Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-15

TORM Plc: TORM plc andet kvartal og halvårsregnskab 2019

?TORMs resultat for første halvår 2019 afspejler Selskabets stærke
driftsresultater sammenlignet med vores konkurrenter og fokus på at
opretholde en effektiv drift med en lav omkostningsbase. Vores resultat før
skat på USD 28,7 mio. i første halvår 2019 er det bedste halvårsresultat i
tre år, og det glæder os, at vi også kan generere et overskud i et andet
kvartal, som har været negativt påvirket af en unormalt høj og forlænget
raffinaderivedligeholdelses-periode,? udtaler Executive Director Jacob
Meldgaard og tilføjer: ?Vi vurderer, at IMO 2020-reglerne vil skabe øget
efterspørgsel efter produkttankskibe, og at TORM er godt positioneret til
at drage fordel af denne nye markedsdynamik.?

* EBITDA for andet kvartal 2019 udgjorde USD 40,6 mio. (samme periode
2018: USD 29,4 mio.). Resultat før skat udgjorde USD 5,2 mio. (samme
periode 2018: underskud på USD 8,6 mio.). Pengestrømme fra
driftsaktiviteter udgjorde USD 37,6 mio. i andet kvartal 2019 (samme
periode 2018: USD 25,1 mio.), og indtjening pr. aktie (EPS) udgjorde
7 US cent (samme periode 2018: -12 US cent). Afkast af investeret
kapital (RoIC) var 3,9% (samme periode 2018: 0,1%).

EBITDA for første halvår 2019 udgjorde USD 102,1 mio. (samme periode
2018: USD 66,7 mio.). Resultat før skat for første halvår 2019 blev
et overskud på USD 28,7 mio. (samme periode 2018: underskud på USD
7,5 mio.). Pengestrømme fra driftsaktiviteter udgjorde i første
halvår 2019 USD 93,0 mio. (samme periode 2018: USD 43,0 mio.), og
indtjening pr. aktie (EPS) udgjorde 38 US cent (samme periode 2018:
-12 US cent). Afkast af investeret kapital (RoIC) var 6,2% (samme
periode 2018: 1,2%).

TORMs bestyrelse har overvejet Selskabets muligheder og mener på
nuværende tidspunkt, at den fortsatte modernisering af flåden gennem
nybygninger, køb af moderne skibe allerede i drift og
scrubberinstallationer er den optimale allokering af kapitalen.

* I andet kvartal 2019 opnåede TORM TCE-rater på USD/dag 15.405 (samme
periode 2018: USD/dag 12.944). Fragtraterne på produkttankmarkedet lå
i starten af første kvartal 2019 på et højt niveau, som ikke er set
siden 2016, men faldt en smule i løbet af kvartalet, efterhånden som
raffinaderiernes forårsvedligeholdelse tog fart. Vedligeholdelse af
raffinaderierne var særligt omfattende i andet kvartal, og kombineret
med en række ikke-planlagte afbrydelser medførte dette, at 23% mere
af den globale raffinaderikapacitet var ude af drift end i samme
periode sidste år.

* I løbet af andet kvartal af 2019 har TORM købt fire moderne
2011-byggede MR-skibe til en samlet pris på USD 83 mio. og med
forventet levering i august 2019. For at finansiere købet og
supportere TORMs solide kapitalstruktur har TORM indgået seks
sale-and-leasebackaftaler, som alle forventes eksekveret i løbet af
tredje kvartal 2019. Sale-and-leasebackaftalerne dækker over:
o De fire nyindkøbte 2011-byggede MR-skibe, som giver et provenu
på USD 66 mio. Aftalen er indgået med en kinesisk modpart og
inkluderer en købsforpligtelse i 2025
o MR-skibene TORM Torino og TORM Titan (begge bygget i 2016), som
giver et samlet provenu på USD 52 mio., og hvor USD 18 mio. af
den eksisterende bankgæld vil blive tilbagebetalt i forbindelse
med transaktionerne. Leasingkontrakterne er indgået med to
separate japanske modparter og omfatter en købsforpligtelse i
2024 for TORM Torino og i 2026 for TORM Titan

I andet kvartal 2019 fik TORM leveret to MR-nybygninger, solgte
MR-skibet TORM Gunhild (bygget i 1999) for et beløb på USD 6
mio. og tilbagebetalte gæld på USD 4 mio. i forbindelse med
salget af skibet. Skibet er blevet overdraget til de nye ejere.
Efter kvartalets afslutning den 30. juni 2019 har TORM fået
leveret yderligere en MR-nybygning, solgt yderligere to skibe,
MR-skibet TORM San Jacinto (bygget i 2002) og Handysize-skibet
TORM Saone (bygget i 2004), for et samlet beløb på USD 16 mio.
TORM vil indfri gæld på USD 9 mio. i forbindelse med salget af
skibene og forventer at levere skibene til de nye ejere i løbet
af tredje kvartal 2019.

* Pr. 30. juni 2019 var 11% af de udestående indtjeningsdage i 2019
afdækket til gennemsnitligt USD/dag 15.197. Pr. 12. august 2019 var
60% af de samlede indtjeningsdage i tredje kvartal 2019 afdækket til
USD/dag 13.636. 31% af de samlede indtjeningsdage i andet halvår 2019
var afdækket til USD/dag 13.738.
* Implementeringsfristen for IMO 2020-svovlreguleringen nærmer sig, og
shippingbranchen skal overholde de nye regler enten ved at reducere
svovludledningen med scrubbere eller ved at anvende IMO
2020-godkendte brændstoffer. TORMs joint venture ME Production China,
som er et joint venture med ME Production, en førende producent af
scrubbere, og Guangzhou Shipyard International (GSI), som indgår i
China State Shipbuilding Corporation-koncernen, har sikret os den
fornødne fleksibilitet til at træffe rettidige beslutninger om
installering af scrubbere, efterhånden som vi udviklede vores
compliancestrategi. Tæt på halvdelen af flåden er ved at få
installeret scrubbere, og den anden halvdel anvender IMO
2020-godkendte brændstoffer, så TORM har med andre ord en
afbalanceret tilgang til de nye regler. Vi har udarbejdet
skræddersyede planer for de skibe, der vil anvende godkendte
brændstoffer fra 1. januar 2020. Pr. 15. august 2019 har TORM
gennemført seks scrubberinstallationer, og pr. 1. januar 2020
forventes 28 ud af 34 planlagte installationer at være afsluttet. De
sidste seks består af tre leveringer af nybygninger og tre
efterinstallationer.

* Hr. Kim Balle er blevet udnævnt til Chief Financial Officer (CFO) i
TORM A/S. Hr. Balle har en baggrund fra den finansielle sektor, hvor
han var direktør for Corporate Banking i Danske Bank. Ydermere har
hr. Balle været CFO i DLG, og i dag er han CFO i det private ejede
CASA A/S. Hr. Balle tiltræder stillingen som CFO i TORM den 1.
december 2019. Herudover har TORM udnævnt fru Annette Malm Justad som
bestyrelsesobservatør. Fru Justad har betydelig ledelseserfaring og
har tidligere været administrerende direktør for Eitzen Maritime
Services. Fru Justad varetager på nuværende tidspunkt flere
ledelseshverv, herunder som formand for bestyrelsen hos American
Shipping Company ASA og bestyrelsesmedlem hos Awilco LNG. Som
bestyrelsesobservatør vil fru Justad deltage i de kommende
bestyrelsesmøder fra og med august 2019.

* Pr. 30. juni 2019 udgjorde TORMs tilgængelige likviditet USD 366,9
mio., bestående af USD 106,4 mio. i likvide beholdninger, USD 214,6
mio. i uudnyttede kreditfaciliteter og USD 45,9 mio. i uudnyttede
kreditfaciliteter med forbehold for dokumentation. Beløbene tager
ikke højde for den forventede indvirkning på USD 99,0 mio. fra de
seks sale-and-leasebacktransaktioner, der vil blive gennemført i
tredje kvartal 2019. Pr. 30. juni 2019 udgjorde den nettorentebærende
gæld USD 622,7 mio., og TORMs nettobelåningsgrad var 51%.

* Baseret på mæglervurderinger pr. 30. juni 2019 var TORMs skønnede
indre værdi eksklusive charterforpligtelser USD 897 mio. svarende til
en indre værdi pr. aktie på USD 12.1 eller DKK 79,8. TORMs
egenkapital udgjorde pr. 30. juni 2019 USD 864 mio. svarende til en
indre værdi pr. aktie på USD 11,7 eller DKK 76,9. TORM har på visse
warrantejeres anmodning annulleret 10.089 warrants i andet kvartal
2019. Herefter har TORM 4.701.864 udestående warrants.

* Baseret på mæglervurderinger havde TORMs flåde inklusive nybygninger
og nyligt erhvervede brugte skibe en markedsværdi på USD 1.735,6 mio.
pr. 30. juni 2019. Sammenlignet med mæglervurderingerne pr. 31. marts
2019 var markedsværdien steget med USD 75 mio. (ca. 5%), justeret for
solgte og købte skibe. Den bogførte værdi af TORMs flåde var USD
1.471,6 mio. pr. 30. juni 2019, eksklusive udestående afdrag på
nybygninger på USD 271,4 mio. De udestående afdrag inkluderer
betaling for scrubbere vedrørende disse skibe. TORM har også
udestående investeringer på i alt USD 32,5 mio. vedrørende
installering af scrubbere. TORMs ordrebog omfattede 11 skibe pr. 30.
juni 2019: syv nybygninger ? to LR1-skibe og fem MR-skibe ? samt fire
brugte MR-skibe. Nybygningerne forventes at blive leveret i 2019 og
første kvartal 2020.

TELEFONKONFERENCE
TORM afholder en telekonference for investorer og finansanalytikere i dag
kl. 15.00 dansk tid svarende til kl. 9.00 EST. Interesserede kan lytte med
ved at ringe på tlf. +45 3272 8042 (eller +1 631 510 7495 fra USA) mindst
10 minutter før telefonkonferencens start for at sikre forbindelse og
oplyse følgende kode: 5147297. Præsentationen kan downloades fra
https://investors.torm.com/.

KONTAKT TORM plc
Jacob Meldgaard, Executive Director, tlf.: +45 3917 9200 Birchin Court, 20
Birchin Lane
Morten Agdrup, IR, tlf. +45 3917 9249 London EC3V 9DU, Storbritannien
Tlf.: +44 203 713 4560
www.torm.com

OM TORM
TORM er en af verdens førende transportører af raffinerede olieprodukter.
Rederiet driver en samlet flåde på ca. 80 moderne skibe med høje krav til
sikkerhed, miljøansvar og kundeservice. TORM blev grundlagt i 1889.
Selskabet har aktiviteter i hele verden. TORM er børsnoteret på NASDAQ
Copenhagen og på NASDAQ New York (symbol: TRMD A og TRMD). For yderligere
oplysninger, se venligst www.torm.com.

SAFE HARBOR FREMADRETTEDE UDSAGN
Emner behandlet i denne meddelelse kan indeholde fremadrettede udsagn.
Fremadrettede udsagn i denne pressemeddelelse afspejler vores nuværende syn
på fremtidige begivenheder og finansiel præstationsevne og kan omfatte
udtalelser vedrørende planer, mål, strategier, fremtidige begivenheder
eller præstationsevne og underliggende forudsætninger og andre udsagn end
udsagn om historiske fakta. Ord og vendinger som "mener", "forventer", "har
til hensigt", "skønner", "forudser", "planlægger", "mulig", "kan", "kunne",
"afventer" og lignende angiver generelt, at der er tale om fremadrettede
udsagn.

De fremadrettede udsagn i denne meddelelse er baseret på en ræk...

Författare Hugin Nyheter

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.