Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-12

TORM plc: TORM A/S offentliggør delårsrapport for 1. kvartal 2016

"Fragtraterne for produkttankmarkedet opretholdte de rentable niveauer i
første kvartal 2016. TORMs operationelle platform viste igen sin styrke med
gennemsnitlige fragtrater på knap 20.000 USD/dag, hvilket er på niveau med
det foregående kvartal på trods af et generelt svagere marked, " udtaler
Executive Director Jacob Meldgaard, og han tilføjer,"de stærke pengestrømme
fra driften har yderligere styrket vores finansielle
stilling og strategiske fleksibilitet samt muliggjort en ny
udlodningspolitik."
TORM opnåede i første kvartal 2016 et EBITDA på USD 70 mio. og et resultat før
skat på USD 31 mio.

***

Den 15. april 2016 indførte TORM en ny koncernstruktur for TORM-koncernen,
blandt andet med et britisk moderselskab, TORM plc,
("Koncernomstruktureringen").

TORM plc blev noteret på Nasdaq Copenhagen den 19. april 2016, og TORM A/S
blev afnoteret fra Nasdaq Copenhagen den 26. april 2016. I alt 95,9% af
aktionærerne i TORM A/S bakkede op om Koncernomstruktureringen, og Torm plc
har indledt en tvangsindløsning af de tilbageværende minoritetsaktionærer i
TORM A/S med henblik på at opnå en 100% ejerandel i TORM A/S.

Koncernomstruktureringen blev gennemført efter afslutningen af første kvartal
2016 og vil regnskabsmæssigt blive behandlet som en intern omstrukturering af
enheder under fælles kontrol. Derfor behandles aktiver og passiver i TORM A/S
og dets datterselskaber regnskabsmæssigt efter det historiske kostprisprincip
og vil ikke blive omvurderet. Således har TORM besluttet af offentliggøre
TORM A/S resultat for første kvartal, da der i TORM A/S' historiske
resultater også indgår koncernregnskabsoplysninger for TORM plc i en eventuel
fremtidig rapportering fra TORM plc.

Hovedbudskaber og nøgletal fra TORM A/S' delårsrapport for første kvartal af
2016 er vedhæftet sammen med den fulde rapport på engelsk.

Resultatforventninger

For regnskabsåret 2016 forventer TORM plc et EBITDA i intervallet USD 250-330
mio. og et resultat før skat i intervallet USD 100-180 mio. Forventningerne
er uændret i forhold til TORM A/S' tidligere udmeldte forventninger. Da
19.102 af indtjeningsdagene i 2016 ikke er afdækket pr. 31. marts 2016, vil
en ændring i fragtraterne på USD/dag 1.000 påvirke resultatet før skat med
USD 19 mio.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| TELEFONKONFERENCE KONTAKT TORM plc |
| TORM afholder en telekonference for finansanalytikere og investorer i dag kl. 27 Old Gloucester Street , London WC1N 3AX, Storbritannien |
|15.00 dansk tid. Ring venligst 10 minutter før konferencen begynder på tlf. |
|+45 3271 4611 (fra Europa) eller +1 888 222 0364 (fra USA). Præsentationen Tlf.: +45 3917 9200 / Fax: +45 3917 9393, www.torm.com |
|kan downloades fra www.torm.com. Jacob Meldgaard, Executive Director, tlf.: +45 3917 9200 |
| Mads Peter Zacho, CFO, TORM A/S, tlf.: +45 3917 9200 |
| Christian Søgaard-Christensen, IR, tlf.: +45 3076 1288 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OM TORM

TORM er en af verdens førende transportører af raffinerede olieprodukter.
Rederiet driver en samlet flåde på ca. 80 moderne skibe med høje krav til
sikkerhed, miljøansvar og kundeservice. TORM blev grundlagt i 1889. Selskabet
har aktiviteter i hele verden. TORM er børsnoteret på NASDAQ Copenhagen
(symbol: TRMD A). For yderligere oplysninger, se venligst www.torm.com.

SAFE HARBOR FREMADRETTEDE UDSAGN

Emner behandlet i denne selskabsmeddelelse kan indeholde fremadrettede udsagn.
Fremadrettede udsagn i denne selskabsmeddelelse afspejler vores nuværende syn
på fremtidige begivenheder og finansiel præstationsevne og kan omfatte
udtalelser vedrørende planer, mål, strategier, fremtidige begivenheder eller
præstationsevne og underliggende forudsætninger og andre udsagn end udsagn om
historiske fakta. Ord og vendinger som "mener", "forventer", "har til
hensigt", "skønner", "forudser", "planlægger", "mulig", "kan", "kunne",
"afventer" og lignende angiver generelt, at der er tale om fremadrettede
udsagn.

De fremadrettede udsagn i denne meddelelse er baseret på en række
forudsætninger, hvoraf mange igen er baseret på yderligere forudsætninger,
herunder, men ikke begrænset til, ledelsens behandling af historiske
driftsdata, data indeholdt i vores databaser, samt data fra tredjeparter.
Selv om Selskabet mener, at disse forudsætninger var rimelige, da de blev
udformet, kan Selskabet ikke garantere, at det vil opnå disse forventninger,
idet forudsætningerne er genstand for væsentlige usikkerhedsmomenter, der er
umulige at forudsige og er uden for vores kontrol.

Vigtige faktorer, der efter vores mening kan medføre, at resultaterne afviger
væsentligt fra dem, der er omtalt i de fremadrettede udsagn, omfatter
verdensøkonomiens og enkeltvalutaers styrke, udsving i charterrater og
skibsværdier, ændringer i efterspørgslen efter "ton-mil" på olie fragtet med
olietankere, effekten af ændringer i OPECs produktionsniveau og det globale
forbrug og oplagring af olie, ændringer i efterspørgslen, der kan påvirke
timecharterers holdning til planlagt og ikke-planlagt dokning, ændringer i
TORMs driftsomkostninger, herunder bunkerpriser, doknings- og
forsikringsomkostninger, ændringer i reguleringen af skibsdriften, herunder
krav om dobbeltskrogede tankskibe eller handlinger foretaget af regulerende
myndigheder, muligt ansvar fra verserende eller fremtidige søgsmål, generelle
politiske forhold, såvel nationalt som internationalt, potentielle trafik- og
driftsforstyrrelser i shippingruter grundet ulykker, politiske begivenheder
eller terrorhandlinger.

I lyset af disse risici og usikkerheder, bør man ikke lægge for stor vægt på
de fremadrettede udsagn i denne meddelelse, fordi de er udsagn om
begivenheder, som ikke med sikkerhed vides at forekomme, som beskrevet eller
overhovedet. Disse fremadrettede udsagn er ikke garantier for vores
fremtidige indtjening, og vores resultater og fremtidige udvikling kan
variere væsentligt fra forventningerne i de fremadrettede udsagn.

Selskabet påtager sig ingen forpligtelse til at offentliggøre eventuelle
ændringer til disse fremadrettede udsagn, som afspejler begivenheder eller
omstændigheder efter datoen for offentliggørelsen, eller at afspejle
forekomsten af uventede begivenheder, undtaget i det omfang det kræves af
gældende lov eller bestemmelse.

09-2016- TORM A_S offentliggør delårsrapport for 1. kvartal 2016 - DK
http://hugin.info/172019/R/2012078/745182.pdf
Bilag 1 til 09-2016 - Q1 2016 - DK
http://hugin.info/172019/R/2012078/745183.pdf
Bilag 2 til 09-2016 - Q1 2016 - DK
http://hugin.info/172019/R/2012078/745184.pdf

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: TORM plc via Globenewswire

HUG#2012078

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.