du måtte have som følge af amerikansk føderal
værdipapirhandelslovgivning, idet udstederen er beliggende uden for USA og
visse eller alle dets direktører og bestyrelsesmedlemmer er bosiddende uden
for USA. Du kan muligvis ikke sagsøge et selskab beliggende uden for USA
eller dets direktører eller bestyrelsesmedlemmer ved en domstol uden for USA
for overtrædelser af amerikansk værdipapirhandelslovgivning. Det kan være
vanskeligt at overbevise et selskab beliggende uden for USA og dets
associerede virksomheder om at underlægge sig en afgørelse fra en amerikansk
domstol. Du skal være opmærksom på, at tilbudsgiver kan købe værdipapirer
uden om udbuddet, eksempelvis i det åbne marked eller i private
transaktioner.

Med henvisning til selskabsmeddelelse nr. 3 af 15. april 2016 om
gennemførelsen af ombytningstilbuddet afgivet af TORM plc den 21. marts 2016
meddeler TORM plc hermed, at følgende meddelelser er modtaget i henhold til
værdipapirhandelslovens § 29:

Den 15. april 2016 har OCM Njord Holdings S.à r.l. meddelt TORM plc, at OCM
Njord Holdings S.à r.l., som følge af accept af ombytningstilbuddet afgivet
af TORM plc den 21. marts 2016, ejer 39.385.625 A-aktier i TORM plc à
nominelt USD 0,01, svarende til 64,4% af den samlede udstedte aktiekapital
(eksklusive de indløselige aktier i TORM plc) og 64,4% af stemmerettighederne
i TORM plc (eksklusive stemmerettighederne tilknyttet C-aktien, som anført i
TORM plc's vedtægter). Ud over A-aktierne ejer OCM Njord Holdings S.à r.l.
den eneste C-aktie à nominelt USD 0,01, som giver 350.000.000 stemmer for så
vidt angår visse specifikke anliggender, som anført i TORM plc's vedtægter.
OCM Njord Holdings S.à r.l. ejer 100% af C-aktiekapitalen og 100% af de til
C-aktien knyttede stemmerettigheder. Derudover ejer OCM Njord Holdings S.à
r.l. 50.000 indløselige aktier à nominelt GBP 1. OCM Njord Holdings S.à r.l.
er et helejet datterselskab af følgende enheder, der ejes af fonde forvaltet
af Oaktree Capital Management L.P., OCM Luxembourg OPPS VIIIB S.à r.l., OCM
Luxembourg OPPS XI S.à r.l. og OCM Luxembourg OPPS IX (Parallel 2) S.à r.l.

Den 15. april 2016 har DW Partners, LP meddelt TORM plc, at DW Catalyst Master
Fund, Ltd. som følge af accept af ombytningstilbuddet afgivet af TORM plc den
21. marts 2016, ejer 3.334.873 stk. A-aktier i TORM plc à nominelt USD 0,01
og DW Value Master Fund, Ltd. ejer 1.561.417 stk. A-aktier i TORM plc à nom.
USD 0,01, tilsammen svarende til 8.0% af den samlede udstedte aktiekapital og
8.0% af stemmerettighederne i TORM plc (eksklusive stemmerettighederne
tilknyttet C-aktien, som anført i TORM plc's vedtægter). Disse
stemmerettigheder udøves af DW Partners, LP som investment manager.

--------------------------------------------------------------------------------------------------
| KONTAKT TORM plc |
| |
|Christian Søgaard-Christensen, IR, tlf.: +45 3076 1288 27 Old Gloucester Street |
| London WC1N 3AX, United Kingdom |
| Tlf.: +45 3917 9200 / Fax: +45 3917 9393 |
| www.torm-plc.com |
--------------------------------------------------------------------------------------------------

OM TORM plc

TORM er en af verdens førende transportører af raffinerede olieprodukter.
Rederiet driver en samlet flåde på ca. 80 moderne skibe med høje krav til
sikkerhed, miljøansvar og kundeservice. TORM blev grundlagt i 1889. Selskabet
har aktiviteter i hele verden. For yderligere oplysninger, se
venligstwww.torm.com.

SAFE HARBOR FREMADRETTEDE UDSAGN

Emner behandlet i denne selskabsmeddelelse kan indeholde fremadrettede udsagn.
Fremadrettede udsagn i denne selskabsmeddelelse afspejler vores nuværende syn
på fremtidige begivenheder og finansiel præstationsevne og kan omfatte
udtalelser vedrørende planer, mål, strategier, fremtidige begivenheder eller
præstationsevne og underliggende forudsætninger og andre udsagn end udsagn om
historiske fakta. Ord og vendinger som "mener", "forventer", "har til
hensigt", "skønner", "forudser", "planlægger", "mulig", "kan", "kunne",
"afventer" og lignende angiver generelt, at der er tale om fremadrettede
udsagn.

De fremadrettede udsagn i denne meddelelse er baseret på en række
forudsætninger, hvoraf mange igen er baseret på yderligere forudsætninger,
herunder, men ikke begrænset til, ledelsens behandling af historiske
driftsdata, data indeholdt i vores databaser, samt data fra tredjeparter.
Selv om Selskabet mener, at disse forudsætninger var rimelige, da de blev
udformet, kan Selskabet ikke garantere, at det vil opnå disse forventninger,
idet forudsætningerne er genstand for væsentlige usikkerhedsmomenter, der er
umulige at forudsige og er uden for vores kontrol.

Vigtige faktorer, der efter vores mening kan medføre, at resultaterne afviger
væsentligt fra dem, der er omtalt i de fremadrettede udsagn, omfatter
verdensøkonomiens og enkeltvalutaers styrke, udsving i charterrater og
skibsværdier, ændringer i efterspørgslen efter "ton-mil" på olie fragtet med
olietankere, effekten af ændringer i OPECs produktionsniveau og det globale
forbrug og oplagring af olie, ændringer i efterspørgslen, der kan påvirke
timecharterers holdning til planlagt og ikke-planlagt dokning, ændringer i
TORMs driftsomkostninger, herunder bunkerpriser, doknings- og
forsikringsomkostninger, ændringer i reguleringen af skibsdriften, herunder
krav om dobbeltskrogede tankskibe eller handlinger foretaget af regulerende
myndigheder, muligt ansvar fra verserende eller fremtidige søgsmål, generelle
politiske forhold, såvel nationalt som internationalt, potentielle trafik- og
driftsforstyrrelser i shippingruter grundet ulykker, politiske begivenheder
eller terrorhandlinger.

I lyset af disse risici og usikkerheder, bør man ikke lægge for stor vægt på
de fremadrettede udsagn i denne meddelelse, fordi de er udsagn om
begivenheder, som ikke med sikkerhed vides at forekomme, som beskrevet eller
overhovedet. Disse fremadrettede udsagn er ikke garantier for vores
fremtidige indtjening, og vores resultater og fremtidige udvikling kan
variere væsentligt fra forventningerne i de fremadrettede udsagn.

Selskabet påtager sig ingen forpligtelse til at offentliggøre eventuelle
ændringer til disse fremadrettede udsagn, som afspejler begivenheder eller
omstændigheder efter datoen for offentliggørelsen, eller at afspejle
forekomsten af uventede begivenheder, undtaget i det omfang det kræves af
gældende lov eller bestemmelse.

Ombytningstilbuddet fremsættes i USA under og i overensstemmelse med Rule
14d-1(c) i U.S. Securities Exchange Act of 1934, som ændret ("Exchange Act").
TORM plc værdipapirerne vil blive udstedt i henhold til en undtagelse fra
registreringspligten i henhold til Rule 802 i U.S. Securities Act of 1933
("U.S. Securities Act"), som indeholder en undtagelse for udbud i forbindelse
med ombytningstilbud vedrørende værdipapirer i ikke-amerikanske private
udstedere som TORM plc. TORM plc har forsynet United States Securities and
Exchange Commission ("SEC") med en Form CB i relation til
Ombytningstilbuddet, som kan blive ændret og forsynet med tilføjelser som
relevant. TORM plc er ikke forpligtet til og planlægger ikke at udarbejde og
indsende en registration statement til SEC i relation til
Ombytningstilbuddet. TORM plc værdipapirerne er ikke og vil ikke blive
registreret under U.S. Securities Act i forbindelse med Ombytningstilbuddet
eller i henhold til værdipapirhandelslovgivningen i nogen amerikansk
jurisdiktion. TORM plc værdipapirerne må ikke tilbydes, pantsættes, sælges,
videresælges, tildeles, leveres, uddeles eller på anden måde overføres, som
relevant, i USA undtagen i transaktioner, som er undtaget fra eller ikke
underlagt kravene om registrering i U.S. Securities Act og i overensstemmelse
med enhver værdipapirhandelslovgivning gældende i hver enkelt stat.
Ombytningstilbuddet omfatter ikke et udbud eller placering af TORM plc
værdipapirer i USA. Hverken SEC eller nogen anden amerikansk statslig
værdipapirkommission har godkendt eller afslået TORM plc værdipapirerne
udbudt i forbindelse med Ombytningstilbuddet eller bestemt, at denne
meddelelse, Prospektet eller Ombytningstilbudsdokumentet er præcist eller
fuldstændigt. Enhver udtalelse om det modsatte udgør en strafferetlig
overtrædelse.

04-2016 - TORM plc Storaktionærmeddelelse
http://hugin.info/172019/R/2004037/739849.pdf

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: TORM plc via Globenewswire

HUG#2004037

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.