Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-12

TORM plc: TORM indfører ny udlodningspolitik

Restruktureringen i 2015 og de aktuelt stærke produkttankmarkeder har samlet
givet TORM plc ("TORM") væsentlig strategisk og finansiel fleksibilitet. I
den forbindelse har TORMs bestyrelse i dag godkendt en ny udlodningspolitik,
som betyder, at investorerne kan få andel i Selskabets indtjening, mens TORM
samtidig er i stand til at foretage udvalgte investeringer i flåden.
Udlodningspolitikken giver mulighed for udbytte og aktietilbagekøb.

TORM forventer indledningsvist at foretage en fast udlodning i september 2016
på USD 25,0 mio. Med halvårlige udlodninger vil dette svare til et årligt
udbytte på USD 0,783 pr. aktie (svarende til ca. DKK 5,10 pr. aktie ved den
aktuelle USD/DKK-kurs og baseret på 63,8 mio. aktier) samt et årligt
dividendeafkast (yield) på 6,0% baseret på gårsdagens aktiekurs (11. maj
2016).

Efterfølgende har TORM til hensigt hvert halve år at udlodde 25 til 50% af
resultatet efter skat. Udlodningspolitikken vil løbende blive vurderet i
forhold til TORMs kapitalstruktur, den strategiske udvikling, fremtidige
forpligtelser, markedsudviklingen og aktionærinteresser.

Foruden udbytte vil TORM også overveje aktietilbagekøb. TORM er i dag
bemyndiget til at erhverve A-aktier svarende til i alt 10% af Selskabets
aktiekapital.

I løbet af maj 2016 vil TORM erhverve op til 4,1% A-aktier i TORM A/S som led
i den indledte tvangsindløsning (jf. selskabsmeddelelse nr. 7 af 26. april
2016). Vederlaget for aktiekøbet kan udgøre op til ca. USD 35 mio. og vil
være værdiskabende for aktionærerne i TORM.

"TORM søger at skabe et samlet afkast for aktionærerne, der ligger over
gennemsnittet blandt konkurrenterne i produkttankmarkedet. Med udgangspunkt i
vores stærke operationelle platform og koncernomstruktureringen i TORM, er vi
glade for at kunne præsentere en ny udlodningspolitik i dag. Bestyrelsen
forventer, at denne politik sikrer en balance mellem at bevare TORMs
finansielle og strategiske fleksibilitet, samtidig med at den giver vores
aktionærer mulighed for at få direkte andel i TORMs positive resultater
," udtaler bestyrelsesformand Christopher Boehringer.

KONTAKT
TORM

Jacob Meldgaard, Executive Director, tlf.: +45 3917 9200 27 Old
Gloucester Street
Mads Peter Zacho, CFO, TORM A/S, tlf.: +45 3917 9200 London WC1N 3AX,
Storbritannien
Christian Søgaard-Christensen, IR, tlf.: +45 3076 1288 Tlf.: +45 3917
9200 / Fax: +45 3917 9393

www.torm.com

OM TORM

TORM er en af verdens førende transportører af raffinerede olieprodukter.
Rederiet driver en samlet flåde på ca. 80 moderne skibe med høje krav til
sikkerhed, miljøansvar og kundeservice. TORM blev grundlagt i 1889. Selskabet
har aktiviteter i hele verden. TORM er børsnoteret på NASDAQ Copenhagen
(symbol: TRMD A). For yderligere oplysninger, se venligst www.torm.com.

SAFE HARBOR FREMADRETTEDE UDSAGN

Emner behandlet i denne selskabsmeddelelse kan indeholde fremadrettede udsagn.
Fremadrettede udsagn i denne selskabsmeddelelse afspejler vores nuværende syn
på fremtidige begivenheder og finansiel præstationsevne og kan omfatte
udtalelser vedrørende planer, mål, strategier, fremtidige begivenheder eller
præstationsevne og underliggende forudsætninger og andre udsagn end udsagn om
historiske fakta. Ord og vendinger som "mener", "forventer", "har til
hensigt", "skønner", "forudser", "planlægger", "mulig", "kan", "kunne",
"afventer" og lignende angiver generelt, at der er tale om fremadrettede
udsagn.

De fremadrettede udsagn i denne meddelelse er baseret på en række
forudsætninger, hvoraf mange igen er baseret på yderligere forudsætninger,
herunder, men ikke begrænset til, ledelsens behandling af historiske
driftsdata, data indeholdt i vores databaser, samt data fra tredjeparter.
Selv om Selskabet mener, at disse forudsætninger var rimelige, da de blev
udformet, kan Selskabet ikke garantere, at det vil opnå disse forventninger,
idet forudsætningerne er genstand for væsentlige usikkerhedsmomenter, der er
umulige at forudsige og er uden for vores kontrol.

Vigtige faktorer, der efter vores mening kan medføre, at resultaterne afviger
væsentligt fra dem, der er omtalt i de fremadrettede udsagn, omfatter
verdensøkonomiens og enkeltvalutaers styrke, udsving i charterrater og
skibsværdier, ændringer i efterspørgslen efter "ton-mil" på olie fragtet med
olietankere, effekten af ændringer i OPECs produktionsniveau og det globale
forbrug og oplagring af olie, ændringer i efterspørgslen, der kan påvirke
timecharterers holdning til planlagt og ikke-planlagt dokning, ændringer i
TORMs driftsomkostninger, herunder bunkerpriser, doknings- og
forsikringsomkostninger, ændringer i reguleringen af skibsdriften, herunder
krav om dobbeltskrogede tankskibe eller handlinger foretaget af regulerende
myndigheder, muligt ansvar fra verserende eller fremtidige søgsmål, generelle
politiske forhold, såvel nationalt som internationalt, potentielle trafik- og
driftsforstyrrelser i shippingruter grundet ulykker, politiske begivenheder
eller terrorhandlinger.

I lyset af disse risici og usikkerheder, bør man ikke lægge for stor vægt på
de fremadrettede udsagn i denne meddelelse, fordi de er udsagn om
begivenheder, som ikke med sikkerhed vides at forekomme, som beskrevet eller
overhovedet. Disse fremadrettede udsagn er ikke garantier for vores
fremtidige indtjening, og vores resultater og fremtidige udvikling kan
variere væsentligt fra forventningerne i de fremadrettede udsagn.

Selskabet påtager sig ingen forpligtelse til at offentliggøre eventuelle
ændringer til disse fremadrettede udsagn, som afspejler begivenheder eller
omstændigheder efter datoen for offentliggørelsen, eller at afspejle
forekomsten af uventede begivenheder, undtaget i det omfang det kræves af
gældende lov eller bestemmelse.

10-2016 - TORM indfører ny udlodningspolitik - DK
http://hugin.info/172019/R/2012091/745194.pdf

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: TORM plc via Globenewswire

HUG#2012091

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.