Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-30

Touchtech: Delårsrapport Q2 2019

Pressmeddelande från Touchtech AB
Göteborg den 30 augusti 2019

Andra kvartalet, 1 april - 30 juni 2019

· Nettoomsättningen uppgick till 1867 (1157) TSEK
· Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -857
(-1696) TSEK

· Resultatet före skatt uppgick till -1387 (-2044) TSEK
· Resultat per aktie uppgick till -0,19 (-0,28) SEK
Antal aktier per 2019-06-30 uppgick till 7 231 000 (7 231 000)

(Jämförelsetal inom parentes avser motsvarande period föregående år)

Första halvåret, 1 januari - 30 juni 2019

· Nettoomsättningen uppgick till 3802 (2367) TSEK
· Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -1676
(-3120) TSEK

· Resultatet före skatt uppgick till -2655 (-3806) TSEK
· Resultat per aktie uppgick till -0,37 (-0,53) SEK
Antal aktier per 2019-06-30 uppgick till 7 231 000 (7 231 000)

(Jämförelsetal inom parentes avser motsvarande period föregående år)

Väsentliga händelser under det andra kvartalet

· Stororder från Bestseller gällande en ny produkt (Touchtech
Showroom) till ett värde av ca 3,6 MSEK i licensinbetalningar fram
tills september 2019 med en årlig återkommande licensintäkt på
överstigande 3,6 MSEK vid fullt genomförande. Inga intäkter från
showroom-projektet med Bestseller har hittills intäktsförts men
däremot har bolaget erhållit 2 MSEK i förskottsbetalningar under
kvartalet.

· Tecknat avtal med skoföretaget Eytys och modebolaget Jascha
Stockholm avseende Touchtech Vendo

· Ingått strategiskt partnerskapsavtal med e-handelsbolagen Avensia
och WeTail

· Order på Touchtech Lima-licenser på över 400 000 SEK från en
israelisk partner

· Sïmon Saneback vald till ny styrelseledamot
· Ingick partneravtalet med pop-up-varuhuset Beyond Us i Malmö som
öppnar i oktober

· Tecknat avtal med modebolaget A Day's March till ett värde av 370
000 SEK.

· The Fitting Room nominerad till Retail Project Of The Year av AV
Awards (https://avawards.com/avawards2019/en/page/project-shortlist)

Väsentliga händelser efter periodens slut

· Tecknat avtal med modebolaget A Day's March till ett värde av 370
000 SEK.

· The Fitting Room nominerad till Retail Project Of The Year av AV
Awards (https://avawards.com/avawards2019/en/page/project-shortlist)

VD har ordet

Det andra kvartalet stod för många spännande nyheter, inte minst
storordern på 3,6 MSEK från Bestseller gällande utveckling av
Touchtech Showroom. Det var en positiv omsättningstillväxt på ca 61%
och resultatförbättring på drygt 100% jämfört med föregående period
2018. Dessutom är det värt att veta att inga intäkter från
showroom-projektet med Bestseller har intäktsförts men däremot har
bolaget erhållit 2 MSEK i förskottsbetalningar vilket har förbättrat
likviditeten i bolaget.

Med en ökad grad av fakturering av både licenser och tjänster samt
lägre kostnader uppgick Touchtechs banktillgodohavanden per sista
juni till 2,3 MSEK, vilket är en minskning med endast ca 0,4 MSEK
jämfört med utgången av första kvartalet 2019.

Utvecklingen av produkten Touchtech Showroom i nära samarbete med vår
kund Bestseller fortlöper väl. Kombinationen av Touchtechs
technologiplattform samt Bestsellers gedigna kunnande inom inköp
kommer att resultera i en "best of bread"-tjänst för
inköpsorganisationer inom retail. Touchtech Vendo i kombination med
Touchtech Showroom, kommer att leda till att statistik och insikter
från butiksledet automatiskt kommer att skapa data om köpbeteende och
krav på sortimentsprofil relaterad till lokala förhållanden. Kraften
i att ha tillgång till realtidsdata via Vendo ger inköpare stöd för
att optimera inköp av kommande kollektioner via Touchtech Showroom
samt möjligheten för marknadsavdelningen att i realtid snabbt
omdirigera riktade kampanjer.

Övriga händelser under juli och augusti:

· Affärsdialogen kring ramavtalet med Bestseller fortlöper på ett
konstruktivt sätt

· Förbereder oss inför lansering av pop-up-varuhuset Beyond Us i
Malmö

· Projekten för att integrera och lansera Jascha Stockholm och A
Day's March är påbörjade

· Påbörjat rekrytering av ny kompetens till strategiska roller till
försäljningsavdelningen

För fullständig kvartalsrapport samt videointervju med VD, se bifogad
PDF eller besök:
https://www.touchtech.com/corporate/finansiella-rapporter

Touchtech bjuder in till web-konferens den 5 september kl 11:00 där VD
kommenterar och svarar på frågor relaterat till kvartalsrapporten.
Mer information om telefonkonferensen finns på bolagets hemsida:
https://www.touchtech.com/corporate

Save the date! Touchtech planerar att bjuda in till investerarträff
den 17 oktober kl 17-20 hos Touchtech på Västra Hamngatan 1 i
Göteborg. Intresseanmälan kan göras via följande länk:
https://www.touchtech.com/corporate

Med vänliga hälsningar,
Deniz Chaban
deniz@touchtech.com

Om Touchtech
At Touchtech (SPOTLIGHT:TOUCH), we have a mission: to solve retail's
challenges with products that delight and inspire. As the company
behind the market leading and ground-breaking Endless-Aisle software
products - Vendo, Lima and Showroom - we enable retailers around the
world to digitalize their retail work-flows in showrooms and stores
using interactive sales tools. From car dealerships to retail stores,
pop-up concepts to B2B-showrooms, our products are extending what's
possible when integrating online with offline, delivering on the
promise to increase sales, profitability and enrich customer
experience in physical spaces. With decades of retail experience and
countless success cases we help our customers to optimize the use of
digital sales tools in their work-flows and offer a one-stop-shop for
all digital retail needs through our growing global partner network.

Finansiella kommentarer

Intäkter och kostnader:

Nettoomsättningen uppgick under första halvåret till 3802 TSEK vilket
är en ökning med 1435 TSEK eller 60,7% mot föregående år.

Touchtech har under samma period minskat sina kostnader med 212 TSEK.
676 TSEK är en ökning av personalkostnader i samband med
nyrekryteringar medan övriga externa kostnader minskat med 1118 TSEK.

Likviditet och finansiering

Touchtechs banktillgodohavanden uppgick efter första halvåret till 2,3
MSEK (7,5 MSEK per 30 juni 2018). Utöver detta finns det en
outnyttjad checkräkningskredit på 500 TSEK att tillgå samt att banken
beviljat utökning av checkräkningskrediten med ytterligare 500 TSEK.
Touchtech har räntebärande skulder om 2,3 MSEK (2,8 MSEK per 30 juni
2018).

Aktivering av FoU

Touchtech har under årets första halvår balanserat totalt 1015 TSEK
avseende lönekostnader samt kostnader för underkonsultationer för
utvecklingsarbete. Immateriella anläggningstillgångar uppgick per 30
juni 2019 till 4,3 MSEK (3,3 MSEK).

Avskrivningar

Periodens resultat har belastats med avskrivningar om 905 TSK (615
TSEK). Av dessa avser 603 TSEK (503 TSEK) avskrivningar på
egenupparbetade immateriella tillgångar.

Principer för rapportens upprättande

Företaget redovisar enligt regelverket K3 vilket är oförändrat mot
föregående år.

Revisors utlåtande angående delårsrapporten

Rapporten har inte varit föremål för granskning av Touchtechs
revisorer.

Aktien

Touchtech AB (publ) noterades den 22 november 2017 på Spotlight Stock
Market (tidigare Aktietorget) med kodnamnet TOUCH och har ISIN-kod
SE0010414482.

Antal aktier

Vid periodens utgång har Touchtech AB (publ) 7 231 000 stycken
utestående aktier.

Nästa rapporteringstillfälle

Delårsrapport Q3 2019 publiceras den 31 oktober 2019

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/touchtech/r/delarsrapport-q2-2019,c2891853
https://mb.cision.com/Main/16339/2891853/1097576.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.