Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-02-12

Tourn International: Bokslutskommunké för 2015

Finansiell ?versikt

Finansiell ?versikt januari-december 2015

Totala int?kter uppgick till 7 000 (905) TSEK

R?relseresultat, EBITDA uppgick till 264 (-463) TSEK

R?relseresultat efter avskrivningar, EBIT uppgick till -38 (-2 435)
TSEK

Periodens resultat uppgick till 13 (-2 425) TSEK

Resultat per aktie uppgick till 0,00 (-0,37)

Finansiell ?versikt kvartal fyra 2015

Totala int?kter uppgick till 3 545 (328) TSEK

R?relseresultat, EBITDA uppgick till 847 (-196) TSEK

R?relseresultat efter avskrivningar, EBIT uppgick till 797 (-1 795)
TSEK

Periodens resultat uppgick till 807 (-1 813) TSEK

Resultat per aktie uppgick till 0,13 (-0,27)

Insynspersoner

Olle S?derberg ordf?rande

Robin Stenman VD, ledamot

Marianne ?stlund ledamot

Bj?rn Mannerqvist ledamot

Antalet aktier
Bolaget har per 2015-12-31, 6 620 000 aktier

Styrelsen f?resl?r att ingen utdelning l?mnas f?r verksamhets?ret
2015.

Kommande rapporter
?rsst?mman planeras h?llas till april 2016

Kvartal ett 2016 - 18 april
Halv?r ett 2016 - 18 juli

VD-kommentar

Bolaget

F?r ett ?r sedan bestod bolaget av endast mig (VD Robin Stenman) och
min CTO. Idag ?r vi cirka 15 personer inom utveckling, f?rs?ljning,
projektledning och strategi. Vi har utvecklat en plattform som ?r
ensam i sitt slag vad det g?ller teknik, funktion och potential.
Genom Tourn m?jligg?r vi programmatisk inneh?llsmarknadsf?ring i stor
skala och med h?g kvalit?. I dessa tider d? traditionell
offline-marknadsf?ring minskar och reklamblockerare h?mmar
bannerannonsering i den digitala v?rlden ser vi reklam v?xa sig allt
starkare i sociala medier. I denna snabbt v?xande marknad ?r vi en
stark spelare idag, med st?rst r?ckvidd och den mest automatiserade
plattformen p? den svenska marknaden. Vi s?rskiljer oss v?ldigt
mycket fr?n andra bolag som s?ljer reklam i sociala medier idag. De
flesta bolagen agerar agenter och s?ljer premiumreklam p? ett f?tal
utvalda profiler, medan vi n?r n?stan alla svenska profiler, fr?n de
st?rsta till de allra minsta, idag ca 160 000 stycken.

V?r utmaning under ?ret har varit att informera om v?r teknik, att f?
kunderna att v?ga v?nda blicken fr?n traditionell reklam mot den nya
och kraftfulla, men tidigare ober?kneliga sociala medie- marknaden
som Tourn strukturerar upp och s?krar. Under ?ret har vi sett flera
f?retag v?xa mycket snabbt, m?nga av dem har fokuserat all sin reklam
mot sociala medier. Flera av dessa bolag har vi arbetat j?msides med
under 2015 och l?rt oss marknaden tillsammans. V?rt m?l f?r 2016
kommer vara att f? fler st?rre bolag, d?ribland mediebyr?erna att
b?rja anv?nda v?r plattform.

Plattformen

Vi har under 2015 f?rberett plattformen f?r att en internationell
lansering ska ske s? snabbt och kostnadseffektivt som m?jligt.
Plattformen har vi dessutom f?rb?ttrat genom n?ra samarbeten och
feedback fr?n kunder. Under sommaren stod integrationen klar med
Blogg.se vilket gjorde att f?retagen via v?r plattform kunde n? alla
bloggare p? Blogg.se som idag ?r Sveriges st?rsta bloggportal. API:et
som vi utvecklat f?r denna integration str?mlinjeformar ?ven
integration i andra plattformar.

Tourn Content Discovery

Vi har nu haft v?r plattform TCD (Tourn Content Discovery) under
beta-stadie en period och f?rv?ntar oss lansera den i sin helhet
under Q1 2016. Vi kommer i ?r knyta till oss en exklusiv s?ljpartner
f?r Sverige, f?r att d?refter kunna fokusera p? att f? in TCD i flera
l?nder.

Internationell lansering

2016 ?r ?ret d? vi tar Tourn till flertalet nya marknader. Vi har
f?rberett plattformen och strategin f?r en snabb internationell
lansering samtidigt som vi f?rs?ker h?lla nere kostnaderna. Redan
under f?rsta halv?ret kommer vi p?b?rja lanseringen mot flera l?nder.
Vi kommer dela upp lanseringen i flera faser f?r att l?pande kunna
utv?rdera m?jligheterna och riskerna innan vi riktar v?r fokus. Denna
strategi och dess faser kommer presenteras i ett separat
pressmeddelande.

F?rs?ljning
Senaste kvartalet s?lde vi f?r 3,5 MSEK, vilket var bra, men vi
siktade p? betydligt h?gre och kommer sikta ?nnu h?gre detta ?r. Vi
har fortfarande stora marknadsandelar att ta, speciellt d?
marknadspengar flyttas fr?n traditionell media och banners till
f?rm?n f?r reklam i sociala medier. Vi landade hel?ret p? 7 MSEK, vi
satte 10 MSEK som m?l i b?rjan p? ?ret, detta utan tidigare
s?ljhistorik.

Finansiellt
I kassan har vi idag 1,5 MSEK. Anledningen till minskad kassa ?r de
m?nga led i branschen pengarna f?rdas fr?n kund till oss. Detta
inneb?r att vi ofta f?r v?nta en l?ng tid fr?n faktureringsdatum
tills dess att pengarna kommer oss till handa. Detta kombinerat med
ett ansvar gentemot v?ra profiler att betala i tid f?r att bibeh?lla
deras f?rtroende. De kortsiktiga fodringarna ?kar naturligtvis n?r
v?r oms?ttning ?kar. F?r att detta inte ska hindra v?r tillv?xt
kommer vi att vidta vissa ?tg?rder med start Q1 2016; d?ribland krav
p? f?rskottsbetalningar till de allra flesta kunderna. I de fall
f?rskottsbetalning inte ?r m?jlig, utg?r till?ggskostnad p? faktura
motsvarande v?r kostnad som tillkommer vid ?verl?telse av faktura.
Detta f?r att vi ska kunna sl?ppa fokus p? att jobba in likvid och
ist?llet fokusera p? att driva in ny f?rs?ljning. F?r internationella
lanseringar har vi byggt klart en l?sning f?r f?rskottsbetalningar
f?r enskilda valutor.

Robin Stenman

VD, Tourn International AB

Redovisnings-och v?rderingsprinciper

KONCERNREDOVISNING

Koncernredovisningen ?r uppr?ttad enligt f?rv?rvsmetoden.
Koncernredovisningen omfattar

moderf?retaget samt dess dotterf?retag. Med dotterf?retag avses de
f?retag i vilka moderf?retaget,

direkt eller indirekt, har ett best?mmande inflytande.

Ut?ver vad som framg?r om bokslutsdispositioner och obeskattade
reserver s? ?verensst?mmer

samtliga i koncernredovisningen till?mpade redovisnings-och
v?rderingsprinciper med de som

beskrivs och till?mpas av moderf?retaget.

Moderf?retag f?r hela koncernen ?r Tourn International AB (publ)
(org.nr. 556800-7461) med s?te i

Stockholm.

F?ljande avskrivningstider till?mpas:

Immateriella anl?ggningstillg?ngar

Balanserade utgifter f?r forsknings och

utvecklingsarbeten och liknande arbeten 5?r

Goodwill 5?r

Denna rapport har ej granskats av bolagets revisor.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/tourn-international/r/bokslutskommunke-for-201...
http://mb.cision.com/Main/12120/9913542/476574.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.