Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-01-16

Touchtech: Touchtech publicerar memorandum inför inledning av företrädesemission

Touchtech publicerar idag ett memorandum inför Bolagets
företrädesemission. Teckningsperioden pågår under perioden 17 - 31
januari 2020. Memorandumet finns tillgängligt på Bolagets hemsida
(www.touchtech.com/corporate), Spotlights hemsida
(www.spotlightstockmarket.com) och på Aktieinvests hemsida
(www.aktieinvest.com).

Vid fullt tecknad emission tillförs Bolaget cirka 8,3 MSEK före
emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 0,75 MSEK
inklusive garantiersättning. Emissionen är säkerställd i sin helhet
genom teckningsförbindelser och emissionsgarantier.

Emissionslikviden ska främst användas till att stärka Bolagets
rörelsekapital, tillföra försäljningsresurser och till
vidareutveckling av funktionalitet i Bolagets produkter.

Villkor för företrädesemissionen

· Rätten att teckna i emissionen tillkommer i första hand Bolagets
aktieägare, som för varje aktie erhåller en (1) teckningsrätt. Även
allmänheten kan teckna aktier i emissionen.

· Tio (10) teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) ny aktie.
· Teckningskursen är 11,50 SEK per aktie.
· Företrädesemissionen omfattar högst 723 100 aktier, innebärande en
total emissionslikvid om högst 8 315 650 SEK.

Tidplan för företrädesemissionen

· Teckning med företrädesrätt sker genom kontant betalning från och
med den 17 januari 2020 till och med den 31 januari 2020. Teckning
utan företrädesrätt kan ske under samma period.

· Handel med teckningsrätter för teckning av aktier kommer att ske
på Spotlight under perioden 17 januari 2020 till och med den 29
januari 2020.

· Handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) kommer att ske på Spotlight
från och med den 17 januari 2020 fram till dess att Bolagsverket har
registrerat emissionen. Denna registrering förväntas ske i mitten av
februari 2020.

Teckningsförbindelser och emissionsgarantier

Bolaget har på förhand erhållit teckningsförbindelser om cirka 3,2
MSEK (39 %) och ingått avtal om emissionsgarantier om cirka 5,1 MSEK
(61 %). Dessa åtaganden är inte säkerställda genom pantsättning,
spärrmedel eller liknande arrangemang.

Rådgivare

InWest Corporate Finance är finansiell rådgivare till Bolaget i
samband med företrädesemissionen. Aktieinvest FK agerar
emissionsinstitut i samband med emissionen.

För vidare upplysningar:

Deniz Chaban, VD
deniz@touchtech.com

Om Touchtech

At Touchtech, we have a mission: to solve retail's challenges with
products that delight and inspire. As the company behind the market
leading and ground-breaking Endless-Aisle software products - Vendo,
Showroom and Lima - we enable retailers around the world to
digitalize their retail work-flows using interactive solutions. From
car dealerships to retail stores, pop-up concepts to B2B-showrooms,
our products are extending what's possible when integrating online
with offline, delivering on the promise to increase sales,
profitability and enrich customer experience in physical spaces.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/touchtech/r/touchtech-publicerar-memorandum-i...
https://mb.cision.com/Main/16339/3009951/1175208.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.