Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-03-24

TransAtlantic: Styrelsen för TransAtlantic utvärderar Kistefos budpliktsbud till aktieägarna i TransAtlantic

Kistefos AS ("Kistefos") offentliggjorde genom pressmeddelande den 3
mars 2014 att Kistefos förvärvat ytterligare aktier i Rederi AB
TransAtlantic (publ) ("TransAtlantic"), vilket medfört att budplikt
uppkommit. Kistefos har idag den 24 mars 2014 offentliggjort ett
kontant budpliktsbud till aktieägarna i TransAtlantic ("Erbjudandet")
om förvärv av samtliga aktier, oavsett aktieslag, i TransAtlantic.
B-aktierna i TransAtlantic är upptagna till handel på NASDAQ OMX
Stockholm, Small Cap.

Av budpressmeddelandet framgår följande:

· Kistefos erbjuder 5,00 SEK kontant för varje aktie i
TransAtlantic, vilket motsvarar det högsta pris som Kistefos har
betalat vid förvärv av aktier i TransAtlantic under den senaste
sexmånadersperioden. Erbjudandet värderar samtliga aktier i
TransAtlantic till cirka 739 miljoner SEK.

· Priset i Erbjudandet motsvarar slutkursen om 5,00 SEK per B-aktie
i TransAtlantic på NASDAQ OMX Stockholm den 21 mars 2014, den sista
handelsdagen före Erbjudandets offentliggörande. Jämfört med den
volymviktade genomsnittskursen för B-aktien i TransAtlantic om 5,01
SEK under de senaste 30 handelsdagarna fram till och med den 21 mars
2014, innebär Erbjudandet en rabatt om mindre än 1 procent.

· Kistefos uppställer inga villkor för Erbjudandets fullföljande.
· Acceptfristen för Erbjudandet förväntas inledas omkring den 31
mars 2014 och avslutas omkring den 28 april 2014. Utbetalning av
vederlag kommer att ske veckovis under acceptfristen.

Ytterligare information om Erbjudandet finns tillgängligt på
www.kistefos.se.

TransAtlantics styrelseordförande Christen Sveaas, styrelseledamoten
Henning Jensen samt verkställande direktören Tom Ruud har
intressegemenskap med Kistefos och är därmed förhindrade att delta i
styrelsens handläggning av Erbjudandet. Med anledning av detta har de
oberoende ledamöterna i TransAtlantics styrelse bildat en budkommitté
som kommer att handlägga utvärderingen av Erbjudande samt övriga
frågor som är relaterade till Erbjudandet. Den oberoende budkommittén
avser att, i enlighet med NASDAQ OMX Stockholms regler rörande
offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden
("Takeover-reglerna"), senast två veckor före acceptfristens utgång
offentliggöra sin uppfattning om Erbjudandet samt skälen för denna.
Då ovan nämnda styrelseledamöter samt verkställande direktören anses
delta i Erbjudandet kommer styrelsen i enlighet med punkten III.3 i
Takeover-reglerna som stöd för sin utvärdering inhämta ett
värderingsutlåtande avseende aktierna i TransAtlantic från oberoende
expertis (s.k. fairness opinion). Den oberoende budkommittén har
anlitat Deloitte som finansiell rådgivare att ta fram ett sådant
utlåtande. Därutöver har den oberoende budkommittén anlitat
Advokatfirman Lindahl som legal rådgivare.

Investor relations-kontakt:
Finansdirektör Tomas Bergendahl, telefon 031-763 23 78 eller epost:
IR@rabt.se

Rederi AB TransAtlantic är ett ledande svenskt rederi med huvudkontor
i Göteborg samt ett flertal kontor i Europa. TransAtlantic är indelat
i två affärsområden; Industrial Shipping och Viking Supply Ships.
Bolaget har cirka 850 anställda och omsättningen för 2013 uppgick
till MSEK 2 925. Affärsområdet Industrial Shipping är uppdelat i tre
divisioner; Container, RoRo och Bulk. Bolagets B-aktie är noterad på
NASDAQ OMX Stockholm, segment Small Cap. www.rabt.se

Informationen är sådan som TransAtlantic är skyldig att offentliggöra
enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med
finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande
den 24 mars 2014 kl. 16:45.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/transatlantic/r/styrelsen-for-transatlantic-ut...
http://mb.cision.com/Main/509/9556844/224219.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.