Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-05-06

TradeDoubler: Kommuniké från Tradedoublers årsstämma

2014-05-06

Idag höll TradeDoubler AB (publ) sin årsstämma i bolagets lokaler på
Birger Jarlsgatan i Stockholm.

Utdelning

Årsstämman fastställde den av styrelsen föreslagna utdelningen på 10
583 112,25 kronor (0,25 kronor per aktie). Avstämningsdag för
utdelningen är den 9 maj 2014. Utdelningen beräknas bli utbetalad av
Euroclear Sweden AB den 14 maj 2014.

Styrelsearvode och revisorsarvode

Årsstämman beslutade om arvode till styrelse och revisorer i enlighet
med valberedningens förslag.

Styrelse och revisorer

Till ordinarie styrelseledamöter valdes Peter Larsson, Martin Ahrend,
Thomas Bill, Martin Henricson och Mernosh Saatchi. Henrik Kvick, som
i kallelsen föreslagits som ny ledamot, avböjde inval av hälsoskäl.
Peter Larsson omvaldes till styrelsens ordförande. Simon Turner och
Lars Sveder avböjde omval.

EY omvaldes som revisor för ett år, med Thomas Forslund som
huvudansvarig revisor.

Beslut om valberedning inför årsstämman 2015

Årsstämman beslöt i enlighet med valberedningens förslag till beslut
om valberedning inför årsstämman 2015.

Riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för
bolagsledningen

Årsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag om riktlinjer för
ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen.

Prestationsrelaterat Aktieprogram 2014

Årsstämman beslutade att anta styrelsens förslag till
Prestationsrelaterat Aktieprogram 2014. Programmet innebär
inrättandet av ett långsiktigt Prestationsrelaterat Aktieprogram 2014
omfattande maximalt 645 300 aktier (samt ytterligare maximalt 193 600
aktier som säkring för sociala avgifter) för upp till 17
nyckelpersoner inklusive verkställande direktören. Tilldelning av
Prestationsaktier baseras på en genomsnittlig årlig procentuell
ökning av vinst per aktie under räkenskapsåren 2014 till 2016,
jämfört med räkenskapsåret 2013.

Bolaget har tidigare genomfört förvärv av 475 000 egna aktier. För att
fullgöra åtaganden under Prestationsrelaterat Aktieprogram 2014
(inklusive sociala avgifter) föreslogs att 215 000 av dessa aktier
används. Årsstämman beslutade vidare i enlighet med styrelsens
förslag att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv av maximalt
623 900 aktier, samt om överlåtelse av dessa och de 215 000 egna
aktierna. Högst 645 300 aktier får överlåtas till deltagare i
Prestationsrelaterat Aktieprogram 2014, medan högst 193 600 aktier,
före årsstämman 2015, får överlåtas på NASDAQ OMX Stockholm i syfte
att täcka vissa utgifter, i huvudsak sociala avgifter.

För fullständig information om varje förslag som antogs av
bolagsstämman hänvisar vi till www.tradedoubler.com.

För ytterligare information kontakta:

Matthias Stadelmeyer, tillförordnad VD
Tel: +49 (0)89 2158 72 290, Email:
matthias.stadelmeyer@tradedoubler.com

Tomas Ljunglöf, CFO
Tel: 073-378 01 54, Email: tomas.ljunglof@tradedoubler.com

ir@tradedoubler.com

Om Tradedoubler

Tradedoubler är internationellt ledande inom prestationsbaserad
digital marknadsföring och teknologi. Företaget grundades i Sverige
1999 som en pionjär inom affiliate-marknadsföring i Europa.
Internationell strategisk förståelse kombinerat med djupgående
lokalkännedom gör Tradedoubler till det mest framgångsrika
paneuropeiska företaget inom prestationsbaserad marknadsföring än
idag. Tradedoubler hjälper cirka 2 000 annonsörer att nå sina
affärsmål genom ett högkvalitativt nätverk med cirka 130 000
publishers. Koncernen var först att erbjuda integrerade lösningar för
e- och m-handel så att annonsörer kan vidga sina onlineprogram till
mobila enheter.

Tradedoubler eftersträvar nära samarbeten med sina kunder för att öka
deras försäljning och hjälpa dem till nationell och internationell
framgång. Bland Tradedoublers annonsörer finns American Express,
ClubMed, Disney, Expedia och CDON. Aktien noteras på Nasdaq OMX. Mer
information finns på www.tradedoubler.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/tradedoubler/r/kommunike-fran-tradedoublers-ar...
http://mb.cision.com/Main/2680/9580212/241281.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.