Du är här

2017-08-23

Torslanda Property Investment: Torslanda Property Investment Halvårsrapport 2017-06-30

TORSLANDA PROPERTY INVESTMENT HALVÅRSRAPPORT 2017-06-30

REDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2017
Hyresintäkterna uppgick till 25 218 328 kr (24 813 276)
Driftsöverskottet uppgick till 21 576 171 kr (21 456 690)
Förvaltningsresultatet uppgick till 16 587 397 kr (16 575 403)
Periodens resultat uppgick till 9 317 999 kr (8 697 173)
Resultat per aktie uppgick till 4,35 kr (4,06)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN
Med avstämningsdag den 16 januari och 18 april delade bolaget ut 2 kronor per aktie och tillfälle.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG
Caesar Åfors har informerat Torslanda Property Investments styrelse om att han har beslutat avgå som vd i bolaget. Styrelsen har initierat en rekryteringsprocess efter en ny vd, som väntas tillträda kring årsskiftet.

KOMMANDE INFORMATIONSTILLFÄLLEN
Bokslutskommunik 2017: 1 mars 2018
Årsstämma 2018: 9 maj 2018
Halvårsrapport 2018: 22 augusti 2018

Rapporten i sin helhet bifogas.

Stockholm den 23 augusti 2017

Torslanda Property Investment AB (publ)

Pontus Kågerman
Styrelseordförande

David Bergendahl
Styrelseledamot

Stefan Davidson
Styrelseledamot

Caesar Åfors
Vd

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:
Caesar Åfors, vd
Telefon: +46 70-662 48 48,
e-mail: caesar@virabruk.se mailto:caesar@virabruk.se
alternativt se bolagets hemsida: www.torslandapropertyinvestment.se http://www.torslandapropertyinvestment.se .

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Torslanda Property Investment Halvarsrapport 2017.pdf - http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=20890

Denna information är sådan information som Torslanda Property Investment är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande.

Torslandas aktier handlas på Nasdaq Stockholm First North med Wildeco Ekonomisk Information AB som Certified Adviser.

VERKSAMHETEN
Torslanda Property Investment AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag som indirekt, via dotterbolag, äger, förvaltar och hyr ut fastigheten Sörred 8:4 i Göteborg. Fastigheten är strategiskt belägen i Torslanda på Hisingen, tio kilometer nordväst om centrala Göteborg, och har en total uthyrningsbar area om cirka 49 000 kvm. Fastigheten består i huvudsak av kontorslokaler som nyttjas av Volvo PV. På fastigheten finns även två garagebyggnader som innefattar totalt cirka 2 900 parkeringsplatser. Fastigheten är uthyrd till 100 procent, där Volvo PV representerar 97,5 procent av intäkterna. Övriga hyresgäster är Svenska Handelsbanken AB och Escenda Engineering AB. Årliga hyresintäkter, inklusive tillägg, uppgår till cirka 50 mkr. Volvo PV har varit ursprunglig hyresgäst i fastigheten sedan 1983 och nuvarande hyresavtal löper till den 31 december 2024. Kontorslokalerna används i huvudsak för Volvos PVs forskning och utveckling.

Författare beQuoted

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.