Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-11-15

TORM plc: TORM plc - Delårsrapport for tredje kvartal 2016

"TORM opnåede på trods af det svage produkttankmarked et lille overskud for
tredje kvartal. En grundlæggende stor efterspørgsel efter olie var ikke nok
til at understøtte fragtmarkedet, da transportbehovet var begrænset på grund
af det fortsatte træk på olielagrene og lav eksport af nafta til Fjernøsten,"
udtaler Executive Director Jacob Meldgaard.

TORM opnåede i tredje kvartal 2016 et positivt EBITDA på USD 40 mio. og et
overskud før skat på USD 2 mio.

* EBITDA for tredje kvartal 2016 udgjorde USD 40 mio. (proforma for samme
periode af 2015: USD 105 mio.)[1]. Resultatet før skat for tredje kvartal
2016 udgjorde USD 2 mio. (proforma for samme periode af 2015: USD 72 mio.)
Pengestrømme fra driftsaktiviteter i tredje kvartal 2016 udgjorde USD 38
mio., og indtjening pr. aktie (EPS) udgjorde USD 0,0.
* Fragtraterne på produkttankmarkedet var i tredje kvartal 2016 lavere end
det foregående kvartal, og fragtraterne var betydeligt lavere end niveauet
i samme periode af 2015. Generelt kan det aftagende marked forklares med
store globale benzin- og diesellagre og begrænset efterspørgsel efter
transport af nafta fra Atlanten til Fjernøsten. TORMs flåde af
produkttankskibe opnåede i tredje kvartal 2016 en gennemsnitlig
TCE-indtjening på USD/dag 14.391 og realiserede et bruttoresultat på USD 50
mio. (proforma for samme periode af 2015: USD 114 mio.).
* Som offentliggjort i delårsmeddelelsen for 1. halvår den 16. august 2016
udloddede TORM den 15. september 2016 USD 25 mio. i ekstraordinært udbytte,
svarende til USD 0,4 pr. aktie. TORM har endvidere i tredje kvartal
tilbagekøbt egne aktier for et samlet beløb på USD 2,3 mio. TORM vil
muligvis fortsat foretage begrænsede aktietilbagekøb i markedet.
* Den regnskabsmæssige værdi af flåden inklusive forudbetalinger udgjorde pr.
30. september 2016 USD 1.577 mio. eksklusive udestående afdrag på
LR2-nybygningerne på USD 158 mio. Baseret på mæglervurderinger udgjorde
markedsværdien af TORMs flåde inklusive nybygninger USD 1.541 mio. pr. 30.
september 2016. I forhold til mæglervurderingerne pr. 30. juni 2016 er
flådens værdi faldet med USD 73 mio. (~4,5%). TORM beregner hvert kvartal
flådens samlede langsigtede indtjeningspotentiale på grundlag af fremtidige
diskonterede pengestrømme i overensstemmelse med kravene i IFRS. Den
beregnede værdi for flåden pr. 30. september 2016 understøtter den bogførte
værdi.
* Nettorentebærende gæld udgjorde USD 610 mio. pr. 30. september 2016.
* TORM har den 11. november 2016 indgået et aftalegrundlag med Danmarks
Skibskredit (DSF) om ny finansiering på USD 30 mio. med seks års løbetid og
mod sikkerhed i TORM Loke og TORM Troillus. Låneaftalen vil udgøre en ny
tranche af Selskabets eksisterende DSF-lånefaciliteter.
* Bestyrelsen er glade for at kunne meddele, at Senior Vice President
Christian Søgaard-Christensen er blevet udnævnt til Chief Financial Officer
(CFO) og tiltræder stillingen fra dags dato. Christian Søgaard-Christensen
har været ansat i TORM siden 2010. Han er på nuværende tidspunkt
midlertidig CFO&Head of Corporate Support og har været medlem af Senior
Management Team siden 2013.
* TORMs uudnyttede kreditfaciliteter og likvide beholdninger udgjorde ca. USD
267 mio. ved udgangen af tredje kvartal 2016. TORMs ordrebog udgøres af
fire LR2-nybygninger med forventet levering i 2017 og 2018. Udestående
anlægsinvesteringer vedrørende ordrebogen udgjorde USD 158 mio., som er
finansieret.
* Baseret på mæglervurderinger pr. 30. september 2016 er TORMs skønnede indre
værdi eksklusive charterforpligtelser USD 798 mio., svarende til en indre
værdi pr. aktie på USD 12.8 (DKK 85,5).
* Egenkapitalen beløb sig til USD 963 mio. pr. 30. september 2016, hvilket
svarede til en indre værdi pr. aktie på USD 15,5 (DKK 103,1) pr. aktie
eksklusive egne aktier og udestående warrants. Således har TORM en
egenkapitalandel på 55%.

For 2016 forventer TORM et positivt EBITDA i størrelsesordenen USD 185 - 205
mio. (revideret fra USD 210 - 250 mio.) og et resultat før skat i
størrelsesordenen USD 30 - 50 mio. (revideret fra USD 50 - 90m). Da 5.680 af
indtjeningsdagene i 2016 ikke er afdækket pr. 30. september 2016, vil en
ændring i fragtraterne på USD/dag 1.000 påvirke resultatet før skat med USD
5,7 mio.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Telekonference KONTAKT TORM plc |
| TORM afholder en telekonference for finansanalytikere og investorer i dag kl. Birchin Court, 20 Birchin Lane, London EC3V 9DU, Storbritannien |
|15.00 dansk tid. Ring venligst 10 minutter før konferencen begynder på tlf. |
|+45 3271 4607 (fra Europa) eller +1 877 491 0064 (fra USA). Præsentationen Tlf.: +45 3917 9200 / Fax: +45 3917 9393, www.torm.com |
|kan downloades fra www.torm.com. Jacob Meldgaard, Executive Director, tlf.: +45 3917 9200 |
| Christian Søgaard-Christensen, CFO, tlf.: +45 3917 9200 |
| Christian Mens, Investor Relations, tlf.: +45 3917 9231 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OM TORM

TORM er en af verdens førende transportører af raffinerede olieprodukter.
Rederiet driver en samlet flåde på ca. 80 moderne skibe med høje krav til
sikkerhed, miljøansvar og kundeservice. TORM blev grundlagt i 1889. Selskabet
har aktiviteter i hele verden. TORM er børsnoteret på Nasdaq Copenhagen
(symbol: TRMD A). For yderligere oplysninger, se venligst www.torm.com.

SAFE HARBOR FREMADRETTEDE UDSAGN

Emner behandlet i denne selskabsmeddelelse kan indeholde fremadrettede udsagn.
Fremadrettede udsagn i denne selskabsmeddelelse afspejler vores nuværende syn
på fremtidige begivenheder og finansiel præstationsevne og kan omfatte
udtalelser vedrørende planer, mål, strategier, fremtidige begivenheder eller
præstationsevne og underliggende forudsætninger og andre udsagn end udsagn om
historiske fakta. Ord og vendinger som "mener", "forventer", "har til
hensigt", "skønner", "forudser", "planlægger", "mulig", "kan", "kunne",
"afventer" og lignende angiver generelt, at der er tale om fremadrettede
udsagn.

De fremadrettede udsagn i denne meddelelse er baseret på en række
forudsætninger, hvoraf mange igen er baseret på yderligere forudsætninger,
herunder, men ikke begrænset til, ledelsens behandling af historiske
driftsdata, data indeholdt i vores databaser, samt data fra tredjeparter.
Selv om Selskabet mener, at disse forudsætninger var rimelige, da de blev
udformet, kan Selskabet ikke garantere, at det vil opnå disse forventninger,
idet forudsætningerne er genstand for væsentlige usikkerhedsmomenter, der er
umulige at forudsige og er uden for vores kontrol.

Vigtige faktorer, der efter vores mening kan medføre, at resultaterne afviger
væsentligt fra dem, der er omtalt i de fremadrettede udsagn, omfatter
verdensøkonomiens og enkeltvalutaers styrke, udsving i charterrater og
skibsværdier, ændringer i efterspørgslen efter "ton-mil" på olie fragtet med
olietankere, effekten af ændringer i OPECs produktionsniveau og det globale
forbrug og oplagring af olie, ændringer i efterspørgslen, der kan påvirke
timecharterers holdning til planlagt og ikke-planlagt dokning, ændringer i
TORMs driftsomkostninger, herunder bunkerpriser, doknings- og
forsikringsomkostninger, ændringer i reguleringen af skibsdriften, herunder
krav om dobbeltskrogede tankskibe eller handlinger foretaget af regulerende
myndigheder, muligt ansvar fra verserende eller fremtidige søgsmål, generelle
politiske forhold, såvel nationalt som internationalt, potentielle trafik- og
driftsforstyrrelser i shippingruter grundet ulykker, politiske begivenheder
eller terrorhandlinger.

I lyset af disse risici og usikkerheder bør man ikke lægge for stor vægt på de
fremadrettede udsagn i denne meddelelse, fordi de er udsagn om begivenheder,
som ikke med sikkerhed vides at forekomme, som beskrevet eller overhovedet.
Disse fremadrettede udsagn er ikke garantier for vores fremtidige indtjening,
og vores resultater og fremtidige udvikling kan variere væsentligt fra
forventningerne i de fremadrettede udsagn.

Selskabet påtager sig ingen forpligtelse til at offentliggøre eventuelle
ændringer til disse fremadrettede udsagn, som afspejler begivenheder eller
omstændigheder efter datoen for offentliggørelsen, eller at afspejle
forekomsten af uventede begivenheder, undtaget i det omfang det kræves af
gældende lov eller bestemmelse.
---------------------------------------
[1]) Den 13. juli 2015 gennemførte TORM A/S, Selskabets långivere og Oaktree
Capital Management ("Oaktree") en restrukturering. Oaktree opnåede en
kontrollerende aktiepost i TORM A/S til gengæld for et apportindskud af skibe
i form af aktierne i OCM (Gibraltar) Njord Midco Ltd. ("Njord"). Njord anses
regnskabsmæssigt som erhververen af TORM A/S og den fortsættende
regnskabsaflæggende virksomhed. De rapporterede sammenligningstal for de to
første kvartaler af 2015, som præsenteres i koncerndelårsregnskabet,
afspejler kun Njords drift, mens perioden i regnskabsåret 2015 frem til
Restruktureringens gennemførselsdato afspejler TORMs og Njords samlede
aktiviteter under det juridiske moderselskabs navn, TORM A/S.
Proforma-sammenligningstal for 2015 i denne delårsrapport viser TORMs
resultater, som om Restruktureringen havde fundet sted pr. 1. januar 2015.

19-2016 - Q3 2016 Summary - DK
http://hugin.info/172019/R/2056944/770554.pdf
19-2016 - Q3 2016 Report - UK
http://hugin.info/172019/R/2056944/770555.pdf

---------------------------------------
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: TORM plc via Globenewswire

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.