Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-07-19

Transcendent Group rapporterar preliminärt tillväxt om 23 procent och en rörelsemarginal om 14,4 procent i andra kvartalet 2021

Utöver ett rörelseresultat som liksom i det första kvartalet avviker positivt från tidigare säsongsmönster och fortsätter stärkas, uppvisar Transcendent Group även tillväxt om cirka 23* procent i andra kvartalet 2021. Tillväxten drivs av en generellt ökad efterfrågan på GRC-tjänster med en tydlig trend i ökningen av efterfrågan på tjänster inom cyber security-området. Omsättningen för det andra kvartalet 2021 uppgår till cirka 60,9* MSEK, jämfört 49,5 MSEK i det andra kvartalet 2020.

Rörelseresultatet (EBIT) för perioden beräknas uppgå till cirka 8,8* MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 14,4* procent. Rörelseresultatet för andra kvartalet 2020 var -0,9 MSEK. Resultatförbättringen beror primärt på den förbättrade omsättningen men är också ett resultat av ökad effektivitet.

*Utfallen är preliminära och är inte granskade av bolagets revisor

För mer information, kontakta


Martin Malm, vd Transcendent Group
Martin.Malm@transcendentgroup.com
+46 73 335 94 26

Om Transcendent Group


Hos Transcendent Group möter du erfarna konsulter inom Governance, Risk och Compliance. Våra tjänster skapar trygghet och möjligheter för myndigheter, företag och andra organisationer inom en rad olika branscher. Sedan bolagets start 2001 har Transcendent byggt ett differentierat erbjudande baserat på en värderingsdriven kultur med erfarna experter. Transcendent Group är en av Europas, Sveriges och Norges bästa arbetsplatser 2020 och har varit ett Great Place to Work sedan 2012. Transcendent Group har 111 anställda i 7 länder runtom i Europa. Transcendent Group är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market. Bolagets Certified Adviser är Avanza Bank, +46(0)8-409 421 20, corp@avanza.se. För mer information, besök www.transcendentgroup.com.

Denna information är sådan information som Transcendent Group är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2021-07-19 08:00 CEST.

Bifogade filer


Transcendent Group rapporterar preliminärt tillväxt om 23 procent och en rörelsemarginal om 14,4 procent i andra kvartalet 2021

Författare MFN