Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-01-14

TORM Plc: TORM sikrer sig bankfinansiering på USD 496 mio. til refinansiering af eksisterende gæld og har dermed ingen st...

TORM har opnået lånetilsagn fra førende shippingbanker på to separate
lånefaciliteter og en revolverende kreditfacilitet på samlet op til USD 496
mio. Disse faciliteter erstatter fire lånefaciliteter og en eksisterende
revolverende kreditfacilitet, som tilsammen udgør USD 502 mio. ved fuld
udnyttelse. Når refinansieringen er gennemført, vil TORM ikke have nogen
større lån til indfrielse før 2026, hvilket understøtter Selskabets solide
kapitalstruktur.

?Jeg er meget glad for at kunne meddele, at vi i kraft af vores stærke
relationer til vores långivere har været i stand til at fjerne alle større
lån med kort- og mellemlang løbetid ved hjælp af ny finansiering på USD 496
mio. TORMs nye finansieringspakke er indgået på attraktive vilkår, og den
nye afdragsprofil medfører en yderligere styrkelse af vores kapitalstruktur
og understøtter samlet set Selskabets finansielle og strategiske
fleksibilitet,? udtaler Kim Balle, CFO.

De nye lånefaciliteter omfatter et syndikeret lån på op til USD 341 mio.,
som forfalder i 2026 og dækker 27 moderne skibe, et bilateralt lån på op
til USD 110 mio., som forfalder i 2025 og dækker 19 skibe bygget mellem
2002 og 2006, og en revolverende kreditfacilitet på USD 45 mio., som
forfalder i 2026. Med de nye faciliteter bortfalder afdrag på samlet USD
252 mio. i 2021 (inkl. uudnyttede faciliteter). Med denne refinansiering
har TORM reduceret sine kort- og mellemlange afdrags- og leasingbetalinger
væsentligt til gennemsnitligt USD 108 mio. om året til og med 2025 og
dermed styrket TORMs kapitalstruktur og øget Selskabets økonomiske og
strategiske fleksibilitet. Refinansieringen vil kun i begrænset omfang
påvirke TORMs nettobelåningsgrad, som var 50% per 30. september 2019.

Det er en glæde for TORM at kunne fortsætte det gode samarbejde med vores
eksisterende långivere og samtidig udvide kredsen af finansieringsbanker,
hvilket er med til at understøtte Selskabets fremtidige
forretningsmuligheder. Bankgruppen i det syndikerede lån og den
revolverende kreditfacilitet omfatter Danske Bank, ING, ABN AMRO, Nordea,
Swedbank, Crédit Agricole CIB og Société Générale. Hamburg Commercial Bank
er långiver til det bilaterale lån på op til USD 110 mio. TORM forventer at
færdiggøre aftalerne og gennemføre refinansieringen i løbet af 1. kvartal
2020.

KONTAKT TORM plc
Kim Balle, CFO, tlf.: +45 3917 9285 Birchin Court, 20 Birchin Lane
Morten Agdrup, IR, tlf. +45 3917 9249 London EC3V 9DU, Storbritannien
  Tlf.: +44 203 713 4560
  www.torm.com

OM TORM
TORM er en af verdens førende transportører af raffinerede olieprodukter.
Rederiet driver en samlet flåde på ca. 80 moderne skibe med høje krav til
sikkerhed, miljøansvar og kundeservice. TORM blev grundlagt i 1889.
Selskabet har aktiviteter i hele verden. TORM er børsnoteret på NASDAQ
Copenhagen og på NASDAQ New York (symbol: TRMD A og TRMD). For yderligere
oplysninger, se venligst www.torm.com.

SAFE HARBOR FREMADRETTEDE UDSAGN
Emner behandlet i denne meddelelse kan indeholde fremadrettede udsagn.
Fremadrettede udsagn i denne pressemeddelelse afspejler vores nuværende syn
på fremtidige begivenheder og finansiel præstationsevne og kan omfatte
udtalelser vedrørende planer, mål, strategier, fremtidige begivenheder
eller præstationsevne og underliggende forudsætninger og andre udsagn end
udsagn om historiske fakta. Ord og vendinger som "mener", "forventer", "har
til hensigt", "skønner", "forudser", "planlægger", "mulig", "kan", "kunne",
"afventer" og lignende angiver generelt, at der er tale om fremadrettede
udsagn.

De fremadrettede udsagn i denne meddelelse er baseret på en række
forudsætninger, hvoraf mange igen er baseret på yderligere forudsætninger,
herunder, men ikke begrænset til, ledelsens behandling af historiske
driftsdata, data indeholdt i vores databaser, samt data fra tredjeparter.
Selv om Selskabet mener, at disse forudsætninger var rimelige, da de blev
udformet, kan Selskabet ikke garantere, at det vil opnå disse
forventninger, idet forudsætningerne er genstand for væsentlige
usikkerhedsmomenter, der er umulige at forudsige og er uden for vores
kontrol.

Vigtige faktorer, der efter vores mening kan medføre, at resultaterne
afviger væsentligt fra dem, der er omtalt i de fremadrettede udsagn,
omfatter verdensøkonomiens og enkeltvalutaers styrke, udsving i
charterrater og skibsværdier, ændringer i efterspørgslen efter ?ton-mil? på
olie fragtet med olietankere, effekten af ændringer i OPECs
produktionsniveau og det globale forbrug og oplagring af olie, ændringer i
efterspørgslen, der kan påvirke timecharterers holdning til planlagt og
ikke-planlagt dokning, ændringer i TORMs driftsomkostninger, herunder
bunkerpriser, doknings- og forsikringsomkostninger, ændringer i
reguleringen af skibsdriften, herunder krav om dobbeltskrogede tankskibe
eller handlinger foretaget af regulerende myndigheder, muligt ansvar fra
verserende eller fremtidige søgsmål, generelle politiske forhold, såvel
nationalt som internationalt, potentielle trafik- og driftsforstyrrelser i
shippingruter grundet ulykker, politiske begivenheder eller
terrorhandlinger.

I lyset af disse risici og usikkerheder, bør man ikke lægge for stor vægt
på de fremadrettede udsagn i denne meddelelse, fordi de er udsagn om
begivenheder, som ikke med sikkerhed vides at forekomme, som beskrevet
eller overhovedet. Disse fremadrettede udsagn er ikke garantier for vores
fremtidige indtjening, og vores resultater og fremtidige udvikling kan
variere væsentligt fra forventningerne i de fremadrettede udsagn.

Selskabet påtager sig ingen forpligtelse til at offentliggøre eventuelle
ændringer til disse fremadrettede udsagn, som afspejler begivenheder eller
omstændigheder efter datoen for offentliggørelsen, eller at afspejle
forekomsten af uventede begivenheder, undtaget i det omfang det kræves af
gældende lov eller bestemmelse.

Vedhæftet fil

* 01-2020 - Refinansiering - DK

Författare Hugin Nyheter

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.