Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-11-07

Touchtech: Touchtechs spridningsemission blev kraftigt övertecknad

Den 6 november 2017 avslutades teckningsperioden i Touchtechs
spridningsemission av aktier inför notering på AktieTorget.
Spridningsemissionen om 10 MSEK tecknades till cirka 108 MSEK
fördelat på cirka 2 900 konton, vilket motsvarar en teckningsgrad på
cirka 1 100 procent.

Styrelsen avser att den 7 november 2017 fatta beslut om tilldelning.
Genom spridningsemissionen emitteras aktier för totalt 10 MSEK,
vilket innebär att Touchtech tillförs cirka 8,8 MSEK efter avdrag för
noterings- och emissionskostnader på cirka 1,2 MSEK. Besked om
tilldelning till banker och nätmäklare samt distribution av
avräkningsnotor kommer ske under onsdag 8 november 2017.

VD Deniz Chaban kommenterar:

- Vi vill börja med att hälsa alla nytillkomna aktieägare varmt
välkomna till Touchtech. Det känns väldigt glädjande med ett så stort
intresse vilket vi delvis ser som en bekräftelse på att
shoppingsupplevelsen i de fysiska butikerna behöver utvecklas och
moderniseras. Med det kapital som emissionen inbringar kommer vi att
utöka vår säljstyrka och förbättra vår utvecklings- och
leveranskapacitet. Genom att ligga i framkant med våra innovativa
lösningar hoppas vi snart nå upp till vår målsättning om 1 000
anslutna butiker.

Tilldelning och betalning

Till följd av den kraftiga överteckningen kan inte full tilldelning
ske. De principer som kommer vara vägledande vid tilldelningen är att
teckningsåtagare erhåller full tilldelning och att ägarspridning
kommer att prioriteras genom att så många tecknare som möjligt
erhåller minimiposter om 800 aktier. Utskick av avräkningsnotor
kommer ske under innevarande vecka till de som erhållit tilldelning.
Betalning för tilldelade aktier ska ske inom tre bankdagar. Vid
utebliven betalning kan aktierna komma att överlåtas på annan
tecknare varvid det är av stor vikt att betalningen sker inom utsatt
tid.

Första dag för handel

Första dag för handel i Touchtechs aktie på AktieTorget är planerad
till den 22 november 2017.

Aktiens kortnamn: TOUCH
Aktiens ISIN-kod: SE0010414482

Antal aktier och aktiekapital

När emissionen har registrerats hos Bolagsverket kommer det totala
antalet aktier i Touchtech att uppgå till 7 231 000 aktier och
aktiekapitalet kommer uppgå till 723 100 SEK.

För ytterligare information

Deniz Chaban

VD, Touchtech AB

Telefon: 0733-850 717

E-post: deniz@touchtech.com

Om Touchtech AB

Touchtech är ett innovativt svenskt bolag som tillhandahåller
helhetslösningar till detaljhandeln för att digitalisera
butiksupplevelsen och öka försäljningen i butik. Bolaget utvecklar
och säljer två produkter: Touchtech Lima och Touchtech Vendo, så båda
består av interaktiv mjukvara som installeras på större touchskärmar
och används i fysiska miljöer som butiker, showrooms och mässor.
Bolaget produkter ryms inom det begrepp som benämns "Endless-Aisle",
vilket kan översättas till "oändlig hylla" på svenska. Begreppet
syftar på att via en touchskärm kunna presentera oändligt med
information om exempelvis produkter.

Denna information är sådan information som Touchtech AB är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående persons försorg, för
offentliggörande den 7 november 2017.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/touchtech/r/touchtechs-spridningsemission-blev...
http://mb.cision.com/Main/16339/2384981/747675.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.