Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-12

TORM Plc: TORM plc delårsrapport for tredje kvartal og de første ni måneder af 2019

?Efter at have oplevet sæsonbetonede lave fragtrater i tredje kvartal 2019,
er produkttankmarkedet styrket betydeligt i begyndelsen af fjerde kvartal.
Mens udbuddet har svært ved at følge med den stigende efterspørgsel forud
for indførelsen af de kommende IMO 2020-regler, har enkeltstående
begivenheder presset produkttankraterne op til niveauer, vi ikke har set
siden 2008,? udtaler Executive Director Jacob Meldgaard og tilføjer: ?I
fjerde kvartal frem til 8. november 2019 var de afgivne ordrer på USD/dag
19.531, hvilket afspejler det stærke marked, som vi p.t. opererer i.?

* EBITDA for tredje kvartal 2019 udgjorde USD 32,0 mio. (samme periode
2018: USD 14,7 mio.). Resultat før skat udgjorde et underskud på USD
8,5 mio. (samme periode 2018: underskud på USD 24,5 mio.), svarende
til et tab pr. aktie (EPS) på 12 US cent (samme periode 2018: tab pr.
aktie på 34 US cent). Pengestrømme fra driftsaktiviteter udgjorde USD
32,9 mio. i tredje kvartal 2019 (samme periode 2018: USD 18,3 mio.)
og afkast af investeret kapital (RoIC) udgjorde 0,4% (samme periode
2018: -4,3%).
 
* I tredje kvartal 2019 opnåede TORM TCE-rater på USD/dag 13.392 (samme
periode 2018: USD/dag 10.598). Efter en svækkelse i tredje kvartal er
produkttankmarkedet kommet stærkt igen i begyndelsen af fjerde
kvartal i kølvandet på markant stigende rater for råolietankskibe som
følge af angrebene på olieanlæg i Saudi-Arabien. Denne stigning
accelererede markant, efter at USA indførte sanktioner mod to af det
kinesiske selskab COSCO Shippings datterselskaber. Generelt har
fragtraterne på produkttankmarkedet været højere på de østlige end på
de vestlige markeder i tredje kvartal 2019.
 
* TORM forventer at installere i alt 44 scrubbere og har siden sidste
kvartal givet tilsagn om at installere yderligere ti scrubbere. De
nye installationer understøtter TORMs afbalancerede tilgang til de
nye svovlregler, hvor TORM har besluttet, at omkring halvdelen af
Selskabets flåde skal have scrubbere installeret. De yderligere
scrubber-installationer, der er besluttet for nylig, vil blive
gennemført i løbet af første og andet kvartal 2020. TORM havde pr.
12. november 2019 installeret 16 scrubbere. Af de resterende 28
installationer forventes de syv at blive foretaget i 2019, 12 i
første kvartal 2020 og ni i andet kvartal 2020. I lighed med resten
af shippingbranchen har TORM oplevet forsinkelser i forbindelse med
de seneste scrubber-installationer. TORM har besluttet at udskyde et
antal installationer til første og andet kvartal 2020 for at nedsætte
risikoen for yderligere forsinkelser og for at kunne udnytte det
nuværende stærke marked.

     Der er udarbejdet skræddersyede planer for skibe uden scrubbere, der
skal anvende godkendte 0,5% svovlholdige brændstoffer fra 1. januar 2020,
og rensning af bunkertankene er påbegyndt i tredje kvartal af 2019. De
første volumener af godkendte brændstoffer er blevet leveret og testet
ombord på skibene, og alle skibe uden scrubbere forberedes i løbet af
fjerde kvartal 2019 til at kunne benytte de godkendte brændstoffer.
      

* TORM fik i tredje kvartal 2019 leveret fire brugte MR-skibe, der blev
erhvervet i andet kvartal 2019, samt to MR-nybygninger, TORM Solution
og TORM Strong. Efter kvartalets afslutning fik TORM leveret
yderligere en MR-nybygning, TORM Sublime. Samtidig solgte og leverede
TORM i tredje kvartal MR-skibet TORM San Jacinto (bygget i 2002) og
Handysize-skibet TORM Saone (bygget i 2004) for et samlet beløb på
USD 16 mio. I forbindelse med de to salg blev en gæld på USD 9 mio.
afbetalt. Efter kvartalet sluttede den 30. september 2019 har TORM
solgt yderligere to skibe, Handysize-skibet TORM Garonne (bygget i
2004) og MR-skibet TORM Rosetta (bygget i 2003), for et samlet beløb
på USD 19m. TORM vil tilbagebetale en gæld på USD 9 mio. i
forbindelse med salgene og forventer at levere skibene til de nye
ejere i fjerde kvartal 2019 og første kvartal 2020.
 
* I tredje kvartal 2019 gennemførte TORM sale and
leaseback-transaktioner for otte skibe, herunder de nyindkøbte brugte
MR-skibe og fire eksisterende MR-skibe. Nedenfor er en oversigt over
de sale and leaseback-transaktioner, der er gennemført i tredje
kvartal:
 
o Fire nyindkøbte MR-skibe bygget i 2011 med et provenu på USD 66
mio. Transaktionen blev gennemført med en kinesisk modpart og
indebærer en købsforpligtelse i 2025.
 
o MR-skibene TORM Torino og TORM Titan (begge bygget i 2016) med
et provenu på USD 52 mio. En gæld på USD 18 mio. blev
tilbagebetalt i forbindelse med transaktionerne.
Transaktionerne blev gennemført med to forskellige japanske
modparter, og de omfatter købsforpligtelser for TORM Torino i
2024 og for TORM Titan i 2026.
 
o MR-skibene TORM Alice og TORM Alexandra (begge bygget i 2010)
med et samlet provenu på USD 35 mio. En gæld på USD 21 mio.
blev tilbagebetalt i forbindelse med transaktionen.
Transaktionen blev gennemført med en japansk modpart og
omfatter købsforpligtelser for begge skibe i 2024 og i 2026.

      
     Sammenlagt har TORM i tredje kvartal gennemført sale and
leaseback-transaktioner for otte skibe, alle på vilkår, som har styrket
TORMs solide kapitalstruktur.
       

* Pr. 30. september 2019 udgjorde TORMs tilgængelige likviditet USD
337,0 mio., bestående af USD 120,8 mio. i likvide beholdninger og USD
216,2 mio. i uudnyttede kreditfaciliteter. Pr. 30. september 2019
udgjorde den nettorentebærende gæld USD 732,5 mio., og TORM havde en
nettobelåningsgrad på 50%. De likvide beholdninger inkluderer USD
14,5 mio. i bunden likviditet, primært relateret til
sikkerhedsstillelse for finansielle instrumenter.
 
* Baseret på mæglervurderinger havde TORMs flåde inklusive nybygninger
en markedsværdi på USD 1.720,4 mio. pr. 30. september 2019. I forhold
til mæglervurderingerne pr. 30. juni 2019 var markedsværdien steget
marginalt med USD 2 mio., justeret for solgte og købte skibe. Den
bogførte værdi af TORMs flåde var USD 1.586,4 mio. pr. 30. september
2019, eksklusive udestående afdrag på nybygninger på USD 137,5 mio.
De udestående afdrag inkluderer betaling for scrubbere vedrørende
disse skibe. TORM har desuden udestående investeringer på i alt USD
31,7 mio. vedrørende installering af scrubbere. Herudover blev USD 12
mio. hensat til installering af scrubbere på yderligere seks skibe
efter kvartalets afslutning. TORM havde pr. 30. september 2019 fem
nybygninger i ordre: to LR1- og tre MR-skibe. Nybygningerne forventes
at blive leveret i 2019 og første kvartal 2020.
 
* Baseret på mæglervurderinger pr. 30. september 2019 var TORMs
skønnede indre værdi eksklusive charterforpligtelser USD 886,9 mio.,
svarende til en indre værdi pr. aktie på USD 12.0 (DKK 82,2). TORMs
egenkapital udgjorde pr. 30. september 2019 USD 851,8 mio., svarende
til en indre værdi pr. aktie på USD 11,5 (DKK 79,0). TORM har efter
afslutningen af tredje kvartal udvidet aktiekapitalen med 42.533
A-aktier (svarende til en nominel værdi på USD 425,33) som følge af
udnyttelsen af et tilsvarende antal Restricted Share Units.
 
* Pr. 30. september 2019 var 21% af de udestående indtjeningsdage i
fjerde kvartal 2019 afdækket til gennemsnitligt USD/dag 15.655. Pr.
8. november 2019 var afdækningen for fjerde kvartal 2019 63% til
USD/dag 19.531. For de individuelle segmenter var afdækningen på 69%
til USD/dag 26.267 for LR2, 59% til USD/dag 20.736 for LR1, 61% til
USD/dag 18.095 for MR og 75% til USD/dag 14.990 for Handysize.

      

TELEFONKONFERENCE
TORM afholder en telekonference for investorer og finansanalytikere i dag
kl. 15.00 dansk tid, svarende til kl. 9.00 EST. Interesserede kan lytte med
ved at ringe på tlf. +45 3272 8042 (eller +1 631 510 7495 fra USA) mindst
10 minutter før telefonkonferencens start for at sikre forbindelse og
oplyse følgende kode: 5880965. Præsentationen kan downloades fra
https://investors.torm.com/.

KONTAKT TORM plc
Jacob Meldgaard, Executive Director, tlf.: +45 3917 9200 Birchin Court, 20
Birchin Lane
Morten Agdrup, IR, tlf. +45 3917 9249 London EC3V 9DU, Storbritannien
  Tlf.: +44 203 713 4560
  www.torm.com

OM TORM
TORM er en af verdens førende transportører af raffinerede olieprodukter.
Rederiet driver en samlet flåde på ca. 80 moderne skibe med høje krav til
sikkerhed, miljøansvar og kundeservice. TORM blev grundlagt i 1889.
Selskabet har aktiviteter i hele verden. TORM er børsnoteret på NASDAQ
Copenhagen og på NASDAQ New York (symbol: TRMD A og TRMD). For yderligere
oplysninger, se venligst www.torm.com.

SAFE HARBOR FREMADRETTEDE UDSAGN
Emner behandlet i denne meddelelse kan indeholde fremadrettede udsagn.
Fremadrettede udsagn i denne pressemeddelelse afspejler vores nuværende syn
på fremtidige begivenheder og finansiel præstationsevne og kan omfatte
udtalelser vedrørende planer, mål, strategier, fremtidige begivenheder
eller præstationsevne og underliggende forudsætninger og andre udsagn end
udsagn om historiske fakta. Ord og vendinger som "mener", "forventer", "har
til hensigt", "skønner", "forudser", "planlægger", "mulig", "kan", "kunne",
"afventer" og lignende angiver generelt, at der er tale om fremadrettede
udsagn.

De fremadrettede udsagn i denne meddelelse er baseret på en række
forudsætninger, hvoraf mange igen er baseret på yderligere forudsætninger,
herunder, men ikke begrænset til, ledelsens behandling af historiske
driftsdata, data indeholdt i vores databaser, samt data fra tredjeparter.
Selv om Selskabet mener, at disse forudsætninger var rimelige, da de blev
udformet, kan Selskabet ikke garantere, at det vil opnå disse
forventninger, idet forudsætningerne er genstand for væsentlige
usikkerhedsmomenter, der er umulige at forudsige og er uden for vores
kontrol.

Vigtige faktorer, der efter vores mening kan medføre, at resultaterne
afviger væsentligt fra dem, der er omtalt i de fremadrettede udsagn,
omfatter verdensøkonomiens og enkeltvalutaers styrke, udsving i
charterrater og skibsværdier, ændringer i efterspørgslen efter ?ton-mil? på
olie fragtet med olietankere, effekten a...

Författare Hugin Nyheter

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.